Csíki András verse

A szépség tanúja

 „…ez a menedék ez a fedezék a bunker a dekkung a futóárok az ürgelyuk az óvóhely (kinek vasbetonból kinek papírból) ez a menedék a fedezék amelyből amelyből olykor olykor kirohanunk…”

Szilágyi Domokos – Haláltánc-szvit

Kibélelem a lelkemet,
Derűvel, áhítattal,
Megszelídítem azt, miről
Hallgattam nagy haraggal.

Vasárnapot, tavaszt hívok,
Csupa ünnepi népet,
Veszett idők odvát vésem:
Féltem, féltem a szépet.

S féltésem – jaj, bizony! –
A világot bejárja,
Annyi van csillagom,
Mit szemen bár ne látna.

Kibélelem a lelkemet,
Vesszek meg is benne!
Szűkölök, sorvadok
Korhadó rengetegben.

S kibélelt lelkemmel
Állok a vártába,
A Szépségnek tanú kell,
És nem, nem lehet halála.

2007-2018.04.11.

Forrás:

http://blog.sic.hu/csikiandras/2018/04/11/a-szepseg-tanuja/

Reklámok

Angol tanfolyam

Kedves Rokonok, barátok, fb. ismerősök, kedves egyházközségi tagok!

Mindenki szíves tudomására hozom, hogy kezdő, haladó és felsőfokú angol nyelvlecke tanfolyam indul Debrecenben a Hatvan u. 24 sz. alatt, amennyiben megfelelő érdeklődő lesz. Ugyanakkor arra is felhívom a szíves figyelmet, hogy a szükséges vizsgákra is felkészítést nyerhetnek azok, akiknek éppen ez hiányzik a sikeres diplomázás érdekében.

Az említett felkészítést Cseke Judit kedves testvérünk végzi Hajdúnánásról, aki szívesen bejár majd Debrecenbe a beosztott program szerint.

Jelentkezés a papgylaszlo@gmail.com email címen, vagy a +36703010566 telefonszámon.

Jelentkezéskor jelezzétek, hogy milyen felkészítést igényeltek.

Végül pedig szeretettel közlöm, hogy az oktatás ingyenes.

Szeretettel: Pap Laci

Ajánlás

Tisztelt Ismerősök, Kedves Barátok!

A múlt szombaton nyílt meg a Debreceni Egyetemen  az egyesület fotókiállítása, Az én Székelyföldem címmel. A megnyitón szép számmal voltak jelen és nagy megtiszteltetés volt, hogy az egyetem Monteverdi Kórusával együtt nyithattuk meg a tárlatot.

A kiállítás február 24-ig megtekinthető. 

Szeretettel küldöm a megnyitóbeszédet. 

A megnyitón készült képeket a következő linken érhetik el:

http://www.haon.hu/special/galeria

Csíki András

www.ejke.hu

Tisztelt Jelenlévők!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület, az EJKE nevében. A fényképek válogatásakor először is egy egyszerűnek tűnő, mégis roppant összetett kérdés jutott eszembe: hányféle Székelyföld létezik? Ezen a fórumon nincs lehetőség ennek kifejtésére, de biztos vagyok benne, hogy sokuk találkozott már a meseszerű, a legendákkal-teli, a morózus, az elmaradott, a paradicsomi, az időtlen vagy éppen a rideg Székelyföld képével. Itt, most mikor megnyitom ezt a tárlatot azt kérem, nézzék el nekem elfogultságomat … a szülőföld kötelez és feladatokat állít az ember elé.

Nagyszerű kiállításokkal, beszámolókkal, képes könyvekkel, filmekkel találkozunk és a szépségre fogékony ember bizonnyal nem fogja azt mondani, hogy unalmasat, sablonosat látott, hallott, tapasztalt. Az év bármely szakában is keressük fel, a székely táj, a székely falvak és városok, a székely emberek mindig tartogatnak számunkra valami különleges ajándékot és ha nyitott szemmel, hangokra érzékeny füllel és békés, szerető szívvel közelítünk biztos, hogy feledhetetlen emlékeket szerzünk és megfogan a vágy, hogy mihamarabb nekiinduljunk újra és újra; hogy visszatérjünk vagy kicsit tovább menjünk, egy kicsit többet lássunk, egy kicsivel több történetet halljunk, egy kicsivel több mesét, legendát ismerjünk meg, több kezet szorítsunk meg, több barátkozásba kezdjünk… Mindazonáltal vigyázzunk, mert nem múzeumban, nem skanzenben járunk. Székelyföld van, volt és lesz!

Az aranyszínű, nyolcágú, csillagformájú Nap és az ezüstösen csillogó Hold, a katolikusok, reformátusok, unitáriusok Istene vigyázza a hegyeket, völgyeket és azt a szikár, makacs, tettrekész népet, mely azt a hazájának tudja évszázadok viharaiban, vérlázító, megalázó határvonások, új és új kihívások között. A mintegy tizenkétezer négyztekilométer területű, mai értelemben vett Székelyföld, egyre több nyílt, vagy bújtatott szándéknak célpontja, ugyanakkor ami számunkra a legfontosabb, az annak a tudatosítása, hogy a székelység az egyetemes magyar kultúra egyik különleges gyönyszeme, ilyen értelemben azok a veszélyek, melyek rá leselkednek az összmagyarságot fenyegetik – meggyőződésem, hogy az élet nagyon sok területén tudják gazdagítani a magyar értékeket, amennyiben biztosítva lesz jövőjük, szülődföldön való boldogulásuk, az, hogy mindennapjaik legfontosabb kérdéseiben ők maguk döntsenek. Meg vagyok arról is győződve, hogy így lesznek legnagyobb hasznára sajátjaiknak, a magyar nemzetnek és így szolgálják leginkább a többségi nemzet javát is.

