A bulibárók és a nincsfukszajáj országában

Hol tartunk? A bulibárók és a nincsfukszajáj országában élünk, ahol a magukat magyarnak valló emberek egymásnak esnek a menekültáradat apropóján, ahol ügyvédek és orvosok ügyeskedik ki a mind előkelőbb luxust, ahol százezrek érzik úgy, hogy kizárólag jogaik vannak. Mit köszönhetünk magyarságunknak, mivel járulunk hozzá, mi a tartalma, melyek lényegi elemei? A hely, ahol megszülettünk? A nyelv? Az iskola? A túlpaprikázott pörkölt? A nehéz villányi borok? Mitől vagyunk mi magyarok? A zászlólengetéstől, a mellünkre tetovált történelmi országtérképektől, Papp Lajos előadásaitól, a zsidógyűlölettől, szavazatunktól? Nem, nem és nem! Legyünk magyarok a hétköznapokban, egymással szemben, egymásért és önmagunkért (nem felcserélendő). Magyar az, aki ezt a csodálatos kultúrát Adystól, Munkácsystól, Kodályostól ápolja és új értékekkel gazdagítja, aki nem mások ellenében éli meg magyarságát, aki viseli a közterheket és áldozatokat hoz, aki dolgozik és jövőt teremt, családja, nemzete holnapjáért küszködik. Nincsen más magyarság, én nem akarok más magyarságot elismerni!
Forrás: http://csikiandras.blogspot.hu/2015/09/a-bulibarok-es-nincsfukszajaj-orszagaban.html

IV. Székely Nap

Kopjafa avató beszéd:

Hálaadás helye

– kopjafa avató beszéd –

Hálaadás hallatszik onnan és örömnek szava. Megsokasítom őket, és nem fogyatkoznak meg; megdicsőítem őket, és nem szégyenülnek meg. Jer 30,19

Kedves Ünneplő Testvéreim! Öröm és boldogság, hogy végre a debreceni unitáriusoknak is van egy kegyeleti helye, ahová hálaadással, örömmel, kéréssel, imával és, ha arra is sor kerül, akkor könnyel állhat meg az életben vándorló atyafi. Sokan azt hangsúlyozzák, hogy már elegük van abból, hogy úton-útfélen kopjafát avatnak, de hát nekünk ez az első és egyedüli, sőt, imádságos lelkületűekként, Isten-keresőkként hiányoltuk már régóta ezt a kegyeleti helyet.

Az egyházközség és az EJKE egyesület összefogásából megszületett ez a kopjafa, ahonnan most már hallszik a hálaadás és az öröm szava. Azzal biztat Isten, hogy megsokasít bennünket és soha meg nem szégyenülünk. Ehhez viszont nekünk is hozzá kell adnunk egyéni lelkesedésünket, hitünket, reménységünket. Arra kér Pál apostol szüntelen bennünket is – éljünk bárhol a világban –, hogy legyünk kitartóak és éberek az imádkozásban és a hálaadásban (Kol 4,2). Elsősorban ez lesz a megtartónk azokban a nehéz időszakokban, amikor alig szavaznak nekünk túlélést, nemhogy támogassanak önrendelkező szándékainkban.

Kedves Testvéreim! Néhány gondolatban felhívom szíves figyelmeteket arra, amit a későbbiekben, a jövőben jelenteni fog ez a kopjafa nekünk, akik állítottuk és azoknak, akik elhelyezik majd mellette virágjaikat, vagy hálaadással gondolnak az előttük járókra, élőkre. Először is nemes szándék vezette a kezdeményezőket, hogy az unitárius közösség is hozzájáruljon a székely jövő gondolatának elmélyítéséhez, későbbi rendezvényinkkel pedig hangsúlyosan támogassuk minden nemes törekvésében azokat, akik szülőföldjükön maradva kívánják megélni teljes szabadságukat.

Hamarosan négy szimbólumot láthatnak a székely kopjafán, melyekről csak röviden teszek említést, hiszen gondolataink, értelmezéseink szabadon szárnyalhatnak és szinte a végtelenbe szaladnak. Az első, fontos jelkép a Nap. Sok templomtorony falán található, melyet székely őseink is előszeretettel jelenítettek meg, s így mi is szívesen fogadjuk a napfényt, melybe tudjuk, hogy nem jó nézni, de csak attól várhatjuk az életet.

