Üzenőfal

A lap aljára ugorva beírhatja megfogalmazott véleményét.

Kedves Látogató!

§ 19. “Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.” (Emberi Jogok Nyilatkozata)

Lásd még:

A véleménynyilvánítás szabadsága az Interneten


Az a kérésem, hogy amennyiben kapcsolatba szeretne kerülni velem, akkor ne habozzon és írjon az üzenő falra, hiszen egyetlen kattintásba kerül csupán, hogy tudomásomra hozza, amit közölni kíván velem. Ha olyan tartalmú a megjegyzése, melyet nem szeretne másokkal megosztani, akkor csupán jeleznie kell, hogy ez kizárólagosan nekem szól és leveszem az olvasott üzenetek sorából. Amennyiben éppen arra kér, hogy olvassák mások is véleményét, akkor ennek semmi akadálya.

Ha üzen, szól, akkor tudom, hogy érdekli, vagy megveti azt, amit lát, olvas, s így a jövőre nézve nekem segít abban, hogy figyelmesebb maradjak azokkal szemben, akik rendszeresen látogatják a naplómat, vagy időnként, véletlenszerűen tévednek ide.

Köszönettel és szeretettel:

Pap Gy. László

85 thoughts on “Üzenőfal

 1. papgylaszlo Szerző

  Kedves Uram!

  1). Pap Gy. László a tisztességes nevem
  2). Ha forrásként megjelöltem, akkor minden bizonnyal úgy is van.
  3). Elsősorban az egyházközségi irattárra támaszkodtam az adatközlés tekintetében
  4). az egyházközségek irat- és levéltára három helyen is tárolva volt: egyházközség, esperesség és központi levéltár. Utóbbiban érdeklődjön.
  5). Annak kimondottan örvendek, ha az egyházközségben előkerültek az 1642
  előtti iratok is!

  6). Önnek nem kell különösen aggódnia az általam közzétettek hitelét illetően. Annyi teendője van, ha adatot átvesz, hogy hivatkozik rá.
  Tisztelettel: Pap Gy. László

 2. Nagybaczoni Molnár Ferenc

  Kedves Papp Gy. Gábor!
  (Magánüzenet, másoknak nem szükséges látni)

  A Bágyoni hangos fájdalom című könyvvel kapcsolatban érdeklődnék, hogy a forrásként megjelölt egyházközségi levéltár (1642-től), hol található? Tavaly Bágyonban jártam, és ott csak régebbi iratanyagot tudtak csak mutatni.

  Üdvözlettel:
  Nagybaczoni Molnár Ferenc

 3. Oláh István

  Kedves Pap Gy. László úr!
  A segítségét szeretném kérni. Van egy íjász csapatunk – Buda Környéki Íjászok – (cégbíróságon bejegyezve Budakörnyéki Íjász Egyesület néven) és szeretnénk zászlóra, molinóra, szórólapra, stb rovásírással is felírni. Készült egy logo, amit szívesen átküldenék, hogy a szöveghelyességet leellenőrizné? Nagy segítség lenne, hiszen annyi féle írásmóddal találkoztam, elbizonytalanodtam.
  Ha megtenné, hova küldhetem a logot?
  Köszönettel: Oláh István

 4. papgylaszlo Szerző

  Igen tisztelt Steiner úr!
  Kellemes Húsvéti Ünnepet kívánok Önnek is és késve ugyan, de válaszolok a feltett kérdésére. Mi unitáriusok ugyan nem vetünk keresztet, de nem vetjük meg azokat, akik így is jelzik hovatartozásukat és elkötelezettségüket. Sőt, tisztelettel érzünk mindenik vallásfelekezet iránt annál az oknál fogva, hogy a hit Isten ajándéka és ezért nem emberi találmányként tekintünk rá.
  A feltett kérdésre nem egyszerű a válasz, hiszen együtt kellene látnunk az összes történelmi kort, melyben különböző módon vélekedtek erről és látták el hangsúllyal azokat a cselekedeteket, melyeket „Isten nevében” vittek végbe. A gond csak az, hogy két cselekedet létezik: jó és rossz. Az előbbi összefüggés alapján a rossz is tűnhet jónak, vagy fordítva. Ilyen tévedés csak velünk, emberekkel fordulhat elő. Isten mindig ugyanaz marad. Éppen ezért szem előtt kell tartanunk mindig azt a tényt, hogy csakis az „tetsző” Istennek, ami minden embernek örömet okoz. Ezért sem Rá hivatkozással, sem hatalom birtoklása folytán nem állíthatunk olyant gondviselő Atyánkról, ami semmiképpen nem fér össze szerető gondviselésével.

  Atyafiságos tisztelettel: Pap Gy. László

 5. Steiner György

  Egy kérdésre nem találok sehol választ. A kérdésem: Keresztvetésnél, azt mondjuk Isten nevében. De arra nem találok semijen írást,, mi halandók, mit tehetünk Isten nevében.
  Válaszát előre is köszönettel fogadom.
  Tisztelettel. Steiner György.

 6. papgylaszlo Szerző

  Kedves Attila!

  Nagyon sajnálom, de még tanulmányaim folyamán gyűjtöttem a szóban levő idézetet és akkor nem fordítottam kellő gondot a hely megjelölésére. Vagyis nem volt szükség, hiszen én is átvettem egy közkézen forgó gyűjteményt. Ez már nincs meg, hiszen a digitalizált változat felváltotta. Sajnos még azt sem jegyeztem meg, hogy kinek a gyűjtése volt eredetileg.
  Az a gond, hogy nem ez az egyedüli ilyen idézet, melynek nem ismerem a szöveg-helyét.
  Tisztelettel: Pap Gy. László

  ui. átnéztem az eredeti gyűjteményemet is, de ott sem találtam pontosító utalást.


  Tisztelettel ajánlom:

  http://debreceniunitariusegyhazkozseg.wordpress.com/
  https://papgylaszlo.wordpress.com/
  http://papgylaszloegyhazibeszed.wordpress.com/

  PGyL

 7. Nagy Attila

  Kedves László!

  Az alábbi idézet nagyon tetszik. Honnan való? Sehol sem találom az eredetit.
  Vhisnu így szólt: „Óh Bol! Válassz: a pokolba méssz-e öt bölccsel, vagy pedig a mennyországba öt bolonddal? Boldog örömmel mondta: Hadd Uram mennem a pokolba a bölcsekkel, mert a bolondok a mennyből is poklot csinálnak, de ahol a bölcsek vannak, ott lesz a mennyország.

  Köszönettel:
  Nagy Attila

 8. Boda Ibolya - Boda István

  Üdvözletem. A facebookon kivül nem találtam más elérhetőséget, ezért itt is próbálkozom, a Hegyközszentmiklósi ház érdekelne ha eladó bármelyik a kettő közül akkor kérem adjon egy telefonszámot, vagy skype címet, esetleg jöjjön el személyesen, bármikor szívesen látjuk, Afacebookon is válaszolhat ha tetszik, várom válaszát.
  Üdvözlettel: Boda Ibolya.

 9. Kovács György

   Tisztelt Papp Gy. László Úr !

  Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam a nem rég megjelent ” A keresztény vallás megszületésének története” című könyvemet.

  A könyvemben az alábbi fontosabb adatok tudományos levezetése található, amelyek eltérnek az elemzésekben eddig szereplőktől:

  A Jézus megszületésekor feltűnt “betlehemi csillag” a Nagy Heródes király halálát megelőző holdfogyatkozással volt azonos (ezt a jelenséget az elemzések eddig más csillagászati jelenséggel (bolygók együttállása, üstökös, szupernóva, stb.) magyarázták).