Az én Székelyföldem fotókiállítás anyaga az EJKE 2016-os fotópályázatára beérkezett pályaművekből és egy-egy külön felkért alkotó sorozatából van összeállítva. A pályázati kiírás szerint amatőr és professzionális fotósok jelentkezését vártuk egy-egy olyan képpel, amely tükrözi a székely ember szabadságvágyát és közvetve, vagy közvetlenül kapcsolódik a székelység előtt álló legnagyobb kihíváshoz, mégpedig ahhoz, hogy Csíkban, Gyergyóban, Gyimesekben, Háromszéken, a Sóvidéken, a Nyikómentén, a Nyárádmentén, Marosvásárhely és Udvarhely környékén kezébe vegye sorsának alakulását – és csak saját tehetségére, állhatatosságára, ügyességére támaszkodva építse fel holnapjait. A kiállításon mintegy negyven fénykép látható, amely a szerzők egyéni történetei alapján – így, vagy úgy – a bilincset nem tűrő, ugyanakkor békeszerető székely emberhez, környezetéhez kapcsolódnak. Sokan ismerjük a Tamási, Farkas, Ferenczes, Kányádi, Wass, Nyírő által közkinccsé tett motívumokat és vége-hossza nincs felsorolásba kezdhetnénk, amennyiben a különböző művészeti ágak képviselőit szeretnék felsorolni, akiket megihletett a székelység s a rájuk bízott természeti kincs, s mindaz, amit verítékkel, eszességgel alkottak. A kiállításon szereplő fotósok is hozzáteszik a maguk Székelyföldjét ehhez a nagy kincsestárhoz, van, akinek a máig el nem hagyott, vagy a már távoli szülőföldet, van akinek egy feledhetetlen nyári emléket, egy hívogató túrautat jelent, olyan is akad akinek filozófiai feladvány, egy tovább és tovább gondolandó kérdés fogalmazódik meg egy-egy képe láttán. S ezután jönnek Önök, akik akár újra is értelmezhetik a megragadott pillnatot és elvihetik magukkal az élményt, remélhetőleg azért, hogy felkerekedjenek és fényképezőgéppel, vagy anélkül, csupán a szívükben, a lelkükben eltárolva elkészítsék saját Székelyföld képüket, albumukat, tablójukat.

Köszönjük szépen a Debreceni Egyetem Közművelődési Titkárságának, hogy helyet ad a kiállításnak és reméljük ez csak a kezdete egy reményeink szerint kölcsönös megelégedettséget eredményező együttműködésnek. Szeretnénk, hogy a nem is olyan távoli jövőben egy-egy kimagasló székelyföldi fotóművész egyéni kiállítását, illetve már összeállított és Székelyföld- és/vagy Erdély-tárlatokat is elhozhatunk erre a helyre.

Debreceni Egyetem Élettudományi Galéria, 2017. február 04.

Csíki András, EJKE-elnök

Tisztás

Szeretettel ajánljuk a Tisztás legfrissebb számát:

EJKE
A romániai választások kapcsán:
 
“Vegyünk akár egy akváriumot, amelyben díszhalak vannak. Ahogyan az ember a díszhalak akváriumon túli sokaságát saját házában állati kisebbségi létbe kényszeríti – ugyanúgy figyelhettük meg a történelemben is: bizonyos többségnek a hatalomban csupán „dísz-kisebbségei” vannak jelen. Vagyis: „díszből”, jelképesen, korántsem reális tényezőként. Minden „domesztikálás” (háziasítás) egyben kisebbséggé tevés, mert az egyedeket eredeti sokaságukból kiszakítjuk, szórvány(diaszpóra)-létezésbe vonjuk. Elszigetelés. Így az egyedek, csoportok egészséges, önvédelmi és támadó reflexei apránként megszűnnek.” (Páskándi Géza – A tudat “lakáskérdései” – A szabadság színeváltozása, 1984)
Korábbi lapszámok:

Előadás a Debreceni Rotary Clubban

magyunitvall-2016 – Bemutató

magyar-unitarius-vallas – PDF

 

rotary01

rotary02

a magyar unitárius vallás

Útmutató évszámok és történeti adatok

Dávid Ferenc, az Unitárius Egyház megalapítója a hagyomány szerint 1510-ben született Kolozsváron. Iskolái végzésének időpontja azonban arra a feltételezésre enged, hogy születését 1520 körül helyezhetjük. Édesapja Hertel Dávid, szász nemzetiségű polgár volt, édesanyja pedig magyar. Édesapja keresztneve után – Dávid – nevezte magát Franciscus Davidisnek (azaz Dávid fiának). Ebből magyarosította később a Dávid vezetéknevet. Fiai, Dávid és János, ismét a Hertel nevet (latinosan Herteliust) használták.

Hazai iskoláit 1530-1545 között végezte Kolozsváron, majd Gyulafehérváron és Brassóban. Külföldi tanulmányútra Wittembergbe és az Odera menti Frankfurtba ment 1546-1551 között. Ezt az útját jótevőinek köszönhette, akik között Medgyesi Ferenc és Pesti Gáspár neveit kell megemlítenem.

1551-ben tért haza, amikor Besztercén lett tanító. Egy év múlva Petres nevű faluban (Beszterce mellett) lelkészkedett. Mindkét helyen a reformáció szellemében működött. 1552-1555 között Kolozsváron lett iskolaigazgató.

 1. október 6-án szülővárosa főlelkészének választotta meg. Ettől a pillanattól kezdve vezető szerepet töltött be az erdélyi reformáció (lutheránus, vagy evangélikus, református és unitárius) kifejlődésében. Dávid Ferenc Kolozsvárt a hitújítás és művelődés központjává fejlesztette. A kereszténység megromlásának legfőbb okát a Bibliától való elszakadásban látta és szerinte a reformáció nem lehet más, mint az evangéliumi kereszténység helyreállítása a Szentírás alapján. Más szóval visszaállítani Jézus tanítását.