A második jelképben, a székely keresztben, vagy akár buzogányban büszkeség és bátorság is belefér. Nem kell másról beszélnem, csak arról, hogy sokan büszkék vagyunk székely származásunkra és arra is, hogy szót fogadtunk egy hívásnak, miszerint úgy ítéltük meg évekkel ezelőtt, hogy szükség van itt ránk. És szólhatok egyfajta merészségről is, mely jellemezte őseinket, akik életükkel védték mindenütt a magyar föld ország-határát.

A tulipán komoly figyelmeztető! A nő, az édesanya, a megmaradás jelképe. Most hadd ne menjek bele abba a fejtegetésbe, hogy a székely nő miben élte és élheti ki szerepét. Ne én határozzam meg, hogy milyen felelősség terheli. A székely nők vállalták és ezután is vállalni fogják a teremtésnek nagyobb részét. Vagyis Isten segítségével és áldásával megszülik a leányokat és fiakat, akikért ma és az elkövetkezendőben imádkozunk és akikről hisszük, hogy ők lesznek a változatosság életünkben és ugyanakkor ők jelentik a megmaradást, vagyis a változatlanságot.

Végül, de nem utolsó sorban, legfelül látható a világmindenséget jelképező gömb, ami templomunk nem létező tornyára is kerülhetne. Ebben a teremtett világban hálát adunk Istennek, hogy a székely nemzetnek is helyet adott, megköszönjük, hogy ma itt is lehet egy emlékhelyünk, ahol fejet hajthatunk, emlékezhetünk, és unitáriusként újra kiálthatjuk a világba, amit 1568-ban hangsúlyoztak először, hogy mindenki azt a vallást gyakorolja, mely felfogásával a legjobban megegyezik, hiszen a hit Isten ajándéka.

Ne feledjétek, szeretett Testvéreim, hogy a mai naptól kezdve a Hatvan u. 24 szám alatt, e kopjafa mellett állandóan hálaadás hallatszik és örömnek szava. Legyen áldott a szándék, mely emeltette ezt az emlékfát, legyen áldott mindenki, aki melléje tér, hogy fejet hajtson és nem utolsó sorban legyen áldott minden székely és fajtáját szerető magyar. Ámen.

Debrecen, 2015. szeptember 5.

IV. Székely Nap

Egyházi beszéd:

Örök változatlanság

– általános beszéd –

„Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Ha azt mondják valamire: „Lám, ez új”, az is rég megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak.” Préd 1,9-10.

Kedves Atyámfiai, szeretett Testvéreim! Bizonyosan nem sikerül rendet raknom a Prédikátor, – látszólag rendezetlen gondolatai között, hiszen szétszórt meglátásokkal találjuk szemben magunkat, valamint az örök változatlansággal kapcsolatos fejtegetésében is jellemző magatartást tanúsít. Bizonyos tekintetben csakugyan jó lett volna, ha a Prédikátorral azonos időben élünk, személyesen ismerjük őt, hiszen abban az esetben nem kellene gondolatainkra, meglátásunkra építkeznünk annak érdekében, hogy igazat adjunk, vagy cáfoljuk őt.

Az élet több területen, történéseiben, történelmi tényekben keresgélhetünk, s míg lassan összeállítjuk a változásra illő gondolatainkat, tapasztaljuk, hogy bizony semmi sem állandó a nap alatt. Ez pedig azt jelenti, hogy örök változás, és ugyanakkor örök változatlanság is jellemzi a mindenkori ember életét.

Először az új, illetve a régi valóságát feszegetem. Vajon viszonylagosnak mondható-e az új, vagy éppen így a régi? Jellemző ránk, hogy állandóan keressük az újat, vagy az újszerűt. A kérdés az, hogy lelünk-e elvárásunknak megfelelően egyet, utána pedig mást? Tételezzük fel, hogy egy hajó ablakán nézünk kifele. Szemünk nyugtalanul keresi az újat. Nem kell sokáig várakoznunk, hogy egymás után szaladjanak el szemünk előtt az újabb látnivalók. Távolabb elmaradó, de számunkra mindig új partot látunk, majd ismételten újakat pásztázunk. Bármennyire is így van ez, mégis másként van a valóságban. Miért? Azért, mert, ami számunkra újnak bizonyul, az másoknak érdektelen régiségnek minősül. Ebben az esetben, tehát igaza van ismételten a Prédikátornak, hogy nincs új a nap alatt.