  A Máté evangéliumban leírt “csecsemő gyilkosságok” eseménye azonos a Josephus Flavius által leírt, Nagy Heródes király által elfojtott lázadás következményeként a lázadásban résztvevő tanítványok kivégzésének az eseményével.

  Nagy Heródes király halálának az elemzésekben eddig általánosan elfogadott az i.e. 4. évre tett időpontját – amely alapján az elemzések megkérdőjelezik Máté vagy Lukács evangélium hitelességét- az i.e. 1. évre vezetem le, ami összhangot teremt a Máté és a Lukács evangéliumban leírtakkal.

  Jézus születésének az időpontja az i.e. 1. év január 5-ről 6-ra virradó éjszaka volt, az elemzésekben eddig – az i.e 8. évtől az i.sz. 7. évig tartó intervallumban- megadott különböző időpontok helyett.

  Jézus halálának az időpontja az i.sz. 31. év március 25-én pénteki napon volt, az elemzésekben eddig – az i.sz. 29. évtől az i.sz. 33. évig tartó intervallumban- megadott különböző időpontok helyett.

  Az i.sz. 325. évben megtartott niceai zsinaton négy napos naptárbeavatozás végrehajtására tett intézkedéseket foganatosítottak, amelyet figyelembe kell venni az ezt megelőző időszak naptár helyreállítása során, ellentétben az elemzésekben szereplő és az eddig alkalmazott gyakorlattal szemben.

  A Julián naptárat két napos abszolút eltéréssel vezettette be Julius Caesar az i.e. 45. évben, amelyből származó eltérésre eddig az elemzések különböző magyarázatokat adtak, többek között erre épül az “Eltévedt időszámítás elmélete”.

  Jézus nyilvános tanításától a haláláig terjedő időszak három naptári évre ( az i.sz. 29, 30 és 31. évre) esett és három húsvéti ünnepet tartalmazott, az elemzésekben erre a leggyakrabban megadott négy év és négy húsvéti ünnep helyett.

  A “Szinoptikus”( Máté. Márk és Lukács) evangéliumok és a János evangélium eltérő eseményrendjei közül a “Szinoptikus” evangéliumok eseményrendje felel meg a történetiség szempontjából.

  A könyvem az Ad Librum Kft. kiadásában jelent meg (www.adlbrum.hu,www.lira.hu).

  Üdvözlettel:Kovács György

 10. papgylaszlo Szerző

  Kedves Enikő!
  Nagyon szépen köszönöm a jókívánságot.
  Szeretettel: Pap Laci

 11. Szabó Enikő

  Úgy áldjon meg Isten neved napján,hogy beérhesd vele minden órán. Legyen élted mint a virágos fa: remény és öröm virágozzék rajta…/Vörösmarty/ szeretettel Szabó Enikő

 12. Rácz Rudolf Szerző

  2015-re kívánom neked…

  Kívánom neked, hogy halld meg szíved hangját.
  Minden körülményben éltessen a remény.
  Egyhangú napok folyásán várd hatalmát,
  Mely saját lényedből, s Istentől száll feléd.

  Érezd a természet szavát minden sétán.
  Szellő-sellő fuvallatát bőröd selymén.
  Mikor nap nevet rád csiklandozva: éld át!
  Engedd varázsát fényleni élted egén.

  Vízcsobogásban érezd a csepp erejét.
  Az összetartozás zuhogó moraját.
  Szelíd víztükörben lásd önmagad terhét,
  Mint kioltja sorscsillaga – és tovaszáll.

  Légy elégedett – de vágyd a kitűzött célt.
  Alkoss! Tégy a jobb holnapokért egészen.
  Kinccsé váljon minden szép tetted, örökké.
  Gyámolítsd a gyengébbet. Várd csak a szépet.

  Legyen mindig tested, lelked egészséges.
  Szeretet vezérelje minden percedet.
  Légy szeretve, – égj e földi tűz terében.
  Boldogság, szerencse ölelje évedet.

 13. papgylaszlo Szerző

  Kedves Hölgyem!

  Bárcsak mindenki úgy gondolkodna, mint ön, legalább az említettekben.
  Valóban nincs unitárius Biblia és nincs is szükség rá.
  Mindaz, ami Isten ügyét szolgálja, ingyen van bárki, s így Ön számára is.

  Isten áldja!

  Pap Gy. László

 14. Cs. Ágnes Szerző

  Kedves Nagytiszteletű!

  Tettem ezt két ok ismerete által is: egyrészt a Tordán tartott 1568. évi országgyűlés, Európában először, a vallásszabadság elemeit magában foglaló határozatot hozott, másrészt pedig Dávid Ferenc miatt az első, ha nem az egyetlen magyar alapítású egyház. Ezeket az én ökumeném szerint mindenkor szem előtt kell tartani!
  Ha jól értelmezem, számomra a Szent István Társulat az a katolikus? Tehát nincs külön unitárius.

  Mellékleteit köszönöm, olvasom, nagyon tetszik. Szükség esetén még kérdeznék, ha megengedi.

  Elfogadó szeretettel: Cs. Ágnes

 15. papgylaszlo Szerző

  Igen tisztelt Csiszár Ágnes!

  Kimondottan boldoggá tesz, hogy bennünket, unitáriusokat is bevett a sorba. A több, mint 150 unitárius lelkész közül azt válaszolom Önnek, hogy én leggyakrabban a Szent István Társulati Bibliafordítást, majd ezt követően a Károli fordítás valamelyik revideált változatát használom.
  A többi lelkész nevében nem nyilatkozom.

  Atyafiságos tisztelettel: Pap Gy. László

 16. Csiszár Ágnes Szerző

  Kedves Nagytiszteletűek!

  Jelenleg írok és szerkesztek egy ökumenikusra tervezett öröknaptárat, amit szerintem jó lenne kis is adni. Belső késztetésként az Úrhoz való közelségem volt az oka, szinte mintegy magamat nevelve még erősebb hitre. Egy bibliai ige, annak kifejtése, és egy hozzáillő virág. Az ökumenikus jellege pedig abból áll, hogy egy-egy hónapban evangélikus, katolikus, református, zsidó, a kisegyházak közül az adventista, a baptista, a pünkösdista, és metodista szerepelnek, ill. az unitárius egyház. Szeretném még felvenni hozzájuk az Ökumenikus Tanács hiányzó egyházának bibliáit is. Lektornak sikerült elnyernem D. Szebik Imre ny. pöspök, az Ökumenikus Tanács elnökét.

  Arra a kérdésre szeretnék biztonságosan rákérdezni, hogy ki melyik fordítású Bibliát használja, és alkalmazza a gyakorlatban?

  Várom válaszukat megtisztelő figyelmük és segítőszándékuk jeleként.

  Köszönöm: Csiszár Ágnes, Sopron

  (Egy zsidó, aki katolikusnak kereszteltetett, pünkösdisták hatására lett hívő, és evangélikusnak konfirmálódott felnőttként)

 17. papgylaszlo Szerző

  Kedves Enikő!
  Nagyon szépen köszönöm a munkádat és a javaslatokat. Végleges a cím: Esztendőnyi lelki kenyér
  Szeretettel: Pap Laci

 18. szabo eniko

  Laci kedves, Reményiket olvasva akadtam erre a sorra: lelki kenyér az éhező szíveknek (mindennapi kenyér)

 19. papgylaszlo Szerző

  Tisztelt Prischetzky Botond!
  Örvendek, hogy Bágyonban találkoztak tetteink, melyeket a közösségért végeztünk.