1557-1559 között Dávid Ferencet az evangélikusok püspökeként ismerhetjük meg. Tisztségéről hitelvi okok miatt mondott le 1559-ben. Ez az év jelenti tulajdonképpen a Zwingli és Kálvin János tanai erdélyi elterjedésének kezdetét. Eredeti elképzelése, felfogása az volt Dávid Ferencnek, hogy a reformáció nem ért véget Luther Márton tanainak megismerésével. Azaz folytatandónak találta annak érdekében, hogy sikeresen visszaállíthassuk a tiszta Jézusi kereszténységet. Első lépésként azt találta, hogy a helvét (svájci) reformáció úrvacsora tana, szemben a lutheránus tanokkal, a Bibliával, sokkal megegyezőbbnek fogadható el. Éppen ezért a helvét irányhoz csatlakozott. Kezdetben azt kereste, hogy miként lehetne a lutheránus és helvét irányzatot egybeolvasztani. 1564. április 9-én volt a nagyenyedi zsinat, melyen még egyszer és utoljára megkísérelte az „egybeszerkesztést”. Itt azonban nem tudtak megegyezni. Ennek következtében az erdélyi reformáció kettészakadt és a helvét irány elindult az önálló szervezkedés útján. Ez az irány hamarosan első püspökének választotta Dávid Ferencet. Az akkori fejedelem, János Zsigmond udvari prédikátornak nevezte ki.

1565 Dávid Ferenc életében fordulópontot jelentett. Ez számított ugyanis az unitárius reformáció kezdetének. Ebben az évben Dávid Ferenc, éppen humanista és bibliai meglátásai miatt szembeütközött a helvét reformáció dogmatizmusával, hiszen a hitújítást örök folyamatnak fogta fel – Kálvin Jánossal szemben. Isten akaratának tartotta, hogy a vallás fejlődésében lépésről-lépésre kell haladnunk, amíg elérjük a teljes igazságot. Munkáját prófétai küldetésnek fogta fel, amit Isten, Jézus és az egyház iránti szeretetből kötelessége elvégezni. „Akiket Isten lelke megvilágított – mondta -, nem szabad hallgatniok, sem az igazságot el nem rejthetik”.[1]

Dávid Ferenc mindenek előtt a Biblia alapján és értelme segítségével végezte a keresztény vallás reformálását. Ennek rendjén első sorban is a bibliai eredetűeket és az értelemmel követhetőket tartotta meg. Vallásos gondolkodása során elvetette a szentháromság tanát, aminek következtében reformációja középpontjába az Isten egységéről vallott felfogása került. Ezzel a megállapítással az erdélyi reformáció elérkezett az unitárius valláshoz.

 1. január 20-án tartotta Kolozsváron azt a híres prédikációt, melynek következtében a város többsége unitáriussá lett. Az előbbi időpont számít a hitviták kezdetének, melyek 1571-ig figyelemmel követhetők és melyek során Dávid Ferenc kifejtette az unitárius hitelveket. Ugyanakkor e két évszám közé tehető a folyamatos támadás is, melyet a lutheri és kálvini reformáció összefogottan képviselt az unitárius vallással szemben.
 2. január 6-13 között tartották azt a híres tordai országgyűlést, melyen kimondták, hogy mindenki azt a vallást gyakorolhatja, mely felfogásával a legjobban megegyezik, mert a hit Isten ajándéka. Ezért a bizonyos, de ugyanakkor esetenként különböző felfogásért senkit sem szabad üldözni.
 3. október 20-25 között magyar nyelven tartották a Nagyváradi Hitvitát. Ennek első sorban is azért volt magyar a nyelve, hogy mindenki érthesse az azon elhangzó beszédeket. A hagyomány azt tartja, hogy ennek a hitvitának következtében mintegy 3000-en lettek unitáriusokká.

1569-re tehető Dávid Ferenc első prédikációs kötetének megjelenése. Egy évre rá megjelent az első unitárius énekeskönyv is. A hagyomány ezt Dávid Ferenc munkájának tartja.

1571 fontos időpont az erdélyi unitáriusok életében. Itt hangzott el, Marosvásárhelyen a tordai országgyűlés határozatának megerősítése. „Az Isten igéje mindenütt szabadon prédikáltassék, a confessioért senki meg ne bántassék, se prédikátor, se hallgató[2].

 1. március 14 János Zsigmond fejedelem halálának időpontja. Az első erdélyi fejedelemről minden unitáriusnak és nem unitáriusnak tudnia kell, hogy szabadgondolkodásának köszönhetően született meg a világon legelőször, itt Erdélyben az a határozat, melyet a tordai országgyűlésen mondtak ki, és amelyet Marosvásárhelyen erősítettek meg. János Zsigmond fejedelem 1563-tól a reformáció híve lett, 1568-tól pedig az unitárius vallás követőjévé és jótevőjévé lépett elő. A gyulafehérvári székesegyházban temették el. Temetési szolgálatot Dávid Ferenc végzett magyar nyelven, Sommer János pedig latinul.

1571-1576 Báthory István fejedelemségének időszakát jelzi. A fejedelem és utódai az erdélyi Katolikus Egyház helyreállítására és ugyanakkor az unitárius vallás visszaszorítására igyekezett. Első lépésként elvette az unitáriusoktól a nyomdát, Dávid Ferencet pedig elmozdította udvari prédikátori állásából. Ebben az időszakban vezette be a cenzúrát, mely tulajdonképpen nem is az unitárius munkák korlátozását jelentette, hanem azok kiadásának megszűntét.