A második gondolat régi valóságára épül. Fodor József költő gondolataival érzékeltetem meglátásaimat a témával kapcsolatosan:

„/Mennyit megéltél! Hány kört vont a lábad,/ /Míg ideértél. Most megállsz sután./ /Mi jön még? Meddig lépsz még régi vándor?/ /Hány új út vár rád? –  Vagy a semmi tán?/ /Nem a te dolgod. Jöjjön, ami jön, te/ /Csak vidd utad még, nagy megálltodig./ /Könnyű az út és semmire ne gondolj,/ /Hogy: mint és meddig. Mint ki álmodik./

Régi az ember, és régiek az utak is. Mint állandó vándoroknak jelenthet újszerűt egy útszakasz, de ami új nekünk, az régen volt ismerős azoknak, akik előttünk jártak. Csakugyan elgondolkodhatunk azon, hogy miként jutunk az újabb tájra? Gyalogosan –e, mint sokan azok, akik előttünk jártak, vagy méreg drága autóval? Egyik sem lényeges, hiszen viszonylagos az újszerű. Az a kérdés, hogy hány új út vár ránk, vagy talán a végső megállás? Számunkra mindenik új, akár ismeretlen, akár a végső. Ismert azonban azoknak, akik befejezték azt is, hogy utakat, jövendőt álmodjanak maguknak, vagy másoknak. Más szóval: amíg – hála Istennek – számunkra teljesen ismeretlen a tapasztalásból származó halál, addig emberek milliói számára régen valóság. Mi éppen ezért merészen álmodunk magunknak jövendőt.

Amikor útjára indítottam az örök változatlansággal kapcsolatos gondolataimat, arra alapoztam, hogy életünk látható, tapasztalható mindennapjaiban bőségesen van példa arra, hogy az állandóan fejlődő világot látva is határozottan bizonyítsuk önmagunknak az örök változatlanság tényét. Éppen ezért csakugyan az említett területen keresgéltem, hogy minél szemléletesebb módon fejezzem ki a Prédikátor meglátását. Ismételjük csak el, amit tőle hallottunk! Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Ha azt mondják valamire: „Lám, ez új”, az is rég megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak.

Nem ámítjuk most sem magunkat, hiszen sok minden van életünkben, ami pl., nem volt a nagyszüleink idejében. Szerintem azonban nem is ez a fontos, sőt erről magának a Prédikátornak is hasonló a véleménye. Azért mondom, mert az örök változás jellemzése során ő is gyakran említi, hogy újszerű dolgokkal találjuk szemben magunkat. Azonnal hozzáteszi azonban, hogy ennek ellenére még sincs semmi új a nap alatt. S ebben szerintem is igaza van.

Nézzük az idős emberek életét! „Az idősek mennek az utcán, bujkálnak a vágtató járművek között, más ütemben, mint valamikor. Kedvelik a nyugodt és csöndes helyeket, a kis napsütötte, vagy árnyékos padokat, ahonnan elnézhetik a mozgó, forrongó, változó, s mind bonyolultabb életet. Meg-megállnak az utcán, vagy a lépcsőfordulókon, hogy pihenjenek; azért, mert az orvos is megmondta, vagy azért, mert így diktálja a szívük. Nem lepődöm meg azon sem, ha bemennek a templomba, vagy csak néznek maguk elé és várakoznak. Vagy csodálkoznak. Azt mondjuk róluk, hogy megtették kenyerük javát. Lehet, hogy nekik is ez jár a fejükben.” (ismeretlen). Érdekes megfigyelés! Nem tagadjuk, hogy változó, sőt bonyolult élettel állnak szemben a mai idősek. Annál is inkább, hogy gyermekkorukban alig láttak néhány autót, nem kellett tartaniuk a nagyvárosi forgalom nehézségeitől, de az akkori tapasztalataik szerint egy emberi élet sem volt annyira bonyolult, mint ma. Mindennek ellenére azonban, mégis találunk idős embertársaink és az ők, rég elhunyt szeretteik, majd az elkövetkező idős nemzedék életében is néhány vitathatatlan azonosságot. Amennyiben felfedezzük ezt, akkor mi sem tehetünk mást, minthogy belátjuk végre: Igaza volt, van, és lesz a Prédikátornak, amikor ismételgeti, hogy nincs semmi új a nap alatt.

