V. Székely Nap

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2016. szeptember 3-án rendezi, az V. Székely Napot. A világ parázslik, Románia folyamatosan próbára teszi az erdélyi magyarságot és a székelyek magyar jövőjükért küzdenek. Szenteljünk egy napot a székely-magyaroknak, nézzük meg mi történt az elmúlt egy évben Székelyföldön és milyen kilátások mutatkoznak?

A kulturális műsorok mellett Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke ismerteti Székelyföld területi önrendelkezésért folytatott küzdelmének helyzetét.

S, hogy ne hagyjuk a harangokat elnémulni az idei rendezvény bevételét a nyárádszeredai unitárius templom harangjának elkészítésére ajánljuk fel – annak ellenére, hogy Bocskai István fejedelem maga nem volt unitárius, de személye összeköti a Nyárádmente fővárosát és a cívisvárost.

Időpont: 2016. szeptember 3., szombat 14.00-20.00

Helyszín: Debrecen, Hatvan utca 24. – Unitárius Egyházközség

Belépődíj (14 év felett) 1.000.-Ft.

EJKE

www.ejke.hu

 
 

 
 
 
 

SZÉKELY NAP

Mintha ellenségek – Csíki András

 

mintha ellenségek

én drága barátom
hűtelen barátom
mért lettünk ily olcsók
olcsók miért lettünk

szívvel feketézünk
emlékeken győzünk
metszünk egymás nyakán
egymás nyakán metszünk

zablánkat harapjuk
zsebeljük a múltunk
isszuk a sok mérget
sok jó mérget iszunk

mintha ellenségek
tűz víz füstje lennénk
árnyékot terítsz rám
rádterül az árnyék

én drága barátom
hűtelen barátom
nagyon olcsók lettünk
olcsók lettünk nagyon

s jaj a megbocsátás
Isten szemén szikra
vissza mi nem lépünk
nem lépünk mi vissza

Forrás: http://blog.sic.hu/csikiandras/2016/08/05/mintha-ellensegek/

 

Székely passió

Csíki András

Székely passió

“…Ételembe mérget tettek, szomjúságomban ecettel itattak” (Zsolt.69:21).

El kell hazudni, 
hallgatni, letagadni
ezt a vérvörös semmivé tűnést?
Ezt a részvétlen retust,
ezt a visszfény nélküli 
nemébredést, ezt az
árnyékot összemocskoló
állónapi kereszthalált? 
El kell hazudni,
hallgatni, letagadni,
visszanyelni a kiáltás
fullasztó kezdőhangjait?
Hazudni, hallgatni, 
tagadni kell?
        EMBER! 
Vonalaink átrajzolják,
szavainkat beszakítják, 
szívünket dobnak varrják,
hűségünket megordítják, 
hűlt helyünket sóval szórják,
szeretőnket kitanítják, 
éjjel-nappal bújnák,
éjjel-nappal fújják
a mennydörgés görbe kürtjét!

http://csikiandras.blogspot.hu/2016/03/szekely-passio.html

Jókívánság

Sokszor csodálkoztok rajtam, hogy maradi vagyok társadalmi meglátásaimban. Ez igaz, de büszke vagyok álláspontomra, mert a család fontosságáról már gyermekkoromban felnőtt tapasztalatot szereztem. Ráébredtem fiatalon, hogy a „teljes élet a családos élet: a fészek. Akinek nincs családja, csak fél életet él: mindholtáig hiányzik neki valami.” „Aki nem anyai szív mellett nőtt fel, aki nem a feleség szíve melege mellett éli az életét, aki a maga szívére nem ölelhet gyermeket, aki nem halna meg senkiért, hogy megmentse, az olyan ember élete nem teljes. Mintha olyan országban élne, amelynek nincsen Napja.”(Gárdonyi Géza).

Mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Húsvéti jókívánság

Kedves Tagtársak, Barátok, Honfitársak!
 
Az alábbi gondolatokkal kívánunk áldott, békés Húsvéti ünnepeket!
 
„Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!”
 
                                                       Juhász Gyula: Húsvétra
Szeretettel:
a Pátyi Székely Kör vezetősége
                          

Kérés

Kedves Ismerőseim!  Kérlek  írjátok alá a Petíciót! A szülőföldhöz  minden embernek joga van – s ez a székelyek esetében csak a területi autonómiával, önrendelkezéssel, a saját kezünkbe vett önkormányzással biztosítható hosszú távon!