 1. sötét pontot jelent Egyházunk történetében. Ebben az évben vádolták be hitújítóként Dávid Ferencet. Első vádlója Blandrata György volt. Báthory Kristóf fejedelem erre az alkalmas időpontra várt, amikor eltiltotta Dávid Ferencet a prédikálástól és házi őrizetbe vetette. Bár időközben voltak sikeresnek mondható országgyűlési szereplései Dávid Ferencnek és követőinek, a vádat képtelenek voltak elhárítani. 1579. július 2-án, Blandrata György és Hunyadi Demeter, későbbi püspök nyomására az országgyűlés négy pontból álló hitvallást fogadott el. Ez a hitvallás azonban teljesen ellenkezett Dávid Ferenc unitárius tanaival. Dávid Ferencet holtig tartó börtönbüntetésre ítélték, Déva várába zárták, ahol 1579. november 15-én meghalt. Ez csupán a hagyomány, mely erre az időpontra teszi halálát. Bogáti Fazekas Miklós feljegyzése szerint november 7-én halt meg, melynek körülményei és ugyanakkor sírja is ismeretlen. A börtön Dávid Ferencet nem törte meg. Erre utal a börtöne falára vésett feljegyzése is: „A pápák kardja, a kereszt, a halál képe, semmi sem fogja az igazságot útjában feltartóztatni. Azt írtam, amit éreztem, s amit érzék, bízó lélekkel hirdettem. Meg vagyok győződve, hogy az én vesztem után a hamis igehirdetők tanai össze fognak omlani[3].
 2. október 25-én tartották Lécfalván azt az országgyűlést, ahol legelőször találkozunk az „unitárius” kifejezéssel. Ez tulajdonképpen az unitárizmus teológiai alaptételét fejezi ki: Isten lényegében és személyében egy. Innen ered az egységhívő elnevezés is.

1618-ban az erdőszentgyörgyi zsinaton az Unitárius Egyház elhatárolta magát és ugyanakkor állást foglalt a szombatosság ellen. Ez a mozgalom a 16. században keletkezett Erdélyben. Ennek a vallásos mozgalomnak az volt az indító rugója, hogy a vallást az Ószövetséggel, még közelebbről a tízparancsolattal kell kezdeni és csak azután térni rá az Újszövetségre. A hagyomány szerint Eösi András volt az alapítója, majd Pechi Simon lett kifejtője a 17. században. A szombatosság nem azonosítható a szombatista vallással, bár jól lehet itt is a szombat megtartásán volt a hangsúly.

 1. július 1-7 között, Dézsen tartott országgyűlés kemény rendelkezése alapján az unitáriusokra rákényszerítették a szentháromságot, valamint Jézus imádást. Az országgyűlés határozata azt is kimondta, hogy aki ez ellen vét, azt a fejedelem és az országgyűlés fogja megbüntetni. Ennek az intézkedésnek az a beszédes következménye, hogy az unitáriusokat elnyomták, templomaikat elfoglalták és megakadályozták vallásos munkáik kiadását és terjesztését.
 2. október 10.-én elvették az óvári főiskolánkat. A Lipóti oklevél[4] következtében érte egyházunkat e nagy veszteség. Bizonyos egyezség is született annak érdekében, hogy az épület helyett egy másikat kapjon egyházunk, viszont ezt az egyezséget nem tartotta be a katolikus egyház.
 3. április 2.-án elvették a piaci főiskolánkat. Az uralkodó döntése következtében egyházunk főiskola nélkül maradt. Ennek következtében a tanítás is szünetelt. Ezek és a hasonló atrocitások azonban nem tudták megtörni egyházunkat. Az elnyomás az unitáriusokat még nagyobb összetartásra és áldozatkészségre ösztönözte. Ugyanakkor olyan védekezési intézkedéseket hoztak, melyek biztosították egyházunk fennmaradását a mai napig.
 4. november 29-én II. József kiadta a Türelmi rendeletet. Ez első sorban arra irányult, hogy a protestáns és részben az ortodox egyházak sérelmeit orvosolja. Ettől kezdve lehetőség nyílt a vallás szabad gyakorlására, és ugyanakkor templomok és iskolák is épültek. A katolikus vallás azonban továbbra is „uralkodó” vallás maradt, a többi vallásfelekezetet pedig megtűrtnek mondták. Ennek a rendeletnek a kimondása hozott az unitáriusok számára is egy fellendülést és egyházunk a megújhodás útjára léphetett.

1831-ben kapcsolatot teremtettek az Amerikai Unitárius Egyházzal. Bölöni Farkas Sándor észak-amerikai utazása során találkozott az ottani unitáriusokkal és így ismertette velük egyházunk múltját és jelen életét. Az amerikai Unitárius Egyház lehetővé tette, hogy évente erdélyi fiatalok tanulhassanak egyetemeiken.

 1. augusztus 30-án vezették be a „garasos alamizsnát”, melynek az volt eredeti célja, hogy hívenként kérjenek és gyűjtsenek egy ezüst garast, amiből az iskolák fenntartásához szükséges anyagi fedezetet remélték.

1858-1859-ben látogatták meg egyházunkat az angol unitáriusok képviselői.

1861-ben jelent meg az első magyar nyelvű erdélyi folyóirat: Keresztény Magvető címmel. Nemcsak, hogy az első erdélyi magyar nyelvű folyóirat volt, hanem egyben egy olyan lehetőség, aminek kihasználásával a „keresztény eszmék s általában az erkölcsileg szép, jó, igaz magvainak vetése és fejlesztése[5]biztosítottnak látszott és mutatkozott a mai napig.

 1. szeptember 10-én látott napvilágot az Unitárius Közlöny, melyet a Dávid Ferenc Egylet[6] adott ki.