Még egyszer szaladjunk át múlton és jelenen. Tegyük mindezt azért, hogy állandóan változó világunkat látva felfedezzük benne mindazt, ami örök változatlanságra utal. Nehéz a bizonyítás, amennyiben világunkat figyeljük. Nehéz abban az esetben is, ha semmi mást nem veszünk észre életünkben, csupán a napról-napra történő változást, s azt bizonygatjuk, hogy bármennyire is erőlködnek némelyek, hogy változatlanság uralja a helyzetet, minden arról beszél, hogy örökös változás tanúi vagyunk.

Pedig ennek ellentéte igaz. Ismételten az előbbi példához, az idősek napi teendőihez és főként az utolsó napok ténykedését figyelem. Úgy-e nem lepődünk meg soha azon, ha idős embert látunk üldögélni a padon, nem mosolyodunk el, ha maguk elé tűnődve semmit nem felelnek feltett kérdésünkre, hogy min gondolkodnak éppen. Mi feltételezzük legtöbbször róluk, hogy talán éppen azon elmélkednek, amit megtettek életük során. Vagy elcsodálkoznak azon, amit elmulasztottak, amivel kapcsolatosan későnek bizonyul minden aggodalom. Megöregedtek. És ebben van a Prédikátor helyes meglátásának bizonyítása, az öregedés tényében. Sokak számára újdonság az öregség, hiszen van még idő addig. Mai öregjeink azonban már túl vannak ezen. És őelőttük is sok öreg üldögélt a padon, s merengett maga elé azon töprengve, amiről mai napig sem tudjuk sokan, hogy mi is volt? Az idő egyszer, tehát mindannyiunk fölött elszalad. Sok ember életében nyilvánvalóvá válik az idős kor, majd az, ami ezután következik. Emberek születnek, korosodnak, majd elmennek. Születtünk, Isten akaratából idősekké válunk, kik magunk elé merengünk megismerve azt, amin gondolkodnak a mai idős testvéreink, s bizony egyszer aztán elmegyünk. Mert nincs új a nap alatt. Születés, küzdelem, gond, törődés, fény, kevés öröm, nehéz idős kor és elmenetel. Élet és halál közé szorított bizonytalan távú emberi életek, sorsok. Ennyiből áll egy ember élete. S ez csakugyan megvolt azoknak életében, akik előttünk voltak, és meg lesz azokéban is, akik a következő pillanatban megszületnek.

Még egy utolsó megjegyzés erejéig maradjunk az örök változás és változatlanság gondolatkörében! Egyik, általam ismeretlen szerző a következőképpen látja a születés és koporsó közé zárt időszakot, melyről a Prédikátor állította, hogy nem újszerű, nem változó, de nem is változatlan: „Beszélünk, gondolkozunk, táplálkozunk, közlekedünk, dolgozunk, pihenünk – és még sok mindent művelünk életünk során. Nappal világos van, éjszaka sötét. Egyszer esik, máskor fúj, vagy örülünk a szép derűs napsütésnek. Van szerelem és szívátültetés, űrhajózás és csőrepedés. Vannak meleg vizű tavak, változó hőmérsékletű tengerek, örökké hófödte hegycsúcsok, állatok, emberek.” (Ismeretlen).

Minden benne van ebben a felsorolásban. Természetesen belefoglalt minket is a gondolkodó. Nem feledkezett meg a Prédikátorról sem, hiszen belátta, belátjuk mindannyian, hogy egymást követő változatosságban telnek ugyan napjaink, de az élet vonatkozásában semmi újszerű fel nem fedezhető. Apró, vagy nagyobb átalakulások végbemennek, kis és nagy emberek megszületnek és meghalnak, de egy biztos: hogy Isten csakis így gondoskodhat az örökélet folytonosságáról. Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Ha azt mondják valamire: „Lám, ez új”, az is rég megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak. Ámen.