  Ajánlom másoknak is a filmjét.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 20. Prischetzky Botond

  Tisztelt Pap Gy. László!

  Pár éve volt alkalmam készíteni egy dokumentumfilmet Bágyonról, ami egyben a diplomamunkám is volt a szegedi egyetemen. A filmhez az Ön által írt könyv is fontos háttérirodalomként szolgált. Ez a film már elérhető az interneten is. Ha esetleg érdekli, itt megtekintheti: https://www.youtube.com/watch?v=M5THaAJytvw

  Véleményt, kritikát is szívesen fogadok.

  Üdvözlettel:
  Prischetzky Botond

 21. papgylaszlo Szerző

  Kedves Uram!

  A Segesvári Unitárius Egyházközség elérhetősége a következő:

  545400 Sighişoara, str. Gării nr. 15., jud. Mureş
  0040/265/771903, 0040/744/222172, benjakab@gmail.com
  Gondnok: Sánta Mózes, 0040/749/977268

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 22. SZEDERJESI ISTVAN

  Megszeretnem erdeklodni a Segesvari Unitarius Egyhazi hivatal telefon szamat.

 23. papgylaszlo Szerző

  Kedves Tamás és Család!
  Nagyon szépen köszönöm a megjegyzést.
  Isten áldjon Mindnyájatokat.
  Bátyus.

 24. Farkas Tamás

  Kedves Jó Bátyuska!

  A magam szerény lehetőségei szerint igyekszem a nekünk írt kedves és magasztos
  szavaidra választ adni!
  Először is azt kell jeleznem: magam is úgy hiszem az Atya a legjobbat akarja nekünk, hiszen megtartott Téged közöttünk, tudva azt: nem tudnánk Téged
  nélkülözni, mint Kedves Rokonunkat, aki mindig segítségünkre sietett ha
  szükségünk volt erre!
  Másodsorban,de nem utolsósorban kívánunk Neked és Családodnak -akik egyben legkedvesebb Rokonaink vagytok Áldott Boldog Karácsonyt és Boldog Újévet !

 25. papgylaszlo Szerző

  Kedves Anikó! A kedvedért küldöm:

  Az eredeti bejegyzés az alábbi hivatkozáson található:

  https://papgylaszlo.wordpress.com/bibliamagyarazat/bibliamagyarazat/

  1). Lukács evangéliumában is megkapható ugyanez a tanítás (9,57-60). Persze, a két tudósítás között – mint sok esetben – van különbség, de lényögi elhatárolódást nem födözhetünk föl. Amennyiben a szövegre figyelünk, akkor érdökös tanítások kerülnek elé. Már az elején, az éggyik tudósításban megkapjuk a Máté evangélistánál megtalálható általánosítást: a „nagy tömeg”-öt. Ugyanakkor azt is észre lehet vönni, hogy Jézus igyeközött távol tartani magát a nagy nyilvánosságtól. Ezt, az evangélistának tulajdonítható elképzölést máshol is fölfödözhetjük. Jézus –az evangélista szerint -, el akarta titkolni kilétét. Főképpen a gyógyítási történetek végén olvashatunk hasonlókat, ahol ilyen tanácsokat osztogat a meggyógyultaknak: Mönny és ne szólj sönkinek erről! Mégis mindön visszájára fordul, minél jobban szeretné megakadályozni a hírösztelést, annál inkább széjjelkürtölik, hogy mi lött velük.

  2). Az első értösítésbe belé van ékölve égy olyan meglátás, miszörint éppen a tömegtől való szabadulás miatt – mindön valószínűség szörint -, Jézus arra biztattya tanítványait, hogy mönnyenek át a túsó partra, ahol nyugodtabban taníthat. Égy kérdés kezd piszkálni: Miért mönekült Jézus a tömeg elől? Ebben, a mönekülésben sokkal több húzódik meg, mint amennyi kiderül a szűkszavúságból. Tarcsuk szöm előtt azt, hogy a magyarázatunk alapjának három verse „Jézus követésének feltételéről” szól. Ez jelképösön szömlélteti azt is, hogy tanítványai mellett kell lönni olyanoknak, akik Jézus után mönnek nem csak a túlsó partra, hanem örökké. Sőt, rögtön elkezdődnek a nehézségök. Gondoljuk arra, hogy a hajó befogadó képössége korlátozza az utasok számát. Aki Jézus után akart mönni, annak gondolni kellött az átmönésre, az első áldozatra.
  3). Még ne üjünk föl a hajóra! Előbb Jézushoz lépött egy írástudó, aki fölhevűlésében követésére szánta el magát. Ezért mondta, hogy követi Jézust, bárárhova mönyön is. Jézus átláttott a vállalkozón. Megmondta, hogy mindönkinek vállakoznia szabad, de ebben egy rakás nehézségöt kell leküzdjön. Most nézzük meg, hogy mit gondolt a korabeli embör Jézus idejében. Olyan Megváltót vártak, aki hatalommal, királyi módon megmönti a népöt. „A zembör fiának nincs hová letögye fejét” megjegyözés a reménység ellenközőjét mutattya, és egy megvetött sorsot, amit az embör el sem tud képzölni Isten küldöttéről. Várjuk a Messiást, és neki kiszolgáltatottságban, meggyalázásban, magára hagyatottságban lött része. De nemcsak neki, hanem követőinek is.

 26. papgylaszlo Szerző

  Kedves Ágnes!

  Szeretettel üdvözlöm és külön köszönöm, hogy honlapomra látogatott és megtisztelt észrevételével.
  Tiszteletre méltó mindenkiben, aki segítségül hívja bármelyik vallásfelekezet hitét, ami elsősorban abban segít, hogy könnyebben átvészelje a megpróbáltatásokat, vagy egészséges lélekkel kilépjen a földre sújtó bánatból.

  Bizonyára nem lesz elegendő egyetlen istentisztelet, hiszen szükséges, hogy a szellemiséget is megértse, sőt megízlelje a szabadságot, melyet maga Isten kínál fel a vallásgyakorlatban.

  Sajnálom, de az Ön által megjelölt oldal tartalmát nem tudom ki szerkesztette. Sejtésem van a közzétett anyagot illetően, de mivel nem jelölte meg senki a szerzőséget, így nehéz eligazodni, hogy ki tévedett és mekkorát. Ugyanakkor már első olvasatra nekem is úgy tűnt, hogy néhol fogalmazási zavarkeltés van a szövegben, ráadásul kifejezés társítás is található, melyet én sem tudok hová tenni.

  Kétségtelenül nem unitárius volt, aki közzétette a jelzett hivatkozás alatt olvashatókat. Erre utal többször is, hogy ezt, vagy azt mondják, hiszik az unitáriusok.

  Tisztelettel kérem, tegye meg észrevételeit, hogy melyek az Ön által kifogásolt állítások, melyeket népszerűsíthetek jó magam is azzal, hogy utalok azok téves voltára a kiemelt hivatkozásban és küldje el nekem, ha ez nem esik terhére.

  Különben nem vagyok illetékes arra, hogy javítást végezzek valakinek a bejegyzésében, bár ez – elméletileg lehetséges.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 27. kovács ági

  Tisztelt Lelkész Úr!