1905-ben megjelent az Unitárius Egyház c. havi lap, melynek célja a vallásos élet ápolása, az egyház építése és az időszerű egyházi reformok munkálása volt. Szerkesztője Lőrinczi István, székelykeresztúri lelkész volt.

1907-ben jelent meg az Unitárius Szószék c. időszaki folyóirat, melynek elsőrendű célja a lelkészek szószéki szolgálatainak támogatása és a prédikációirodalom terjesztése, fejlesztése volt. Szerkesztői voltak: Vári Albert, Deák Miklós és Balázs András.

 1. augusztus 4-én megjelent az új kultusztörvény, mely kommunista szellemével átrendezte az egyházi életet, de ugyanakkor új alapokra helyezte a vallásfelekezetek közötti kapcsolatot is.

Az Unitárius Egyház püspökei

Sor Név Idő
1 Dávid Ferenc 1568-1579
2 Hunyadi Demeter 1579-1592
3 Enyedi György 1592-1597
4 Várfalvi Kósa János 1597-1601
5 Toroczkai Máté 1601-1616
6 Radeczki Bálint 1616-1632
7 Csanádi Pál 1632-1636
8 Beke Dániel 1636-1661
9 Járai János 1661 ápr.7-jún 3[7]
10 Koncz Boldizsár 1663-1684
11 Szentiványi Márkos Dániel 1684-1689
12 Bedő Pál 1689-1690
13 Nagy Mihály 1691-1692
14 Almási Gergely Mihály 1692-1724
15 Pálfi Zsigmond 1724-1737
16 Szentábrahámi Lombárd Mihály 1737-1758
17 Agh István 1758-1786
18 Lázár István 1786-1811
19 Körmöczi János 1812-1836
20 Székely Miklós 1838-1843
21 Székely Sándor 1845-1852[8]
22 Kriza János[9] 1861-1875
23 Ferencz József 1876-1928
24 Dr. Boros György 1928-1938
25 Dr. Varga Béla 1938-1940
26 Józan Miklós 1941-1946
27 Dr. Kiss Elek 1946-1971
28 Dr. Kovács Lajos 1972-1994
29 Dr. Erdő János 1995
30 Dr. szabó Árpád 1996 – 2008
31 Bálint Benczédi Ferenc 2008-

Az unitárius elnevezés

A köztudatban elterjedt, hogy az unitárius elnevezést, már egyházunk megalakulása óta használtuk. Sőt, mintegy hivatalos elnevezésként is emlegetik némelykor. Tévedés azonban azt hinni és gondolni, hogy ez az elnevezés 1568, vagy 1571-re datálható. Gordon Sándor, nagy angol unitárius történetíró egyszerűen kétségbe vonja az elnevezés 16. századbeli használatát[10]. Ennek ellenére azonban bizonyított, hogy, mint pl. „Ergo deus est unitarius[11] mondatban felfedezhető az elnevezés. Uzoni Fosztó István történetíró, volt bágyoni unitárius lelkész azt írja, hogy a gyulafehérvári második nagy hitvita után unitáriusoknak nevezték hitelődeinket[12]. Egy komoly kérdés, hogy tulajdonképpen elődeink miért nem nevezték unitáriusoknak magukat. Amennyiben azonban azt a tényt látjuk, hogy az adott történelmi időszakban (16. század), a reformáció minden ága azt az álláspontot képviselte, hogy ő lépett rá a helyes és igaz vallásos ismeret útjára, akkor teljesen érthető, hogy mindenik csupán kereszténynek nevezte magát, ami miatt elhanyagolttá vált az unitáriusok esetében a megnevezés használata.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy az unitárius lelkészek többnyire a kezdeti időszakban „evangélikus hitvallású szolgáknak” nevezték magukat. Később, majd az 1576 évi törvény így említi őket: „Azok, akik Dávid F. hitén vannak”. A 16. század végére azonban határozottan különváltak az erdélyi protestáns felekezetek, s mintegy ennek következményeként találhatjuk a lécfalvi országgyűlés bejegyzésében az „unitaria religio” megjegyzést. 1638-tól azonban az „unitaria recepta religio”, vagy „unitaria magyar ecclesia” név szerepel.

A 16. század végére már nemcsak határozottan külön válnak egymástól az erdélyi protestáns felekezetek, hanem az 1600 évben Léczfalván tartott országgyűlésen vallásunkról „unitaria religio” cí- men esik szó. Az 1638 évi szomorú eseményekkel kapcsolatos deézsi egyezkedés „unitaria recepta religio”, „unitaria magyar ecclesia” néven említi. Az Approbata Constitutiokban „Unitaria vei antitrinitaria” szavak szerepelnek, az 1848 évi törvény unitárius vallásról, az 1928 évi román kultusztörvény pedig unitárius kultusztanról emlékezik meg.[13]

Unitárius álláspont

A történelem folyamán az unitárius felfogás mindig a hatalmasok önkényével állott szemben, aminek következtében állandóan a szabadságra vágyott. 1879-ben, Debrecenben az egyik református püspök a következőket mondta: „Nem szeretem az unitárius nevet, mert az unitárius egy olyan ember, aki soha sem mondotta ki az utolsó szót[14]. Az unitárius álláspontot a szabadság vágy teremtette, azaz, hogy minden lélek szabadon keresse Istent. Ez a felfogás Jézus tanításából származik, aki megláttatta velünk Istenben az Atyát, aki minden teremtményével szemben a szeretetet és a jóságot sugározza. Az unitáriusok számára mindennél fontosabb, hogy Istenről a Jézus tanította képet alkossák meg. Jézus Isten-fogalma a legtisztább egységet láttatja velünk, ezt azonban minden unitárius egy kiegyensúlyozott életben látja megvalósulónak, melyet az értelem, érzelem és akarat összhangja tesz teljessé. Jézus személyével kapcsolatosan az unitárius vallás elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor személyében egy igaz, tiszta, egy Isten akarata szerint cselekvő embert fedezett fel. Egyesek azt hangsúlyozzák, hogy Jézusban az „isteni embert ismerhettük meg[15]

