Póráz

 
 
Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek,
szeressétek a gyermekeimet.

 
Te, homokos, köves, aszfaltos út,
vezesd okosan a lányt, a fiút.„

 
 
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért 
 

Láttak már pórázon vezetett kisgyermeket? Bizonnyal, s ha nem akkor előbb-utóbb fognak. Először csak dörzsöltem a szemeimet és nem és nem hittem nekik. Aztán jöttek-mentek a gondolataim és arra jutottam, hogy minden bizonnyal láthatóvá akarják tenni a szülő és gyermek közötti köteléket, nemde minden szülő erre vágyik (?): gyermekével szorosra fonni érzelmi, értelmi láncait. No ezeket az elvont, idealisztikus dolgokat ügyesen megoldotta ez a gyermekhám és nyilvánvalóvá teszi mindenki előtt, hogy a kisember a zsineg végén található nagyemberhez tartozik. Burleszk: érdekes lehet öt-hat gyermekkel ez a mutatvány, mondjuk egy plázában, mikor anyuka, apuka lazításképpen, a hétközi megfeszített munka után, kirakatok ármegszüntetéseit bámulva, keresztülbukik a szélrózsa minden irányába szétröppenő gyerekcsapat kötélfonásának következtében. Burleszk! Nem tudok rajta nevetni. Persze remélhetjük, hogy egy kisiskolást már nem tartanak futószáron … pedig … képes váratlan húzásokra, meggondolatlanságokra és ráadásul – úgy általában – felettébb gyors, tehát indokolt lehet a madzag. De ember, Ember! Ez eszement. Figyelj inkább a gyermekedre, ha már van, s ha már útra kelsz vele, fogd meg a kezét, vedd ölbe, ültesd a nyakadba, told a biciklijét s ne kutyasétáltatást játssz vele s eszedbe ne jusson a nagypapát is meglasszózni.  

Húsvéti üdvözlet – 2015

 Isten áldásában gazdag Húsvéti Ünnepeket kívánok Mindenkinek!
Kedves Barátaim-Ismerőseim,
Ne haragudjatok, hogy ezt a módját választottam az ünnepi jó kívánságaim megosztásának, de ilyenkor a lelkészeknek,-így nekem is- nagyon sok az elfoglaltsága. Ennek ellenére, MINDNYÁJATOKRA a legnagyobb szeretettel gondolok családommal együtt, kívánva áldott, kellemes ünnepet.
A jó Isten legyen mindannyiunkkal, áldása szépítse meg a húsvét ünnepét és mindennapjainkat.
Sok szeretettel és tisztelettel: Kiss Alpár-Barót
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Hiperborea-HúsvÜdv

Tisztás 2015/1.

Tisztelt Ismerősök, kedves Barátok!

Szeretettel ajánlom a Tisztás 2015. évi első számát. 
– 130 éves az EMKE
– Székely Szabadság Napja Debrecenben
– Kiss-Székely Zoltán versei
– Erdély Diákszemmel pályázat EJKE-különdíjasainak bemutatkozás
– The New York Times: Erdély cikkek
– Könyvajánlók
vagy: 

http://ejke.hu/

 

Szerző: papgylaszlo Kategória: EJKE

Beszámoló a debreceni Székely Szabadság Napi megemlékezésről

„hogy akadna mindig
kikben meglakolnak
meggátolói a
közönséges jónak

kiknek ujjbögyében
s elméjében loppal
jegyesül a jelen
jövő századokkal

s akik életükkel
föl-fölmosolyozzák
meggyötört arcodat
édes Erdélyország”

Kányádi Sándor

Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület (EJKE) ezidáig Marosvásárhelyen ünnepelt, vagy részt vett más erdélyi megmozdulásokon, mint a Székelyek Nagy Menetelése. Ezt most márciusban nem tehettük/ nem tettük meg, így Debrecenben szerveztük meg a megemlékezést. Az ünnepségen ugyanakkor tiltakoztunk a román hatóságok jogfosztó gyakorlata ellen és Székelyföld jövőjét illetően a területi önrendelkezést neveztük meg az egyetlen ésszerű megoldásnak, mellyel a román–magyar békés egymás mellett élés biztosítható.