 

IV. Székely Nap – 2015. szeptember 5

IV. Székely Nap

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE), együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2015. szeptember 5-én, szombaton, rendezi meg a IV. Debreceni Székely Napot. A Székely Napra a Hatvan utca 24. szám (Debreceni Unitárius Egyházközség) alatt kerül sor.

A rendezvény célja a székelység kulturális értékeinek és jelenkori kihívásainak bemutatása. Ennek megfelelően a vallási, irodalmi, zenei, gasztronómiai, művelődéstörténeti programok és a civil kezdeményezések bemutatása mellett, nem lehet megkerülni a székelyföldi területi önrendelkezés kérdését sem. Meggyőződésünk, hogy a székelyek – és más kisebbségi sorban élő magyar közösségek – autonómiája össznemzeti érdek, kiemelt jelentőségű a magyarság jövőjét illetően.

Hála Istennek, érdeklődő és megjelent testvéreinknek, az Emberi Erőforrások Minisztériumának, 2015. szeptember 5-én megtartottuk a IV. Székely Napot. Van, aki többet várt az eseménytől, vagy inkább a nap folyamán megjelentek létszámától, mások viszont elégedetten vontuk le a következtetést, hogy minden megmozdulás, mely a székelység megmaradása érdekében szerveződött, hozzásegíti embertársainkat, hogy minél jobban megismerjék múltunkat és ragaszkodjanak ahhoz a szemlélethez, mely a Székelyföldön élők autonómia törekvését segíti, illetve mindannyiunk székely jövőjét munkálja.

A délelőtti program 10,00 órakor kezdődött, miután a hivatalos megnyitót követően a résztvevők figyelemmel kísérték a Székely Nemzeti Tanács tíz évét. Az eredeti elképzelése az volt az EJKE társszervező egyesületnek, hogy kerekasztal beszélgetést kezdeményez a Székelyföldi Autonómia Alap létesítésével kapcsolatosan, illetve további lehetőségeket kutat a Székelyföldi autonómia előrehaladásának segítése érdekében. Ez a kezdeményezés nem jöhetett létre, hiszen bármennyire is fontos az alap célkitűzés, a meghívott civil egyesületek részéről csak egy képviselő tisztelt meg jelenlétével.

SzékelyNap03

Csíki András elnök-gondnok ismertette az autonómiával, illetve a tervbe vett és beindított alappal kapcsolatosan. A bemutató végére interaktívvá alakult az ismertető, hiszen a résztvevők közül többen is megfogalmazták meggyőző véleményüket a politika-mentesség, a székelység támogatása mellett.

11,00 órakor író-olvasó találkozó és könyvvásár – beszélgetés könyvekről, erdélyiségről, hitről vette kezdetét. Először Pap Gy. László lelkész mutatta be hetedik, egyben második prédikációs kötetét: Esztendőnyi lelki kenyér címmel. Korábban Csíki András így méltatta a könyvet: „Alapvető élethelyzetek, egyéni, közösségi, nemzeti kérdések jelennek meg és bibliai példázatokon, leckéken, tanításokon keresztül jutunk el a Szeretet Parancsának engedelmeskedő ember válaszáig, helyeselhető döntéséig. Ebben a közegben egyszerű, érthető üzenetek, fogódzkodók, sarokkövek, mércék vannak, itt nem lehet a Mindenség végtelen viszonylagosságára, a Szubjektum határtalanságára, korlátlanságára, megzabolázhatatlanságára hivatkozni.

Többek között a szerző az előzményekről tett említést, melyben hangsúlyozta, hogy szolgálatának 30. évfordulója alkalmából készült a könyv, illetve egyfajta hálaadás Istennek, amiért infarktusát követően még életet biztosított számára. Ezt követően a munkatársainak mondott köszönetet, majd a könyv tartalmát ismertette röviden, felsorolva, hogy milyen beszédeket talál benne az olvasó és ezek miként hatnak a szívre, értelemre, vagy növelik benne a hitet. Arról is tett említést, hogy vannak újabb célkitűzései, melyeket Isten segítségével kíván elérni.