Alulírottak felkérjük Magyarország és Románia kormányait , hogy a két ország közti alapszerződésben rögzített alapelveknek megfelelően kezdjenek haladéktalanul egyeztetéseket Székelyföld státusának a rendezéséről Felkérjük ugyanakkor az Európa Tanácsot, hogy ebben a folyamatban vállaljon közvetítő szerepet, hogy a rendezés az Európa Tanács elveinek és dokumentumainak a szellemében valósuljon meg

http://www.peticiok.com/szekelyfoldert_-_pentru_tinutul_secuiesc_-_for_szeklerland

Az Autonómia Alapot is népszerűsítsétek:

https://www.facebook.com/autonomiaalap/

http://www.ejke.hu/szekelyfoldi_autonomia_alap.html

 
Mellékletek terület
 

Melléklet (PETÍCIÓ felkeres-ket-kormanynak_.pdf) előnézete

 
 

PETÍCIÓ felkeres-ket-kormanynak_.pdf
 
 

A Székely Szabadság Napja

“A nap, amikor megszámláltatunk” – áll a Székely Nemzeti Tanács közleményében, melyben a 2016. évi székely szabadság napi megemlékezésre invitálják a székelyeket, a marosvásárhelyi Postarétre, ugyanakkor az egész világ magyarságát is megszólítják, kérvén őket, hogy vonuljanak a román külképviseletek elé, kifejezni szolidaritásukat az autonómiamozgalommal. Igen megszámláltatunk többféle vonatkozásban is, ugyanakkor ez az a nap, amikor hitében meg kell erősödjön a székely ember: van és lesz értelme, célja a romániai magyar életnek.

Székelyek! Higgyetek abban, hogy saját kezetekbe vehetitek sorsotokat, ne engedjétek, hogy megosszanak, forgácsoljanak, bízzatok magatokban, tehetségetekben, közösségeteikben, múltatokban és eljövendő időtökben. Hittel és méltósággal éljétek meg az ünnepeket és a hétköznapokat!

A fentiek szellemében kérünk minden székely embert, valamint mindenkit, aki szeretettel gondol Székelyföldre, hogy március 10-én Marosvásárhelyen, vagy Székelyföld, Erdély, Magyarország, Európa, Amerika, esetleg valamelyik más kontinens, számára kirendelt szegletében emlékezzen meg a székely vértanúkról, tűzze ki a kék-arany zászlót, vegyen részt a helyi megemlékezésen, szimpátiamegmozduláson és csatlakozzon a Székelyföldi Autonómia Alap támogatói közé.

Debrecen, 2016. február 01.

Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület

www.ejke.hu

Autonómia alap

Alapvetésünk a következő: ameddig nem lesz a területi autonómia igénye mögött komoly társadalmi erő, addig nem lesz székely önrendelkezés. Az Autonómia Alapnak kettős célja van, egyfelől segíteni a Székely Nemzeti tanács, mint társadalmi szervezet munkáját, másfelől kimutatni azt, hogy kik azok a székelyek és székelyekkel együtt érző emberek, közösségek, vállalkozások, akik hajlandók minimális anyagi áldozatot is hozni (a havi rendszeres jövedelem 1%-át: minimálisan 1.000 forintot, 15 lejt, vagy 5 eurót ) a cél érdekében. Ne csak lájkoljunk, ne csak szurkoljunk, ne csak okosakat mondjunk, hanem vállaljunk részt és segítsük, hogy a dolgok egészségesebb irányba mozduljanak el! Adja Isten, hogy minél többen megértsék az üzenetet!

https://www.facebook.com/autonomiaalap/

https://www.facebook.com/events/1515504868743837/

Kapcsolódó oldalak, közlemények, videók:

http://supportszeklerland.hu/index.…/mozgalom/autonomia-alap

http://www.ejke.hu/szekelyfoldi_autonomia_alap.html

Mellékletek terület

Jókívánság

Kedves Barátunk!

Köszönjük egész éves megtisztelő figyelmét és a közös munkát, amellyel hozzájárult kulturális küldetésünk megvalósításához. Örömünkre szolgálna, ha a jövőben is összefogva, még több felejthetetlen pillanattal ajándékozhatnánk meg városunkat. Társaságunk a jövőben is partnerségét ajánlja Önnek.

Szép, tiszta, boldog karácsonyt és kulturális élményekben gazdag új esztendőt kíván

Bódor Edit                                                                                                            ügyvezető
a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. valamennyi munkatársa nevében!

KarÜnnepi gondolatok