2012-től hivatalosan is ünnepe van a székelyeknek, saját ünnepe, amikor is megfogalmazhatják közösségi szabadságuk jogos igényét, ugyanakkor összegezhetnek, terveket, célokat fogalmazhatnak meg. Reményeink szerint pedig hamarosan eljön az idő, amikor az autonóm Székelyföld lakosai március 10-én mosolygós arccal, vidáman ünnepelnek és hajtanak fejet őseik emléke előtt.

A debreceni unitárius imaházban rendezett megemlékezésen elsőként az EJKE elnöke ismertette a korabeli eseményeket és emelte ki azokat a tanulságokat, melyek 2015-ben fontosak lehetnek. Kiemelte, hogy a Makk-féle összeesküvés célja a nemzeti önrendelkezés biztosítása volt és éppen úgy, mint az Erdélyi Fejedelemség korában Bocskai, vagy Bethlen, itt sem feledkeztek meg a Királyhágón túli magyar közösségekről, és a székelyek felfegyverzését követően Magyarország irányába akartak csapatokat indítani. Hangsúlyozta, hogy a székelység ismét önrendelkezési jogának elismertetéséért küzd, nem összeesküvés formájában, nem az éj leple alatt lopakodva, hanem nyíltan, a jog eszközeivel, kulturális és történeti munícióit használva. Az erdélyi magyarságot, a székely közösséget folyamatosan, rendszerváltás, uniós csatlakozás előtt és után porlasztják és gyengítik. Álláspontja szerint a közelmúlt európai történései azt is megmutatták, hogy tisztán emocionális alapon nem lehet megközelíteni a kérdést. Megemlítette, hogy Románia új elnöke, Klaus Johannis, egyik utolsó, Angela Merkel kancellárral tartott sajtótájékoztatóján deklarálta, hogy Romániában nincsen magyar kérdés és konstatálta, hogy a volt nagyszebeni polgármester hamar elfelejtette, hogy Romániának német kérdése se volt, mégis megoldották a nem létező kérdést.

Az ünnepi beszédet követően Domokosné Mezei Katalin és Domokos János Antal gyönyörű székely dallamokkal örvendeztette meg a szép számú közönséget. A dzsessz és a székely zenei motívumok ötvözése fantasztikus élményt nyújt a zeneszerető embernek, minden bizonnyal találkozhatnak még velük egyesületi rendezvényeinken.

Pap Gy. László debreceni unitárius lelkész olvasta fel Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének, 2015. február 24-én keltezett közleményét („Nem leszünk a hatóságok partnerei a jogfosztás leplezésében!”). A közlemény segítségével a jelenlévők képet kaphattak a marosvásárhelyi rendezvény szervezése körüli hatósági túlkapásról és választ kaphattak arra a kérdésre, hogy az SZNT miért nem szervezte meg hivatalos formában a megemlékezést és tiltakozó felvonulást. Akinek még ezek után is kételyei vannak, ajánljuk, hogy hallgassa meg az SZNT elnökének a március 9-i, Gábor Áron-díj átadó ünnepségén elhangzott beszédét.

A közlemény felolvasása után Kányádi Sándor Kőkoporsó című verse hangzott el. Miért erre a versre esett a választás? A válasz egyszerű: zárjuk kőkoporsóba feketével írott ünnepeinket és nézzünk büszkén és hittel előre, azokat támogassuk, azok mellett tegyünk hitet, akik „fölmosolyozzák” arcunkat, arcunkat mely visszatükrözi közösségünk, szülőföldünk sorsát.

Az este zárásaként, a Hatvan utcai udvarban nevelkedő, az I. Debreceni Székely Nap alkalmával ültetett, kicsi, hargitai fenyőfát körülállva, gyertyák fényénél énekeltük el a székelyek himnuszát.