A könyvbemutatók kapcsán Csíki András következett,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

aki ismertette korábban megjelent kötetét: Aposztróf címmel. „Minden belül van verseiben, a gondolat, a lendület, az erő, Isten, a nekifeszülés, de még maga a kiszabadulás is – minden belülről feszíti, belülről teremti meg őt. Sodró immanens erők éltetik a transzszilvanizmust, mint túlélési stratégiát. Bizonyos retorikai módozatok, bizonyos túlretorizáltság révén valósul meg mindez Csíkinél, templomi hangon olykor, „a befalazott szószék” Farkas Árpád-i hangján máskor.” – olvasható többek között az ismertetőben.

12.30-15.00 ebéd következett, melyet az udvaron készítettünk el mindenki megelégedésére.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Robi, a pityóka tokány felelőse

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Készül a kürtős kalács

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Finomra sikerült a kürtős

Céltudatos volt az egy tál étel megválasztása, hiszen pityóka, vagyis krumpli tokányt készítettünk székely módra. Hogy mennyire ízlett mindenkinek, bizonyság hogy vacsora alkalmával is többen kértünk repetát.

Du. 15,00 órakor istentiszteletet tartottunk, melyen a szószéki szolgálatot Pap Gy. László lelkész végezte Préd 1,9-10 alapján:

 SzékelyNap05

Pap Gy. László lelkész

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Istentisztelet

Ami volt, az lesz újra, és ami történt, az történik megint: semmi sem új a nap alatt. Ha azt mondják valamire: „Lám, ez új”, az is rég megvolt azokban az időkben, amelyek előttünk voltak.” A beszéd olvasható teljes terjedelmében a lelkész honlapján: https://papgylaszlo.wordpress.com/2015/09/05/iv-szekely-nap-2/ hivatkozáson. Lényegében arról értekezett egyházi beszédében a lelkész, hogy „Mint állandó vándoroknak jelenthet újszerűt egy útszakasz, de ami új nekünk, az régen volt ismerős azoknak, akik előttünk jártak.” Vagyis nekünk is kötelességünk az őseink által bejárt utakon haladnunk tovább és tennünk is székely jövendőnk érdekében.

Csíki András elnök-gondnok szeretettel üdvözölte azokat is, akik a délutáni programra jöttek el, illetve mindenkinek jó szórakozást kívánt. A délután nyitó programjaként

SzékelyNap04

Horváth György Zoltán

Horváth Zoltán György vetítéses előadása következett, melyben kimondott hozzáértéssel és könnyedséggel ismertette a Csíkszéki középkori templomokat.

17,30-kor a kopjafa avatás következett,

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A kopjafa leplezve

SzékelyNap07

A kopjafa avatása

SzékelyNap26

Csíki András elnök-gondnok

Balázsi László lelkész és neje

Balázsi László lelkész és neje

melyet Pap Gy. László lelkész tartott és mely beszéd teljes terjedelmében olvasható a: https://papgylaszlo.wordpress.com/2015/09/05/iv-szekely-nap-3/ hivatkozáson.

18,00 órakor a Jazz Five Zenekar

SzékelyNap08

koncertje örvendeztette meg a jelenlevőket. Valóban rendkívüli módon elbűvölt mindnyájunkat az a fantasztikus zene, melyet népzenei alapokra épített fel az együttes és adott elő profi módon. Köszönjük szépen nekik a szereplést és máskor is várjuk hozzánk.

Az EJKE nyereménysorsolást rendezett a belépő jegyek alapján. Minden nyertes akár több értékes könyvvel is távozhatott a rendezvény végén.

19,30-tól Psalmus Hungaricus címmel nagyszerű pódiumműsor keretében Meister Éva

SzékelyNap02

A művésznő az olthévízi testvérek társaságában

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A művésznő a lelkész házaspárral

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A művésznő rajongói közt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A művésznő rajongói közt

színművésznő előadását láttuk-hallottuk.

Végül pedig 20,30-kor a Székely Himnusszal zártuk rendezvényünket. Minden közreműködő testvérünknek, atyánkfiának, EJKE tagnak nagyon szépen megköszönjük a segítséget, a hozzájárulást, a részvételt. Minden ünneplőre és otthon maradottra Isten gazdag áldását kérjük.