  Nem tudtam más fórumra írni.
  Jómagam református gyökerekkel rendelkező, vallását jelenleg is gyakorló családból származom.
  Soha nem voltam még unitárius Istentiszteleten és úgy döntöttem, a közeljövőben elmegyek. Előtte viszont utánanéztem a vallástörténeti adatoknak.
  Talán Ön szakmailag ért ahhoz, hogy átnézze az alábbi honlapot.
  Én szerintem vannak benne kissé téves információk; de Ön ezt sokkal jobban tudná.

  http://hu.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A1rius_vall%C3%A1s

  Isten áldja Önt és kedves gyülekezetét!
  Ági

 28. papgylaszlo Szerző

  Kedves Ruzicska úr!

  Tisztelem kérését és személyes hangvételét. Ezért van egy kérésem Önhöz, amennyiben teljesíthető. Arra gondoltam – mialatt többször is elolvastam üzenetét, hogy jó alkalom lenne a személyes találkozásra, amikor átadhatnám az ígért könyvet.

  Legközelebbi budapesti utam talán erre is szolgálhatna, amennyiben ez nem akadály az Ön számára.

  Kérem tisztelettel, jelezze álláspontját és amennyiben ragaszkodik korábban tett ígéretemhez, akkor hétfőn postázom a könyvet.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 29. Ruzicska Tamás Szerző

  Drága jó “Atyámfia” !

  Kedves Tisztelendő Atyám!

  Nagyon örülöük, hogy Unitárius pásztorral hozott össze a jó sors!

  Nem vagyok napi szinten vallásgyakorló, de a népszámláláskor ezt írtam be a kérdőívre. Az őseimre való tekintettel, és azért is hogy a magam szerény bejegyzésével is hozzájáruljak ahhoz, hogy nőjön az Unitáriusként számlált emberfők száma. Az Unitárius hittel az utóbbi időben kezdtem megismerkedni.
  Bernard e Calloc’h Unitáriusokról szóló kis könyve alapján.
  Kimondatlanul is Unitárius szellemű nevelést kaptam otthon gyerekként,
  most már tudatosan tudom, ez a vallás az én vallásom.
  E szerint nevelem a kislányomat is.

  A könyvet kérem legyen szíves elküldeni nekem.
  Ha kell előre kifizetem, vagy utánvéttel rendezem a tartozásom.

 30. papgylaszlo Szerző

  Tisztelt Uram!

  Én a debreceni unitárius lelkész vagyok, aki Székely Miklós lelkész
  kérésére elvégeztem a köny írásával járó megbizatást. Arról nem tudok,
  hogy van-e a kövendi egyházközségnél még példány, de arról értesítem,
  hogy tiszteletpéldányaim közül tudok az ön rendelkezésére bocsájtani.

  Amennyiben útja Debrecen felé vezet, vagy akár utánvéttel szeretné,
  akkor szívesen állok rendelkezésére. A könyv ára különben 1500 Ft.

  Köszönöm elismerő szavait

  Atyafiságos tisztelettel: Pap Gy. László lelkész

 31. Ruzicska Tamás Szerző

  Tisztelt Érintettek!

  Gratulálni szeretnék a honlaphoz, a könyvhöz, és ahhoz hogy gondozzák Kövend
  ügyét!
  Anyai ágon Kövendről származom. 2011 nyarán jártam önöknél, Láttam a gyönyörű templomot a magyar zászlóval, és láttam a temetőben az őseim sírjait.
  Kérdésem hogy hol lehet megvenni a könyvet?
  Válaszukat várva:
  Ruzicska Tamás

 32. papgylaszlo Szerző

  Kedves Tóni bácsi!

  Ha majd valós lesz a hivatkozás, melyet hozzászólásához csatolt, akkor szívesen közzéteszem megjegyzését.

 33. papgylaszlo Szerző

  Tisztelt látogató!

  Ha már csakugyan van üzenni valója, akkor miért nem teszi meg oly módon, hogy építő jellegű legyen és ahogy a székelyek mondjuk: “ember elé való”?

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 34. papgylaszlo Szerző

  Kedves Csaba és magyarandrásfalvi Rokonok!

  Örömmel fogadtam megjegyzésedet. Minden bizonnyal a mai internetes világunkban ez is a kapcsolattartás egyik formája. Jól lehet a szeretet és békesség kiteljesítéséhez sokkal többre, vagyis találkozásokra van szükség. Adja Isten, hogy jó lélekkel és szeretettel gondoljunk egymásra és örömmel találkozzunk, amikor erre lehetőség nyílik.

  Szeretettel gondolok rátok Debrecenből.

 35. Benke Csaba

  Tisztelt Pap Gy. László!

  Nagyon tetszik az az oldal, könnyen ellehet igazodni az oldalon és örömmel olvasom
  az írásait. További sok sikert kívánok, érőt és egészséget Önnek és Erzsi nénjének és Gyuri bátyának is.

  Tisztelettel: Benke Csaba ( Magyarandrásfalva)

 36. Kaposváriné Dányi Éva

  Tisztelt Pap Gy. László Úr!

  A legkönnyebbnek így tűnik a kapcsolatteremtés, ezért itt kérem, hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak juttasson a könyvéből legalább 3 példányt, hogy a jövőnek megőrizhessük – az első példányt archiváljuk, a másodikat helyben szolgáltatjuk, a harmadikat a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárnak küldjük el, ami Magyarország második, biztonsági nemzeti gyűjteménye. Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot.
  Köszönettel és üdvözlettel
  Dányi Éva
  mb. osztályvezető
  OSZK Gyarapítási és Állomány-nyilvántartó osztály

 37. papgylaszlo Szerző

  Kedves Domokos!

  1). Első lépésben kérem tisztelettel, hogy emailben válaszoljon
  2). Nincs más munka csupán az első kötet
  3). Amelyik képet megjelölte az nem Simén Domokost, hanem Bajor Jánost ábrázolja.
  4). Amennyiben nem válaszol vissza ezen az email címen nem számíthat közreműködésemre.

 38. papgylaszlo Szerző

  Kedves Domokos!

  Egyelőre csak az első kötet látott napvilágot. Hogy a többire mikor kerül sor – arról most még nincs sejtésem. Igyekszem, hogy eljuttassak Önnek egy példányt.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 39. Simen Domokos Ferencz

  Tisztelt Pap GY. La’szlo’ ur! Nagyon ko”szo”no”m afigyelmes hozza’a’lla’sa’t.Elne’ze’se’t ke’rem.Engem csak a ne’hai Sime’n Domokos-ro’l irott ira’sok e’rdekelnek.Teha’t ha majd elfog ke’szu”lni a ma’sodik ko”tet is akkor az is fog e’rdekelni.Ko”szo”no”m szives tu”relme’t.Tisztelettel Sime’n Domokos>

 40. Simen Domokos Ferencz

  Tisztelt Pap ur! Elne’ze’se’t ke’rem a zavara’se’rt,de ha lehetse’ges megke’rne’m,hogy elllene’rte’k feje’be tese’klenniszives elku”ldeni posta’n az”E’n me’gis a szivnek hiszek”ko”nyve’t”.E’rdekelne mind a ke’t ko”tet.A cim a k”vetkezo”:Simen dominic 535600-Odorheiu Secuiesc,jud.Harghita str.Jozsef Attila nr.36;Romania.Addig is ko”szo”no”m.Tisztelettel Domokos.