A rendezvényen összegyűlt adományokat a kárpátaljai rászorultaknak ajánlottuk fel és a mai nap átutaltuk a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány bankszámlájára.

Debrecen, 2015. március 11.

EJKE

http://www.ejke.hu

DS1_7731

  Csíki András EJKE elnök megnyitó beszéde

 DS1_7734

  Domokosné Mezei Katalin és Domokos János Antal

unnamed

Pap Gy. László

Beszámoló Székely Szabadság Napja Debrecen 2015 – PDF

Wass Albert

https://www.youtube.com/watch?v=BH8Me-vi3IQ

Ja kérem, a történelem viharai… Ki akar követ dobni, látatlanul? Ki akar hallani, látni és érteni? 
Wass egyike a legjobb magyar prózaíróknak, tájleírásai zseniálisak. Történetei lineárisak és viszonylag egyszerű narratívájúak (olyan, amire a posztmodern nemet mond). Nyelvezete és az írói megközelítés humánuma együttesen csodálatos, gyönyörűség olvasni. Kiváló prózaíró és középszerű költő volt és viharzott a történelem…
Wass elvakult rajongói (?) és Wass elvadult ellenzői számomra egyaránt elfogadhatatlanok. Sokakat meglepne, hogy könyvespolcomon a Wass-regények milyen könyvek társaságában vannak. Remélem, hogy legalább néhányan értik, megértik a dolgot.
A társadalmi közeget, a politikumot, a hatalmat, a divatot, a származást stb. nem szabad a művek esztétikuma elé helyezni. Ez olyan, mintha mindig a vészki(be)járaton közlekednénk a főbejárat helyett. Az esztétika után aztán megvizsgálhatunk egyéb tényezőket is, de csak utána. És az állandó vesszőparipám: ameddig a felnőtt lakosság, évi 1-2 könyvet olvas, addig túl bonyolult fejtegetésbe ne is menjünk bele, egyszerűen nincs értelme.
Egy szó, mint száz Wassnak a színpadon is ott a helye. 
Csíki András  
A könyv:
Elemzések:
Rádiójáték:
Mellékletek terület
Szerző: papgylaszlo Kategória: EJKE

Könyvajánló – Pap Gy. László: Esztendőnyi lelki kenyér (Debrecen, 2014)

Meggyőződésem, hogy Pap Gy. László legújabb könyve nem csak a szigorú vallásos életet élők, és nem kizárólag az unitáriusok számára jelenthet kedves, sok-sok továbbgondolni valót tartalmazó olvasmányt. Furcsa és nem magától érthetődő ezt állítani egyházi beszédekről. Furcsa, de kizárólag addig, ameddig az Olvasó el nem kezd ismerkedni az írásokkal, amelyek a jézusi szeretet törvény jegyében fogantak.

Alapvető élethelyzetek, egyéni, közösségi, nemzeti kérdések jelennek meg és bibliai példázatokon, leckéken, tanításokon keresztül  jutunk el a Szeretet Parancsának engedelmeskedő ember válaszáig, helyeselhető döntéséig. Ebben a közegben egyszerű, érthető üzenetek, fogódzkodók, sarokkövek, mércék vannak, itt nem lehet a Mindenség végtelen viszonylagosságára, a Szubjektum határtalanságára, korlátlanságára, megzabolázhatatlanságára hivatkozni. Isten országában nincsen gyorsított törvénykezés, nem írják át újra és újra a szabályokat, ott világosság, egyértelműség és bizonyosság uralkodik. Ezek azok a tényezők melyeket hétköznapi életünkben talán a legtöbben hiányolunk.