Spáda János testvérünk így ír a rendezvényről: „Részt vettünk tegnap a Debreceni Székely Napon, a Debreceni Unitárius Egyházközség székhelyén Debrecenben. Az egész napos rendezvényen, az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület, együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel színes programot ajánlott az érdeklődőknek: Székely Kopjafát avattunk, hallgattunk többek között Istentiszteletet, előadást a Csíkszéki középkorú templomokról, Horváth Zoltántól, jazz koncertet a Jazz Five együttessel és a PSALMUS HUNGARICUS pódiumműsort Meister Éva színművésznő előadásában. Íme néhány kép ebből az alkalomból:— Spáda Ildikó társaságában.” Forrás: (https://www.facebook.com/spada.janos.5?fref=ts).

SzékelyNap09Spáda

A művésznő a Spáda házaspárral

Képek a napi eseményekből:

SzékelyNap00 SzékelyNap06
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA SzékelyNap25

…Találkozzunk 2016-ban is!

IV. Székely Nap

IV. Székely Nap

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE), együttműködve a Debreceni Unitárius Egyházközséggel 2015. szeptember 5-én, szombaton, rendezi meg a IV. Debreceni Székely Napot. A Székely Napra a Hatvan utca 24. szám (Debreceni Unitárius Egyházközség) alatt kerül sor.

A rendezvény célja a székelység kulturális értékeinek és jelenkori kihívásainak bemutatása. Ennek megfelelően a vallási, irodalmi, zenei, gasztronómiai, művelődéstörténeti programok és a civil kezdeményezések bemutatása mellett, nem lehet megkerülni a székelyföldi területi önrendelkezés kérdését sem. Meggyőződésünk, hogy a székelyek – és más kisebbségi sorban élő magyar közösségek – autonómiája össznemzeti érdek, kiemelt jelentőségű a magyarság jövőjét illetően.

Délutáni program

15.00 Istentisztelet – Pap Gy. László lelkész

16.00 Megnyitó – Csíki András, elnök (Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület); Izsák Balázs, elnök (Székely Nemzeti Tanács) videóüzenete

16.20 Csíkszéki középkori templomok – Horváth Zoltán György vetítéses előadása

17.30 Székely kopjafa avatása

18.00 Utazás a székely jazz világába – a Jazz Five Zenekar koncertje

19.00 Nyereményjáték sorsolása

19.30 Psalmus Hungaricus – pódiumműsor Meister Éva színművésznő előadásában

20.30 Székely himnusz

 

Délelőtti program
10.00 Székely Nemzeti Tanács tíz éve című film vetítése

Székelyföldi Autonómia Alap– a kezdeményezéssel kapcsolatban egyesületek, alapítványok képviselőinek találkozója

10.30 Székelyek Nagy Menetelése (2013) – vetítés

11.00 Író-olvasó találkozó és könyvvásár – beszélgetés könyvekről, erdélyiségről, hitről

 

Pap Gy. László – Esztendőnyi lelki kenyér

“Alapvető élethelyzetek, egyéni, közösségi, nemzeti kérdések jelennek meg és bibliai példázatokon, leckéken, tanításokon keresztül jutunk el a Szeretet Parancsának engedelmeskedő ember válaszáig, helyeselhető döntéséig. Ebben a közegben egyszerű, érthető üzenetek, fogódzkodók, sarokkövek, mércék vannak, itt nem lehet a Mindenség végtelen viszonylagosságára, a Szubjektum határtalanságára, korlátlanságára, megzabolázhatatlanságára hivatkozni.”

 

Csíki András – Aposztróf

“Minden belül van verseiben, a gondolat, a lendület, az erő, Isten, a nekifeszülés, de még maga a kiszabadulás is – minden belülről feszíti, belülről teremti meg őt. Sodró immanens erők éltetik a transzszilvanizmust, mint túlélési stratégiát. Bizonyos retorikai módozatok, bizonyos túlretorizáltság révén valósul meg mindez Csíkinél, templomi hangon olykor, „a befalazott szószék” Farkas Árpád-i hangján máskor.”