 41. papgylaszlo Szerző

  Kedves pap néni!

  Tisztelettel köszöntöm és fogadom megjegyzését. Hadd soroljak elő én is néhány kiegészítő gondolatot a kifogásoltakkal kapcsolatosan:
  1. Az Ébredések a Zsidó – hegy árnyékában az egyházközség múltját tárja elő szigorúan és majdnem kizárólagosan az egyházközségi levéltárban található dokumentumok, jegyzőkönyvek alapján. Ez azt jelenti, hogy nem hívtam segítségül külső forrást az egyházközség múltjában élt vezetők és vezetettek életének bemutatására. Elég sok helyen utalok arra, hogy a későbbiek során mások feladatává válhat a hiányosságok kiküszöbölése.
  2. Nem saját magam mutattam be a könyvben, s így gondolkodásomból csak annyi van benne, amennyire szentábrahámi vagyok. Természetesen nem követem a történeti leírások megszokott szabályait, amiben csakugyan egyéni utat járok. Ehhez jogom van. Valóban megfogadtam Berei István lelkész úr néhány fontos tanácsát, melyek közül egyet sem minősítenék „ellenesnek”. Ő ugyanis a könyv kiadásával és értékesítésével „törődött” és azt a feladatot oldotta meg.
  3. Természetesen vállalom a könyvben megjelent adatok valódisága miatti felelősséget. Azért viszont más felel pl., hogy mi történt éppen azzal a jegyzőkönyvvel, melyben néhai Dénes bátyám időszaka (magyarandrásfalvi templomépítés, stb.) került feljegyzésre. Ez ugyanis nyomtalanul eltűnt az irattárból.
  4. Akaratlanul is követünk el hibákat. Ez történhetett – amennyiben a pap néni úgy érzi, hogy megbántottam (volna). Számomra mindennél fontosabb, hogy egyfajta kegyelet legyen minden hasonló írásom. Ennek adtam hangot ezen az oldalon is. Elolvashatja, amennyiben a hivatkozásra kattint:
  https://papgylaszlo.wordpress.com/irasaim/beszedek/megemlekezes/jakab-denes/
  5. Én nagyon sajnálom a veszteség miatt. Azért vettem részt a temetésen, mert lélekben szükségét éreztem annak, hogy osztozzam fájdalmában. Én is sajnálom, ha úgy tetszik gondolni, hogy megsértettem valamivel.

  Tisztelettel: Pap Laci

 42. Jakab Dénesné Szerző

  Kedves Lacika! Véleményem szerint nem a legkorrektebb képet állítottad ki magadról és gondolkodásmódodról, amint hallom Berei lelkész útmutatására, de gondolom tisztában vagy azzal, hogy az írás teged minősít, nem lehet az olvasóknak a háttéralkukat magyarázni… Szerény véleményem az, hogy mi részedről ezt nem érdemeltük. Nekem elég fájdalmam van amúgy is. Biztosan tudod, hogy melyik könyvről van szó. Nagyon sajnálom. Jakab Dénesné.

 43. Dorozsmai Erzsébet Szerző

  egy fickó kifogja az aranyhalat. – ha visszadob, teljesítem egy kívánságod! – mindig is híres, gazdag ember szerettem volna lenni. azt kívánom, hogy legyek mondjuk egy herceg! – rendben, este lefekszel és holnap reggelre egy híres, gazdag herceg bőrében ébredsz. a fickó nagy boldogan lefekszik este aludni, majd reggel ébresztik
  Dorozsmai Erzsébet

 44. papgylaszlo Szerző

  Üzenem a kedves andrásfalvi rokonaimnak, hogy amennyiben szeretnének közölni bármilyen személyes megnyilatkozást, akkor megtehetik az üzenőfalon, mert csakis jóváhagyásom esetén válik láthatóvá mások számára.

  Egyszerűen működik a rendszer, hiszen a „Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!
  Enter your comment here… ” rákattintást követően egyszerűen beírjátok, amit mondani szeretnétek. Én pedig válaszolok a megadott email címre.

  Szeretettel Laci

 45. papgylaszlo Szerző

  Köszönöm T. levelét. Nem válaszként, de szeretettel küldöm káténk kérdés-feleleteit:

  118. Mi a keresztelés?
  A keresztelés az a szertartás, mely által a keresztény egyház tagjaivá válunk. Szoros értelemben véve a keresztelés senkit sem tesz kereszténnyé. A keresztelés csupán ünnepélyes kinyilvánítása a szülők és keresztszülők részéről annak, hogy keresztény hitünket nagyra becsülik, s azt óhajtják, hogy gyermekeik is abban nőjenek fel és éljenek.

  119. Mikor kell megkeresztelkedni?
  Hogy mikor kell megkeresztelkedni, arra nézve Jézus határozott időt nem rendelt. Régen a keresztények akkor keresztelkedtek meg, amikor hitükről vallást tudtak tenni. Most az a szokás, hogy a keresztény szülők gyermekeiket még csecsemőkorukban megkereszteltetik.

  120. Ha valaki kereszteletlenül hal meg, elkárhozik-e?
  Ha valaki kereszteletlenül hal meg, nem kárhozik el, mert a keresztelés magában senkit sem üdvözít.

  121. Helyes-e elmulasztani a keresztelést?
  A keresztelést elmulasztani nem helyes, és nem is szokta senki, aki Jézus tanítását és az egyház szertartásait tiszteletben tartja.

 46. papgylaszlo Szerző

  Nagyon szépen köszönöm.

  Én is Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Önnek és szeretteinek egyaránt!

  Pap Gy. László

 47. papgylaszlo Szerző

  Kedves Endre és Zsuzsa!

  Köszönöm az ünnepi jókívánságot.

  Az ünnepi tartalom és a vallásos jelleg sokszor nem esik egybe, mint ahogy egy hangszer lelkünkben sem szólaltat meg ugyanolyan érzéseket. Az egyiknek borzad tőle a háta, a másiknak lúdbőrös lesz, annyira átjárja valóját. Ráadásul szinte minden alkalommal más állapotban találja lelkünket a dallam. Olyan ez, mint a szomorú léleknek a zsoltár, a mulatozónak pedig a talp alá való. Amennyiben megfordul az állapot, egyik félnek sem okozna megnyugvást. Ezért mondja Jézus, hogy örüljetek az örvendezőkkel és sírjatok a sírókkal. Ebben az esetben csak az marad számunkra, hogy békésen kivárjuk a pillanatot, amikor megnyugtató örömben lesz részünk.

  Szeretettel kívánok Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

  A földid.

 48. Fülöp S. Endre Szerző

  Áldott húsvéti ünnepet kívánunk
  Zsuzsi és Endre

  A mellékelt idézet nem éppen unitárius jellegű, de a mostani ünnephez kötődik.