Az unitárius vallás lényege

Az unitárius vallás a tiszta lelkiismeretnek, a szabad vallásos gondolkodásnak, a fejlődésnek és az őszinte hitnek a vallása. Harnack Adolf, a 20. század egyik kiemelkedő teológusa jegyezte meg a németországi eretneküldözéssel kapcsolatosan, hogy a kereszténységből a harmadik század óta hiányzik az őszinte hit. Az unitárius vallás erre az őszinte hitre hivatkozik, és erre buzdítja híveit.

Az unitárius vallás történelmi vallás, melynek gyökerei Jézus tanításaihoz nyúlnak vissza. Megjelenése óta állandóan fejlődött, mint ahogy azt annak idején Dávid Ferenc megállapította. Lényege abban foglalható össze, hogy az unitárius hit egy őszinte, egyszerűségtől áthatott hit a gondviselő Atyában, aki a világnak teremtője és az emberiségnek gondviselő Atyja. E hitnél azonban nagyobbnak számít a szeretet Isten és felebarátunk, azaz embertársunk iránt. A „szellemnek, a léleknek fontos volta, a szellemiségnek mindig előtérben állása az unitárizmus mindenkori legfőbb jellemzője. Ez a vallás a Jézus vallása /…/[16]

Hit és vallás

Mindenképpen említenem kell a dogma és a hitelvek kérdéskörét. Amikor hangsúlyozom e két kifejezést, akkor megállapítom azt is, hogy, míg a dogma alatt a figyelmet értjük, mely az evangéliumok kijelentés tartalmára néz, ami az evangélium örökérvényű summáját jelenti, addig a hitelvek objektív útmutatásokat és igazságokat tárnak fel az evangéliumban. Más szóval azt mondjuk, hogy az unitáriusoknak kiforrott és kialakult nézeteik vannak a keresztény vallással kapcsolatosan „amelyek az unitárius vallásos köztudatot többé-kevésbé öntudatosan meghatározzák. Talán ezek azok a hitelvek, melyekre hivatkozni szoktunk.[17]

A vallás nem más, mint Isten és ember közötti viszony. Isten létét bizonyítani nem is fontos, mert ez a hit világába tartozik. A hit Isten ajándéka. Ennek köszönhetően alapja és feltétele a vallásos tapasztalásnak, ami a lélekben fogalmazódik meg, és mint ilyen telik meg gazdag tartalommal. Más szóval azt mondhatjuk, hogy a hit nem más, mint Isten jelenléte az ember érzésvilágában. A hit képtelen egyik napról a másikra megszületni. Fejlődési fokon megy át, mialatt az egyén tisztázza Isten melletti viszonyát.

Mert szegénynek drága kincs a hit,

Hinni és remélni megtanít,

S néki, míg a sír rá nem lehel,

Mindig hinni és remélni kell.” (Arany János: Fiamnak)

Az unitárius hitelvek főbb pontjai

Isten. Az egész unitárius vallás lényege, amire minden többi hitelv fel van építve: Isten Atyasága. Ez tulajdonképpen egy eszmény, amelyet meg kell valósítani az élet minden vonatkozásában. A másik jellemző vonás Isten egysége. Semmi sincs világosabb tanítás a Bibliában, mint Isten egysége – mondja Dávid Ferenc a Rövid Magyarázatban. Egy következő fontos vonása az unitárius vallásnak, hogy Isten lélek (Jn 4.24.). Amikor Istent, mint szellemet igyekszünk meghatározni, akkor három fontos jellemvonást kell megemlítenünk: Isten tökéletes, szent és . Tulajdonképpen ezek a kifejezések, illetve a mögöttük és bennük található lényeg az, ami meghatározza Isten szellemi voltát. Egy következő lényeget Isten személyes jellegében fedezünk fel. Ezzel pedig azt határozzuk meg, hogy Ő egy személyes, öntudatos lény. Fontos szerepet tölt be az unitárius felfogásban, hogy a teremtést Isten munkájának tartjuk. Azt mondjuk, „ha van valami a világon, ami isteni dolog, akkor a teremtés bizonyára ilyen[18].

Az eddigiekhez társul Istennek két tulajdonsága, az igazságosság és az irgalmasság. Az ember is lehet igazságos és irgalmas, viszont az elfogulatlan szeretetnek olyan mértéke szükséges ehhez, amit csak ritkán fedezhetünk fel az emberi viszonyulások, közös együttélések rendjén. Isten szeretete és irgalmassága azonban olyan méreteket ölt, melyeket emberi fogalmakkal képtelenség körülírnunk. Az irgalmassághoz az igazságtól a szeretet vezet. Gondviselő Istenünkben mindkettő bőven meg van. Az irgalom és könyörület „letörli a könnyeket, megbocsát a bűnösnek, az igazságosság fokozza az erőt és a bizalmat. Jézus az irgalmasságot emeli ki, midőn azt mondja, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatot, mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre (A hegyi beszéd.)[19].

A Szentlelket az unitárius felfogás képtelen külön isteni személyként kezelni. Éppen ezért hitében Isten erejét és jóra való segítségét képzeli, ami megvilágosítja az értelmet, megtisztítja a szívet, megerősíti emberi akaratunkat. Hisszük, hogy ez a lélek mindenkor munkálkodik bennünk, amikor arra törekszünk, hogy a jót és igazat megismerjük és ezek mellett szilárdan megmaradjunk.