12.30-15.00 Jóízű ebéd és jóízű beszélgetések

 

A Székely Napra a belépő 500.-Ft, melyet a helyszínen 9.00 órától tudnak megvásárolni a látogatók. Belépődíjat a 14 év alatti fiataloknak, illetve a székely népviseletben érkezőknek nem kell fizetni. A belépőn túl támogatásokat elfogadunk, melyet egyesületünk működtetésére fordítunk. Az első nyolcvan fő, aki jegyet vált az esti pódiumműsor előtt sorsoláson vesz részt, ahol értékes könyvek találnak gazdára. Ugyanakkor a Székely Napra mesekönyvvel is lehet érkezni, mert az EJKE-Könyvprogram keretében új, vagy kifogástalan állapotban lévő mesekönyveket gyűjtünk, melyeket erdélyi iskoláknak, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek juttatunk el. A nap folyamán lehetőség lesz – szintén nyereményjáték formájában – Erdély-ismereti tesztek kitöltésére.

Mindenkit szeretettel várunk!

Debrecen, 2015. augusztus 25.

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel:

Csíki András gondnok és Pap Gy. László lelkész

 

Itt látható PDF formátumban az ünnepély programja:

52-LH-IV-SzékelyNapPrgram-2015 szeptember 5

És itt található a meghívó:

54-LH-IV-SzékelyNapMeghívó-2015 szeptember 5

íme a rendezvény hivatalos plakátja:

51-LH-IV. Debreceni Székely Nap plakát 52-LH-IV-SzNapPlakát

Szeretettel várunk mindenkit.

Póráz

 
 
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

 
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.„

 
 
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 
 

Láttak már pórázon vezetett kisgyermeket? Bizonnyal, s ha nem akkor előbb-utóbb fognak. Először csak dörzsöltem a szemeimet és nem és nem hittem nekik. Aztán jöttek-mentek a gondolataim és arra jutottam, hogy minden bizonnyal láthatóvá akarják tenni a szülő és gyermek közötti köteléket, nemde minden szülő erre vágyik (?): gyermekével szorosra fonni érzelmi, értelmi láncait. No ezeket az elvont, idealisztikus dolgokat ügyesen megoldotta ez a gyermekhám és nyilvánvalóvá teszi mindenki előtt, hogy a kisember a zsineg végén található nagyemberhez tartozik. Burleszk: érdekes lehet öt-hat gyermekkel ez a mutatvány, mondjuk egy plázában, mikor anyuka, apuka lazításképpen, a hétközi megfeszített munka után, kirakatok ármegszüntetéseit bámulva, keresztülbukik a szélrózsa minden irányába szétröppenő gyerekcsapat kötélfonásának következtében. Burleszk! Nem tudok rajta nevetni. Persze remélhetjük, hogy egy kisiskolást már nem tartanak futószáron … pedig … képes váratlan húzásokra, meggondolatlanságokra és ráadásul – úgy általában – felettébb gyors, tehát indokolt lehet a madzag. De ember, Ember! Ez eszement. Figyelj inkább a gyermekedre, ha már van, s ha már útra kelsz vele, fogd meg a kezét, vedd ölbe, ültesd a nyakadba, told a biciklijét s ne kutyasétáltatást játssz vele s eszedbe ne jusson a nagypapát is meglasszózni.  

Húsvéti üdvözlet – 2015

 Isten áldásában gazdag Húsvéti Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Kedves Barátaim-Ismerőseim,
Ne haragudjatok, hogy ezt a módját választottam az ünnepi jó kívánságaim megosztásának, de ilyenkor a lelkészeknek,-így nekem is- nagyon sok az elfoglaltsága. Ennek ellenére, MINDNYÁJATOKRA a legnagyobb szeretettel gondolok családommal együtt, kívánva áldott, kellemes ünnepet.
A jó Isten legyen mindannyiunkkal, áldása szépítse meg a húsvét ünnepét és mindennapjainkat.
Sok szeretettel és tisztelettel: Kiss Alpár-Barót
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hiperborea-HúsvÜdv

Tisztás 2015/1.

Tisztelt Ismerősök, kedves Barátok!

Szeretettel ajánlom a Tisztás 2015. évi első számát. 
– 130 éves az EMKE
– Székely Szabadság Napja Debrecenben
– Kiss-Székely Zoltán versei
– Erdély Diákszemmel pályázat EJKE-különdíjasainak bemutatkozás
– The New York Times: Erdély cikkek
– Könyvajánlók
vagy: 

http://ejke.hu/

 

Szerző: papgylaszlo Kategória: EJKE