  Elvégeztetett!…
  Meggörnyedt vállal nem cipelte sokáig a keresztet. A Golgota sem hallotta sóhajtásait sokáig. Elvégeztetett, meghalt.
  Egy percre mintha elsötétült volna a világ, mintha megreszketett volna a mindenség, mintha az Élet önlángját akarta volna kioltani a földön… Aztán csendes lett minden. Ragyogott a nap, illatozott a virág, illatba fürödtek a lepkék, s örültek az életnek az emberek…
  A Golgotán pedig fehér fényben ragyogott a holttest. A halott sápadt arcát glória ragyogta be, s láthatatlan szellemek kara énekelte a keresztfa mellett az emberiségnek minden időkben legfelségesebb himnuszát: Feltámadunk!…
  Lenn pedig ujjongva, röhögve tombolt a latrok serege.
  Ha a kereszt himnusza túl nem zengi állati üvöltésüket, talán a megnyíló föld már akkor mindjárt ítélt volna az Élet és Halál örökös perében!
  De az ének olyan túlvilági, olyan kiengesztelő volt!…
  Nem tett igazságot az örök Erő, mely könyörületesen időt enged a szívnek, hogy feltalálja önmagát és Istenét!…
  Nem ítélt és nem ítél most sem a földi bírók hitvány igazságával.
  Kétezer év óta Golgota a föld, s a Megváltók sóhajától siralomvölgye lett.
  A nagynak, a jónak, a nemesnek most is keresztfa, bitó a sorsa, míg fényben, ragyogásban élnek a latrok, s dorbézolásuk zsivaját alig-alig képes elnémítani a keresztfáknak biztató feltámadási éneke.
  A megváltás munkája mikor lesz befejezve?…
  A jók mikor hódítják meg már a földet?…
  Elveszne a hit, öngyilkos lenne a lélek, ha az első istenember keresztje nem volna!…
  Bízzunk a keresztben, bízzunk a szenvedésben. Az Élet és Halál harca nincs még eldöntve, s a nagypéntek után húsvét jő!!…
  Feltámadunk!!!
  Debreczeni Hírlap 1899. március 30.

 49. papgylaszlo Szerző

  Kedves Márton!

  Nagyon köszönöm észrevételét, melyet bizonyára mások is figyelembe fognak venni. Azt én már korábban tapasztaltam, hogy a “ő, ű és ü ” betűk valóban nem kaptak megfelelő leosztást a magyar billentyűzettel rendelkező gépeken. Ennek szem előtt tartásával azonban nyugodtan használhatják, akik kedvtelésből írogatnak egymásnak, vagy ismerkednek a székely rovásírással. Még egyszer köszönöm jelzését!

  Tisztelettel: Pap Gy. László

  A kedves Olvasónak tisztelettel ajánlom az alábbi hivatkozást:
  http://www.rovasirasforrai.hu/

 50. Ifj. Forrai Márton Szerző

  Áldott, nagyon szép napot!

  Kedves László!

  A rovásírás billentyűkiosztása nem azonos a magyar billentyűkiosztással. Ezért az átírásban hibák vannak.

  Barátsággal, tisztelettel: Ifj. Forrai Márton
  protorovas@gmail.com

 51. barbi Szerző

  Nagyon tetszik a rovásírás!! Így kérdeztem meg 1 ismerősömtől levélben 1 titkot, aki ezt ismerte, és a haverja nem. Bátran válaszolt nekem és így is levelezünk, ha tudjuk más is olvassa!! Nagyon jó pofa és könnyen meg lehet jegyezni!!!! Nagyon szeretem!!
  További szép napot…

  BArbi

 52. papgylaszlo Szerző

  Kedves Uram!

  Mi szükség van a megszégyenítésre, vagy éppen arra, hogy folyamatosan kiteregessük a szennyesünket? Magában az furcsa, hogy némelyek szétrombolják az egységet. Aki szétveri családi egységét, zülleszti vallásos közösségét, az holnap-holnapután merészebb dologba is belekezd. Ő már csak annak tud örvendeni, ha mások szomorúságát látja.
  Nekünk az a feladatunk, hogy utolsó erőnkkel is munkáljuk a békességet és az egységet. Ha más mód nem lesz rá, akkor akár annak árán is, hogy leleplezzük a közösség ellen tevékenykedőket.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 53. Fodor Alpár Szerző

  Miért nem lehet nagyobb nyilvánosságot adni a dolognak, hogy végre kiderüljön az igazság és megszégyenülve kérjenek bocsánatot a gyülekezet züllesztők?

 54. papgylaszlo Szerző

  Akkor írok néhány gondolatot:

  1. A gyülekezetben három csoportosulást találtam. Az egyik érdekből, a másik azért létezik, mert védelmezi az elsőt, a harmadik csak most kezdi sejteni, hogy mi is történt közel harminc éve ebben a gyülekezetben. Vegyük sorra!
  2. Néhai lelkésze a gyülekezetnek egy szép napon úgy döntött, hogy kedveseit beülteti örökéletre a Szabó József jótevő által, az egyházközség javát szolgáló telekre, épületekbe. Ezzel nem is lett volna gond, csak egy szép nap betévedt egy vallását kereső lélek, aki hamarosan beleférkőzött a lelkész szép lelkébe, sőt rámutatás alapján gondnokává is változott a gyülekezetnek.
  3. Telt-múlt az idő, a lelkész elment a minden élők földi útjának végére, de családja, az egyházközség lakásaiba ültetett szíve választottai, távoli rokona, – maradtak. Mivel a lelkészváltás meglebbentette az ingyen lakás elvesztésének lehetőségét, jogi szakértelemmel megfogalmazásra és aláírásra került néhány irat, melyeknek köszönhetően tetemes nagyságrendű kárt okoztak és okoznak az egyházközségnek mind a mai napig az „örökösök”. Mert nem azzal van gond, hogy valaki bántaná a volt lelkész szellemi megvalósításait, hanem az vált elviselhetetlenné, amit okoznak az ingyen lakók, akik örökségképpen maradtak az egyházközség testén.
  4. A „magasan kulturált”, volt egyházközségi vezetők közül olyan is van, aki jeles beosztásban elismerésnek örvend. Ennek ellenére elmarasztalóan beszélt arról a lelkész elődömről, aki megoldást keresett az „udvarbeli ügyek ” rendezésére, és akinek „beletört a bicskája”. Ez a világi, volt egyházközségi vezető, – mert ígéretet tett az udvarbeliek védelmére – folyamatosan tervezgette, szerkesztette az elleniratokat, hogy továbbra is megmutassa politikai szakértelmét, irányító készségét és győzedelmeskedő sikereit a soron levő Főhatósággal és az állásában levő lelkésszel szemben. Egy magát gerincesnek tartó ember azt nyilatkozta egy hatszemközti beszélgetés alkalmával, hogy bármi lesz is, mindent letagad, ami arról szólna, hogy támadta lelkészelődömet, vagy elfogultan védelmezi az udvarbelieket.
  5. Milyen szépen alakítja mára védekező álláspontját, amikor azt sugallja „követőinek”, hogy én vagyok a hibás, amiért elfogadtam a volt és meghalt püspök kinevezését. Nem érzik ebben valami csúsztatás? Miután már sikertelenül szembe szállt a Főhatósággal, látta, hogy engem nem lehet fegyelmi alá vonni, mert jelesre végzem házi feladatomat. Így most fenyegetés, alattomos jelentgetés, a „magasan kulturáltakra” nem jellemző övön aluli ütésekkel próbálták felhívni a figyelmemet arra, hogy ugyan nem kell megnyomulni a lelkészi hivatal székében, hanem el lehet húzni innen. Vagyis gólyának tartanak engem és családomat.
  6. Feltehető a kérdés: Miért? Azért, mert túl sokat tudok a hátrányos szerződések elkészítőiről, túl sokkal adósok az udvarban lakók az egyháznak és felerősödött azoknak szava is, akik unitárius gyülekezetet akarnak és nem „az unitárius egyházközségbe betévedtek” társaságát.
  7. Mindenki érti az idők szavát. Még az is, aki csak visszafelé tekint. Be kell látniuk, hogy lassan elérkezik a felelősségre vonás pillanata, mely elől nem menekülhet a jogtudós és az sem, aki gondnoki, vagy presbiteri hivatalt töltött be az évek során és engedte, hogy az udvarbeli három család, valamint a volt világi vezetők évtizedeken át félrevezessék.
  8. Lassan elérkezik az ideje annak is, amikor az egyházi Főhatóság is rádöbben arra, amit már néhai MVK sejtetett 2001-ben és én is jeleztem 2009-ben: A lelkész a hivatalos, egyházi álláspont védelmezője, miszerint semmi más nem kerülhet az egyetemes unitárius érdek fölé. Mert ez így van, akkor miért olyan érthetetlen, hogy mit védelmez a másik fél? Egy ingyen és két majdnem ingyen lakhatást, valamint a múltbeli megkárosítások visszafizetésének további elodázását.
  9. Sajnálom, hogy több jóhiszemű unitárius is besétált a megtévesztők kelepcéjébe. Nekik bármikor van helyük az egységet akarók gyülekezetében.