Sötétség vesz körbe sokszor, sokunkat, máskor mi magunk árasztjuk a sötétséget, mint Lázár Ervin alkotói válságban szenvedő költőhőse, Berzsián, akinek még így is meg kell küzdenie az éjfeketeséget hozó Áttentő Redázzal – hogy egy másik, ugyancsak friss, kislányommal együtt átélt olvasmányélményből hozzak példát. A sötétség sokféle alakban törhet ránk. Legyen szó tudatlanságról, irigységről, rosszat akarásról, kegyetlenségről, szomorúságról, megtévesztésről, sötétül körülöttünk a világ és keressük a fényt és annak forrását, hogy ne bukjunk orra, vagy éppen csak megláthassuk, hogy a következő lépéssel hova is lépünk.

Összekuszált, csűrt és csavart beszédeket intéznek hozzánk, magyarázkodásokkal, hitegetésekkel, kibogozhatatlan történetekkel és ideológiákkal traktálnak, hogy semmiben se lehessünk bizonyosak és egyértelmű csak a sokolvasatúság lehessen. Ezzel szemben Isten törvényeinek maradéktalan betartásával sokkalta élhetőbb világot tudnánk magunk körül, olyan világot, melyben az Ember a Teremtés különleges csodája maradhatna és jóra járó esze, szeretet vezérelte tettei, részt vállalásai, önzetlensége által értékes, üdvözült életet élhetne.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom az Esztendőnyi lelki kenyér című könyvet a Tisztelt Olvasók figyelmébe.

Nagyváradi ünneplés – 2015. január 24

A Nagyváradi Unitárius Egyházközség hivatalos meghívója:

13-LH-megh-Nvárad

 

 DSCF9757 DSCF9759
 DSCF9767  DSCF9773

Brugós Anikó: Farsangi népi hagyományok

 

DSCF9776  DSCF9777
DSCF9778 DSCF9779

Ebéddel kínáltak:

DSCF9785 DSCF9787
DSCF9789 DSCF9791

Gyermekeink közül is részt vettek az ünneplésen:

 

DSCF9792 DSCF9793

Nagyon szépen köszönjük az ünneplést és a szíves vendéglátást. Reméljük, hogy hasonló folytatása lesz testvérkapcsolatunknak.

III. Debreceni Székely Nap

Tisztelettel ajánlom: a III. Debreceni Székely Nap (2014. szeptember 6.) rövid összefoglalója:

(megjegyzés: a nyitóbeszéd hangja, nem minden böngészőben megy tökéletesen, az okát nem tudom)
HA SZEPTEMBER ELSŐ SZOMBATJA, AKKOR SZÉKELY NAP DEBRECENBEN!

Mellékletek terület
Szerző: papgylaszlo Kategória: EJKE

EJKE program – 2015

A III. Székely Nap videója a Youtube-on.
Csíki András nyitóbeszéde is ott van, de elvileg nem minden böngészőn hallatszik a hang. Ezzel kapcsolatban jelezzenek .
 
Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület 2015. évi tervezett programja
 
Március: részvétel a Székely Szabadság Napi megemlékezésen

Április: Húsvét Kalotaszegen c. előadás. Helyszín: Hatvan utca 24.

Május: irodalmi est. Helyszín: Hatvan utca 24.

Július: részvétel a XXVI. Tusványosi Szabadegyetemen

Augusztus: The Unknown Transylvania c. egyetemi kurzus

Szeptember: IV. Debreceni Székely Nap

Október: irodalmi est. Helyszín: Hatvan utca 24.

Egyéb programok:

– részvétel a VI. Székelyföldért Labdarúgó Tornán

– a II. Erdély Diákszemmel pályázat támogatása

– a Tisztás című folyóirat negyedéves megjelentetése

– (El)képzelt Erdély című előadás(ok) megtartása

– Erdély-ismereti kvíz és csoport működtetése a közösségi portálokon

– tanszer- és könyvgyűjtés: Csángó Magyar Oktatási Program és erdélyi iskolák, önkormányzatok támogatása

András

Ui: egy vers – sajnos, érzésem szerint, a választás után is aktuális, megérzésem szerint pedig, még egy ideig az is marad

http://csikiandras.blogspot.hu/2014/11/transzilvan-traktus.html

Szerző: papgylaszlo Kategória: EJKE