Jézust történeti személynek hisszük, akiről az Újszövetségben olvasunk. Tanításai irányt szabnak és határoznak számunkra, melyek által azt szeretné, hogy megismertesse velünk Isten törvényeit, valamint emberi szeretetben végbemenő kötelességeinket Istennel és embertársainkkal szemben. Éppen ezért örökérvényűnek és meghatározónak tartjuk azt a tanítását, melyben a vallás legfőbb törvényét fogalmazta meg: „Minden parancsolatok között az első: Az Úr, ami Istenünk egy Úr. Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat. A második hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat.” (Mk 12,28-31).

Vallásos életünk gyakorlását úgy képzeljük el, hogy egyházba tömörülünk, ahol Jézus tanításának és példájának követésével Isten országa építésén munkálkodunk. Elvünk, hogy minden embertársunkkal békességben és szeretetben éljünk, mert arról kell megismerjenek minket, hogy Jézus tanítványai vagyunk, ha egymást szeretjük (Jn 13,35). Az Unitárius Egyház és az unitárius vallás keletkezése nem keverendő össze. Az egyház, mint intézmény 1568-ban létrejött, de az unitárius vallás Jézus tanításával egyidejű!

Bűn és bűnbocsánat. Hitünk és vallásos felfogásunk tartozéka az a meggyőződés, hogy bűneinket közvetlen Istennek kell megvallanunk. Nem az örökös bűntudat, hanem a megjavulás vágya tölt el és az, hogy ugyanazt a vétket ismételten el ne kövessük.

Természetesen az unitáriusoknál is megtalálható az örökéletbe vetett hit, ami azonban kevésbé hangsúlyos. Ez a meggyőződés azt a magyarázatot hordozza magával, hogy hiszünk az élet folytatólagosságában és a lélek halhatatlanságában. A halált úgy fogjuk fel, mint egy természetes változást, miután testünk porrá lesz, lelkünk azonban tovább él Istennél, akitől soha el nem szakad.

Szertartások. Ezek közül mindenek előtt a keresztelést kell kiemelnem, amiről elmondom, hogy kezdetben a felnőtt keresztelés hívei voltak az unitáriusok, azonban éppen a jövendő biztosítása érdekében jobbnak látták visszaállítani a gyermekkeresztelést. A konfirmálás jelenti azt az érettségi kort, amikor az ifjú hitéről bizonyságot tesz és egyúttal hűséget is fogad egyháza és vallása mellett. Fontos mozzanatot jelent egyházi életünkben a házasság megáldása, amikor tulajdonképpen Isten és a gyülekezet előtt fogadalmat tesz az ifjú pár arra vonatkozóan, hogy egymáshoz hűségesek maradnak. A temetési szertartás, mint minden történeti egyház esetében komoly helyet foglal el a szertartások sorában. Az unitáriusok azonban a jelen élet kínálta lehetőségekre mutatnak rá. Igyekeznek vigasztalást és reménységet önteni a csüggedőkbe, a gyászolókba anélkül, hogy a középkori sötétséget árasztanák maguk körül utópisztikus hiedelmek híresztelésével. Végül pedig a két szín alatt felszolgált úrvacsorát említem, melyet minden alkalommal azért veszünk magunkhoz, hogy az által Jézusra emlékezzünk, és buzdítást nyerjünk példája követésére. Ebből hitalapon nem zárunk ki senkit, aki részt vesz a szertartáson.

Forrásmunkák

1. Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok – 1986
2. Benczédi Pál: Az unitárius hitelvek kifejlődése – 1934
3. Dr. Varga Béla: Hit és vallás – 1948
4. Unitárius Káté – 2000
5. Dávid Ferenc mártír-halálának 375-ik évi emléke – 1954
6. Négyszázév 1568-1968 – 1968
7. Jakab Elek: Dávid Ferencz emléke. – 1879
8. Dr. Varga Béla: Ami örökkévaló Dávid Ferenc életművében – 1930
9. Dr. Varga Béla: Unitarizmus és individualizmus – 1931
10. Vári Albert: Unitarizmus és racionalizmus – 1931
11. Dr. Erdő János: Unitárius egyháztörténeti kurzus

Tartalomjegyzék

Útmutató évszámok és történeti adatok. 1

Az Unitárius Egyház püspökei 4

Az unitárius elnevezés. 5

Unitárius álláspont 5

Az unitárius vallás lényege. 5

Hit és vallás. 6

Az unitárius hitelvek főbb pontjai 6

Forrásmunkák. 7

 

Debrecen, 2016. november hava

Pap Gy. László

[1] Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok. 10. Old.

[2] U.o. 14. Old.

[3] U.o. 20. Old.

[4] Diploma Leopoldinum (1692. március 15) kimondta, hogy megerősíti a bevett vallások jogait, de ugyanakkor lehetőséget biztosított a katolikusoknak a protestánsok rovására, hogy terjeszkedjenek.

[5] Dr. Erdő János: Teológiai tanulmányok. 39. Old.

[6] 1885. augusztus 29-én alakult meg Boros György teológiai tanár, későbbi püspök indítványozására. Célja a vallásos élet ápolása volt. Az egylet első elnöke az utolsó erdélyi polihisztor Brassai Sámuel volt.

[7] Két évig a püspöki tisztség betöltetlen maradt, mivel a háború miatt püspökválasztó zsinatot nem tarthattak.

[8] 9 évig a püspöki tisztség betöltetlen maradt, mert a kormány nem ismerte el az egyházunk püspökválasztói jogát. Ebben az időszakban a püspöki teendőket Székely Mózes, egyházi főjegyző látta el.

[9] A Vadrózsák szerzője.

[10] Alex. Gordon: Heads of the English Unitarian History. 22. Old.