  Tisztelettel: Pap Laci

  Ennek a dolognak lesz még folytatása!

 55. Szabó Péter Szerző

  Kedves László!

  Mi a helyzet az udvarbeli üggyel kapcsolatosan?

  Tisztelettel: Szabó Péter

 56. papgylaszlo Szerző

  Látom, hogy nem segít, s így a következő meglátásaim vannak az Ön üzenetével kapcsolatosan:
  1). Nevét nem hallgatja el teljesen, hiszen tudatja két betűből, hogy kit kell látnom mögötte. Ez elegendő is ahhoz, hogy megfelelő tisztelettel megszólítsam. Az nem nem számít hál’Istennek, hogy nő Ön, vagy férfi, mert a magyar nyelvünk nem bíbelődik ilyennel.
  2). Ön két fontos mondanivalót közöl velem és azokkal, akik még beleolvasnak az Üzenőfal tartalmába. Erre abból következtetek, hogy rendszerető emberként két táblázatban szeretné tudomásomra hozni a megfogalmazottakat.
  – az első táblázat üres, tehát a hallgatással, vagy jobbik esetben azzal kapcsolatos, amiről nem szívesen beszél. Esetleg arra utal, hogy sokat szeret hallgatni.
  – a második oszlopban teljes mértékben kitárulkozik.
  3). Kellőképpen megmutatja magát, hiszen egyértelműen baloldalinak és egyben Magyarország határain belül születettnek jelzi magát. Ha székely származású lenne, akkor minden bizonnyal a jobb oldalon jeleníti meg figyelmeztetését.
  4). Arra következtetek, hogy Ön egyenes embernek mutatja magát. Hogy ez így van-e azt nem tudom, de a jel erre utal. Az is bizonyos, hogy aztán megszakad a folyamatosság, mert mint valami idézőjel, úgy mutatkozik a figyelem-felkeltés. Szeretne elmondani nekem valamit. Csakis és kizárólagosan nekem. Ez a próbája annak, hogy titokban marad-e a nekem szánt üzenete!
  5). Az Ön lelke tele van zenével. Vagy legalábbis szünettel. Talán régóta énekelt, ha nem, akkor arra vár, hogy elérkezzen erre a pillanat. Ha az előbbi meglátásom az idézőjelnek látszó jegyzéssel kapcsolatosan helyénvaló, akkor egyértelműnek látom, hogy valamilyen énekről van szó.
  Az unitárius énekeskönyvünkben létezik a 181. sz. Ennek első szakaszát idézem:
  Meddig felejtesz mindenestől,
  Meddig felejtesz engemet?
  Uram, áldott arcod sugarát
  Meglátnom már nem engeded?
  Lelkem gyötrelmét, szívkeservem
  Hát napról-napra hordozom.
  Én ellenségim diadalmát
  Magasztalod bukásomon? (13. Zsoltár)

  Kedves DJ!

  Szóljon, ha a hangja elakadt, vagy valahol tévedtem.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 57. papgylaszlo Szerző

  Kedves DJ!

  Csak annyit áruljon el, hogy balról jobbra, vagy jobbról balra induljak el a megfejtésben?

  PGyL

 58. papgylaszlo Szerző

  Kedves Báró Úr!

  Valóban csupán három napra szól még a magyarázat, de azon leszek, hogy a többi napon is közzétegyek egyet-egyet. Nem tartottam szükségesnek, hogy egyszerre megjelenjen mindenik nap, hiszen egy adott alkalomnak miért ne lehetne éppen ez a kedvelt elfoglaltsága?

  Ennek ellenére egy kissé előbb, vagy az alábbi hivatkozáson: https://papgylaszlo.wordpress.com/irasaim/bibliamagyarazat/bibliamagyarazat/minden-napra/rovid-magyarazat/ megtalálja a teljes magyarázatot, napra készen.

  Ui. El kell mondanom, hogy a napló számomra “is” fontos, hiszen a magyarázat, a többi írás, megjegyzés és minden szívemből, tollamból származik, illetve az önök véleménye szerint is formálódik.

  Szeretettel: Pap Gy. László

 59. Báró Sámuel Szerző

  Kedves Pap úr!

  Arra vagyok kíváncsi, hogy miért van csupán három, napra szóló rövid magyarázata?

  Várható a többi?

  Tisztelettel: Báró Sámuel

 60. papgylaszlo Szerző

  Tisztelettel köszöntöm, kedves Tóth úr!

  A honlap létrehozása nem került nagy erőfeszítésbe, hiszen erre adott többféle lehetőség. A feltöltött anyag egy része pedig már régebbről meg volt, csak egyfajta rendszerben közzé kellett tennem.

  Jókívánságát nagyon köszönöm és bízom abban, hogy ezzel a naplóval is szolgálom Isten ügyét. A magam módján és őszintén.

  Az olvasható anyag rendszeresen bővül a legfrissebb beszédekkel, más írásokkal.

  Isten Önnel!

  Pap Gy. László

 61. Tóth Sándor Szerző

  Nagytiszteletű uram!
  Hogyan hozta létre ezt a honlapot? Hihetetlen bőség!
  Adjon még szolgálatához erőt az Isten.
  TS

 62. papgylaszlo Szerző

  Kedves Váró Úr!

  A válaszom igen, hiszen úgy vélem, hogy Isten alapfokon jókedvűnek teremtett minket. Ráadásul az emberek szokták elvenni embertársaik jókedvét és nem a humor.

  Ha pedig arra kíváncsi, hogy a szószéken szoktam-e viccelődni, akkor egyértelműen kijelentem, hogy nem. Tehát teljes komolysággal végzem szolgálatomat, s egy pillanatra sem jutna eszembe, hogy gúnyt űzzek Isten dolgaiból, vagy az emberek rosszindulatából, akár.

  Harmadsorban pedig mivel életünk része a humor, mint ahogy jelen van a szomorúság is, szerintem nincs miért irtóznom tőle. Az igaz, hogy mindenik „vicc” mögött valóság lapul és megannyi szellemes humor mögött ember, vagy emberek. Én a valóságtartalmú, régi, vagy új keletű vicces történéseket szeretem, s így ezeket tenném – szívem szerint közkinccsé. A gond csak az ezekkel, hogy olyan a nyelvezetük, mint amivel általában a közéletben tapasztalunk. Ha pedig átalakítjuk, kifinomítjuk, kicsiszoljuk, hogy ne sértse a közízlést, akkor élüket, s vele együtt „hitelességüket” is veszítik.

