Öntünk-e tiszta vizet?

„Magyarországon egyedül az unitárius egyház alkotott törvényt a kötelező átvilágításról. A javaslatot Balázsi László püspökhelyettes terjesztette az Egyházi Képviselő Tanács elé 2001 novemberében, mely azt ellenszavazat nélkül elfogadta.
„A társadalomban érzékelhető az igény az egyházakkal szemben a múlt rendszerben elkövetett bűnöktől való megtisztulásra. Egyházunk a maga eszközeivel ebben részt kíván venni” – indokolja az átvilágítás szükségességét a püspökhelyettes, s elmondta: egyházuk tagjai, a lelkészek és a hívek többsége erdélyi származású, a rendszerváltást követően települt át. Így az átvilágítást a legtöbb esetben bukaresti hivataloktól kellett kérniük. A vizsgálatnak nemcsak hogy minden lelkész köteles alávetni magát, de a törvény hatálya kiterjed az egyházközségi gondnokoktól a főgondnokokig minden világi vezetőre.
Kérdésünkre, hogy számít-e belső konfliktusokra, az unitárius püspökhelyettes kifejtette: nem lesz ilyen. És éppen azzal érvelt, amivel a katolikus egyház képviselői szoktak: közöttük mindenki mindenkit ismer. A híveket mindenesetre nem avatják be az eredménybe, nekik marad a tudat, hogy tiszta egyházi elöljáróik vannak.” (Forrás: http://www.168ora.hu/itthon/)