[11] LXVI. Évf. 1934. november-december 6. Füzet, 234. old

[12] Jakab Elek: Dávid Ferenc emléke. 246. Old.

[13] LXVI. Évf. 1934. november-december 6. Füzet, 234. old

[14] Alex. Gordon:I.m. 131. Old.

[15] Benczédi Pál: Az unitárius hitelvek kifejlődése. 11. Old.

[16] Benczédi Pál: I.m. 13. Old.

[17] Dr. Varga Béla: Hit és vallás. 14. Old.

[18] U.o. 51. Old.

[19] U.o. 54. Old.

Papi családok találkozójának margójára

Kedves Tiszteletes Úr!
Kedves Árpád!
 
Kérlek tégy róla, hogy mások is elolvashassák.Előre is köszönöm.
On Monday, September 12, 2016 6:48 AM, (…)> wrote:
HOMORÓDALMÁS  2016
 
            Hölgyeim és uraim,előre szeretném bocsátani ,hogy ezen kis őszi értekezésem megírásához Popper Péter és Vámos Miklós írásait olvasgatva jutottam el.
            Az unitárius papcsaládok többféle szempont alapján oszthatók csoportokba. Például aszerint, hogy hány éve szolgál a családfő, hogy városon-e, vagy falun? A feleség (férj) magasan képzett-e, vagy csak “gyors talpalású” tanfolyamokat végzett, netalán önképzőkörökre járt? Egy vagy több gyerek van-e a családban, s hogy van-e mellékállásban, ha főállásban is van? S a mellékállásból több pénzt tud-e az asztalra tenni, mint mondjuk a papi fizetésből? A családtagok beszélnek-e több idegen nyelvet, vagy egyáltalán az állam nyelvét? És persze, de nem utolsó sorban, hogy mennyi szépséggel áldotta meg az Isten történetesen a papnét.és a többi.és a többi.
            Hölgyeim és uraim, az idén most csak arról szeretnék értekezni, hogy a papcsaládokat aszerint is lehet két nagy csoportba osztani, miszerint volt-e vagy nem volt Homoródalmáson a papcsaládok találkozóján. Én személy szerint azon csoportba tartozom, aki az idén, mint minden esztendőben elmentem a férjemmel a találkozóra. S az idén is, mint minden évben, amikor elolvastam a meghívót, egy érdekes érzés, egy megmagyarázhatatlan türelmetlenség, egy nyughatatlan “szent” állapot vett erőt rajtam. És akkor itt és most írom le azt az érdekes kísérletet, amiről Popper Péter egyik előadásából olvastam. A Standford Egyetemen, amely a hipnózis egyik fellegvára a világon, két kiváló, tapasztalt hipnotizőr, kiválasztott olyan személyeket, akik erősen hipnábilisak. A kísérleti alanyok felét hipnotizálta az egyik hipnotizőr, a másik felét nem. Őket utasította, hogy sürögjenek-forogjanak a helységben, nyissák ki az ablakokat, eresszék meg a vízcsapokat, keressenek meg valamit a földön. Persze akiket hipnotizált, azok is ugyanezt a cselekvéssort kellett elvégezzék. Amikor bejött a másik hipnotizőr, kiderült, hogy a tapasztalt szakember nem tudta megkülönböztetni a nyüzsgő emberek közül, hogy ki nyüzsgött hipnotikus szuggesztióban, ki pedig saját akaratából és elhatározásából. “Ez óriási meglepetés volt!” – írja a pszichológus. Ezen érdemes volt elgondolkodnom nekem is, mert nem tudom megállapítani magamon, hogy szabad akaratomból és elhatározásomból megyek-e el  minden évben a papcsaládok találkozójára vagy valamilyen szuggesztió, egy sugallat, egy hang, egy hívás hatására? Ha például szabad akaratomból kifolyólag, egómtól vezérelve megyek el, akkor tudom, hogy működésbe lépett az önreflexióm, vagyis tudok ítélkezni önmagam felett, hogy milyen ügyes is vagyok, hogy eljöttem, nem úgy mint mások. Megbocsátani is tudok magamnak és másoknak is, akik esetleg megszólítanak, amiért érdekes körvonalú ajakammal ráharapok az édességre, amit nagyon szeretek, sőt imádok megenni. De mi van akkor, ha a meghívót meglátva megszűnik az Én? Mert Jézushoz sem úgy csatlakoztak a halászok, hogy azt mondták: – Uram, mi lelkeket akarunk halászni. – hanem Jézus mondta: “.Kövessetek engem, és én azt mívelem, hogy embereket halászszatok.” (Mt.1,17) De végig lehet olvasni más biblikus szövegeket is: “Most azért eredj, elküldelek téged.”(2 Mózes 3,10) vagy “Szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felele: Ímhol vagyok!” (1 Sámuel 3,4)
            Hölgyeim és uraim, tessék eldönteni, hogy akkor ha létezik egy meghívás, egy “elhívás” a papcsaládok találkozójára,  akkor az hallucináció-e, az elme játéka-e? Amikor semmi sem fontosabb annál, mint egy olyan közösségi találkozóra menni, ahol egyenrangúak vagyunk, például a pap az esperessel, esperes a püspökével, tanácsos a teológiai tanárával, nincs szép és csúnya, nincs öreg és fiatal papné, nincs egy, kettő, sőt többdiplomás kolléga, nincs nyugdíjas szolgatárs, csak papcsalád. Férfi és nő, nő és férfi, szingli vagy gyermekét egyedül nevelő anya vagy apa. Múlt, jelen és jövő, egy nagy család. Vagy akkor ez egy régen múlt, beteges állapot?  Vagy már az is, amikor az ember a pucér lelkét is a közszemlére kiteszi?
Benedek Enikő