  Így, hát maradjunk abban, hogy ne viccelődjünk egymással, de egymásnak mondhatunk időnként néhány szellemes viccet. Jót tesz mindenkinek sírást követően egy kis nevetés.

  Ui.
  Különben nagyon köszönöm észrevételét.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 63. Váró Béni Szerző

  Kedves uram!

  Úgy találja, hogy a humor és a lelkészi szolgálat ilyen jól megfér egymás mellett, ahogy önnél a naplójában látható?

  Tisztelettel: Váró Béni

 64. papgylaszlo Szerző

  Kedves Kerekes Úr!

  Kizárólagosan egyéni terjesztésben találhatók a könyvek, melyekről az Ön által is említett tudósításokban szerzett tudomást. Ha elolvasta az egyes kiadványhoz fűzött ismertetőt, akkor észrevette, hogy egyházközségi történetírásokról van szó, illetve azokról a beszédekről, melyek szolgálatom első húsz évében elhangzottak szószéki szolgálatok alkalmával.

  Amennyiben szeretne valamelyik könyvből vásárolni, akkor a látható e-mail címen közölje velem postai címét és gondolom, hogy nem lesz különösebb akadálya annak, hogy hozzájusson bármelyik kiadványhoz. Személyes levélben tájékoztatom Önt a könyvek áráról.

  A prédikációs kötetből sajnos nem tudok egyet sem küldeni Önnek, hiszen elfogyott, de hamarosan sorra kerül annak teljes internetes közlése. Így azok is elolvashatják beszédeimet, akik különben nem szívesen költenének egyházirodalmi írásra.

  Várom megtisztelő válaszát az utolérhetőségben közzétett, papgylaszlo@gmail.com e-mail címen.
  Debrecen, 2011. január 20.-án

  Atyafiságos tisztelettel:

  Pap Gy. László

 65. Kerekes Dénes Szerző

  Hol találhatók azok a könyvek, melyek a “Könyvek” oldalon láthatók? Hogyan lehet megismerni azok tartalmát?

  Tisztelettel: Kerekes Dénes

 66. papgylaszlo Szerző

  Kedves Jónás Csilla!
  Kedves Atyámfiai!

  Nem ilyen egyértelmű a dolog, s így a válaszom is sokkal bonyolultabb. Megpróbálom azonban, hogy röviden összegezzem, könnyeddé és egyben érthetővé tegyem álláspontomat.

  Az 1970-es évek vége fele közeledve, Erdélyben sokan kerestük a személyre szabott, nekünk megfelelő érvényesülés lehetőségét. Vagyis rajzolgattuk magunknak a jövőképet. Nem volt sok választás, hiszen állandó nyomásként ránk telepedett a kommunista világ rengeteg velejárója, melyek között elég nehéz volt megtalálni a középutat. Szembe helyezkedni vele nem volt tanácsos. Ha mégis igen, akkor ennek egyik lehetséges változata a lelkészi szolgálat volt. Így köteleztem el én is magam inkább erre a munkára, hivatásra, mint valamilyen más, világi pályára.

  Sokszor pártfogoltam – kéretlenül is – a plébánosokat, akik egész életüket áldozzák az egyház szolgálatáért és nincs semmi fontosabb, mint annak teljesítése. A protestáns lelkészek és köztük az unitáriusok, s így én is megosztottan végezzük ezt a munkát, de a legtöbben odaadó lelkiismerettel. Ezt – szerintem – nem is lehet másként végezni.

  Ha kell, akkor kimondom, hogy minden vágyam továbbra is a teljes értékű szolgálat teljesítése még abban az esetben is, ha időnként feltartóztatnak a váratlan fordulatok.

  Tisztelettel: Pap Gy. László

 67. Jónás Csilla Szerző

  Örömmel olvasom, hogy nagy gondot fordít a szolgálatra. A közösségi ügyre sokan szentelnek időt, energiát, tehetséget. Egy életet is oda lehet áldozni a szolgálat oltárára?

  Szeretettel: Jónács Csilla

 68. papgylaszlo Szerző

  Valaki neve elhallgatását kérte. Ugyanakkor kíváncsi arra, hogy miért változtattam meg a nevem, vagy éppen miért hagytam el belőle egy „p” betűt.

  A kedves, nevét elhallgató atyámfiának üzenem a következőket:
  1). A nevemen semmit nem változtattam, csupán édesapám nevének kezdőbetűjét (György) vettem fel egy tanácsadóm (kedves keresztanyum: KTI) javaslatára, hogy elkerüljem egy azonos nevű, egyházi vezetővel való rokonsági kapcsolat, származás, kötelék nem létének a fölösleges magyarázkodását. Ezért lettem, tehát Pap Gy(örgy) László
  2). Az én keresztlevelemben így olvasható: „PAP LÁSZLÓ”, ami azt jelenti, hogy, ha volt is valamikor két (2) „pp”, vagy lehetett volna (édesapámnak sincs), akkor annak eltörlése nem az én hibámból történt. Különben is nem kellene semmi miatt szégyellnem a „Papp” írási formát. Akkor sem, ha éppen a bokszoló jutna valaki eszébe, vagy, ha éppen rólam van szó.

  Engedélyt kérek tehát, hogy úgy használjam tisztességes nevemet, ahogy akarom, megkülönböztető nevet vegyek fel, ha nekem így tetszik, és annak adjam a második „p” betűmet, akinek szüksége van rá.

 69. BP Szerző

  „A barát nem más, mint vágyunk beteljesülése. A barátunk az a szántóföld, amelyet szeretettel vetünk be, s amelyből hálát aratunk le. Ő menedék, vagy akár mentőöv. Ő az, akihez fordulhatunk szükség esetén, és nála találunk megnyugvást.” /Kahlil Gibran/

  B. Piroska

 70. papgylaszlo Szerző

  Kedves Gábor!

  Köszönöm, hogy üzenetre méltatta bejegyzésemet. Tudnia kell, hogy a magam fajta embernek öröm minden visszajelzés, melyet olvasóitól kap. Érvényes ez még a naplóbejegyzésekre is. Persze mindenki akkor a legboldogabb, ha nem kell moderálnia a bejegyzéseket, s azokban csakis szép és jó “tündököl”. Mindnyájan tudjuk, hogy nem ilyen emberi életünk sem. Egyszer verőfényes nappal rakja rendbe a lelkünket, máskor pedig holdfényes éjszaka lopja el az álmunkat. A “nem szeretem” napok árnyalt formáival hadd most ne foglalkozzam.

  Köszönöm, hogy megértő az írásaimmal kapcsolatosan és bízom benne, hogy Ön is megtalálja azt, ami számára a legfontosabb, vagy éppen a vigasztaló, ha erre van szüksége.

  Köszönettel és szeretettel:

  Pap Gy. László

 71. Dáné Gábor Szerző

  Kedves Pap Gy. László!

  Én ahhoz a látogatói körhöz tartozom, amelyik vegyes érzelmekkel figyeli, olvassa megjelenő írásait. Minősíteni nem akarom, hiszen ehhez minden megjelent bejegyzést alaposan meg kellene ismernem. Tény, hogy olyan változatosságban kerülnek elő a közzétett írások, melyekből szükségszerűen válogathat, ki erre “téved”.

  Tisztelettel: Dáné Gábor

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s