2006 – Karácsony

Kölcsönös Szeretet

Folytonos hálával tartozunk értetek az Istennek, testvérek, mégpedig méltán, mert hitetek nőttön-nő, és a kölcsönös szeretet mindnyájatokban gyarapszik.                               2Tessz 1,3

Kedves Atyámfiai, szeretett Testvéreim, igen tisztelt Bihari Napló olvasó!

Elgondolkodtam többször is azon, hogy ilyenkor az ajándékozásról beszélünk általában. Az, akinek nem gond a nagy értékű ajándék, de erről társalog, gondolkodik hosszasan az is, akinek igen csak sok törődést jelent a karácsonyi ajándékozás anyagi szükségletének megteremtése. Mi, hittel élők egy harmadik lehetőséget is kihasználhatunk, s ez nem más, mint a vallásos életünk nyújtotta lehetőség. Így, hát arra gondoltam, hogy szeretettel átnyújtok nektek, karácsonyi ajándékként, néhány ünnepre szabott gondolatot, kihangsúlyozva ez által is az evangéliumi ajándékozás lehetőségét.

1). Hálával tartozunk – mondja az apostol. Azt hiszem, nem volt egyetlen ünnep sem eddigi életemben, melyben hálát ne adtam volna Istennek az elvett jókért. Ezek között voltak természetesen azok, melyekhez valami módon hozzá kötődött az életem. Egykori családom, melyben megszülettem, később pedig, melyet alapítottam.

Ezért, most is hálát adok a mellettem állókért, s természetesen értetek is, akik életem fontos részét képezitek. Eszembe jutnak azok, akikről tudom, hogy szüntelen imádságaikban megemlékeznek rólam, s azok az emberek, akik valamilyen kapcsolatban állnak velem. Higgyétek el Testvéreim, hogy mindannyiunk ünnepléséhez hozzátartozik az őszinte hálaadás. Legyünk, hát hálásak Istennek, hogy ismét megérnünk engedte Jézus születése napját, 2006. karácsonyát.

2). De nem csak azért adunk hálát, mert szokás, vagy csakugyan így érezzük, hanem azért is, mert állandóan nő a hitünk. Vallásos értelemben azt mondjuk, hogy megmutatjuk gyermekeinknek, ismeret hiányban szenvedő embertársainknak a hit lehetőségeinek útjait. Azért tesszük ezt, mert tudjuk, hogy e nélkül lehetetlen kitalálni életünk nehéz útvesztőiből.

Hálát adunk ma, ezen a karácsonyon Istennek, hogy nem csak mások hite nő, hanem a miénk is állandóan gyarapszik. Bevallhatjuk, hogy szükségünk is van rá. Egyiknek jobban, mint a másiknak. Hogyan értem ezt. Úgy, Testvéreim, hogy közösségeinkben – ahogy én látom – többen vannak, akik lelki- és anyagi gondokkal küszködnek, mint azok, akiknek simán telik egyik nap a másik után. S ekkor még nem beszéltem azokról, akik úgy vélekednek, hogy számukra egyáltalán semmilyen jelentőséggel nem bír a hit.

Fontosnak tartom, tehát, hogy főként karácsonykor Istenbe, Jézusba vetett hit vezéreljen, s ne az üzleti világ szempontjai.

3). Végül pedig hálásak vagyunk Istennek, mert tapasztaljuk, hogy gyarapszik közöttünk a kölcsönös szeretet. Ennek rendjén jutott eszembe egy gondolat: Jézus „vallása a szeretet vallása. Nemcsak hirdette a szeretetet, hanem mindig derűs, napsugaras, mélységes és áldozatos szeretetével átfogta, átkarolta az egész világot. Szeretetéből nem zárt ki senkit. Szerette: a bűnösöket, a vámosokat, a pogányokat, az ellenségeit; a gyermekeket, a szegényeket, a szenvedőket, a betegeket, a leprásokat, a nyomorultakat, a gyászolókat. Mindenkivel jót tett, kivétel nélkül…” /Bánk József: Vasárnapok – Ünnepnapok: 396. Old./

Jézus vallása, tehát a szeretet vallása. Születése a szeretet ünnepe. E két tényező életünk, vallásunk része. Joggal mondjuk, hogy ma, ezen az ünnepen, de életünk többi napjain is a szeretet mozgató rugója, meghatározó eleme életünknek.

Kedves Atyámfiai, szeretett Testvéreim! Már nincs sok idő arra, hogy gondolkodjunk az apostol tanításának mélységein. Azonnal kell válaszolnunk önmagunkban, hogy szeretetünkkel beállunk-e a karácsonyi ünnep résztvevőinek sorába, vagy még mindig szaladgálunk mulasztásaink törlesztése érdekében?

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközség nevében minden Bihari Napló olvasónak, – de nem csak nekik – Istentől áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket! Ámen.

Nagyvárad, 2006. december 20.

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel:

Pap Gy. László unitárius lelkész

Unitárius istentiszteleti rend 2006. Karácsonyán:

Sor.

Időpont

Istentisztelet

Helyszín

1.

2006. december 24. De. 11 óra.

Általános istentisztelet

Nagyváradi templom

2.

2006. december 24. Du. 5 óra

Karácsonyesti istentisztelet

Nagyváradi templom

3.

2006. december 25. De. 11 óra

Ünnep első napi istentisztelet

Nagyváradi templom

4.

2006. december 25. Du. 5 óra

Ünnep első napi istentisztelet

Temesvári leányegyházközség

5.

2006. december 26. De. 11 óra

Ünnep 2. napi istentisztelet

Nagyváradi templom