Egyházi viccek

Híveit korholja a plébános:
– Nem szeretitek igazán a templomokat, mert nem adakoztok! De az Istent se szeretitek, mert gyónni se jártok! Ne csodálkozzatok hát, ha az Isten sem szeret titeket. Ez abból is látszik, hogy már vagy egy éve egy lelket se szólított közületek magához!

Idős hölgyhöz este bekopognak Jehova tanúi. Mivel nem szereti a kéretlen térítőket, a hölgy becsapja az ajtót. Igen ám, de az nem csukódik be valamiért. Azt gondolván, hogy biztos valamelyik lerázhatatlan hittérítő rakta be a küszöb és az ajtó közé a lábát, kinyitja az ajtót, majd erőből újra becsapja. Semmi eredmény, az ajtó még most sem csukódik, erre még nagyobb erővel megismétli az ajtó becsapását. Amikor negyedszer is becsapná az ajtót, az egyik hittérítő megszólal:
– Hölgyem, ha be akarja előttünk csapni az ajtaját, előtte jobb lenne, ha elvenné a macskáját a küszöb alól…

Kisgyerekek gyónnak Húsvét előtt. Bemegy a gyóntatófülkébe az első, megvallja bűneit, és ezzel zárja: “bedobtam a vízbe a tökmagot”. A plébános nem érti, de nem kérdez rá. Jön a következő gyerek, az is megvallja, hogy bedobta a vízbe a tökmagot, s ez így megy tovább, míg az utolsó gyerek nem említi ezt a bűnt. A plébános rákérdez:
– Te nem dobtad vízbe a tökmagot?
– Nem – feleli a gyerek – én vagyok Tökmag!

A pap ül a repülőgépen.
– Atyám, egy kis konyakot? – kérdezi a légi utaskísérő.
– Milyen magasan vagyunk? – kérdezi a pap.
– Tízezer méterre a földtől.
– Akkor sajnos nem lehet.
– Miért nem?
– Mert túl közel vagyok a főnökhöz.

A falusi lelkész így kezdi az istentiszteletet:
– Kedves híveim! Van egy jó és egy rossz hírem!
A jó hír az, hogy van elég pénzünk arra, hogy felújítsuk templomunkat!
A rossz hír az, hogy ez a pénz egyelőre még a ti zsebetekben van.

A pap kimegy a hegyekbe sétálni, amikor hirtelen kibukkan a sűrűből egy medve. Elkezd rohanni, a medve utána. Látja, hogy semmi esélye már, ezért letérdel és elkezd imádkozni:
– Istenem add, hogy ez a medve irgalmas keresztény legyen!
Isten meghallgatta az imát, ezért a medve, mielőtt megette volna a papot, letérdelt és így szólt:
– Édes Jézus légy vendégünk, áldd meg amit adtál nékünk, ÁMEN!

Az Úr hívatja Mózest, hogy menjen el a parancsolatokért. Mózes elmegy a hegyre, népe már alig várja visszatértét. Mikor visszatér, így szól:
– Van egy jó és egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem?
– A jóval – szólnak ők.
– Sikerült lefaragnom 10-re a parancsolatok számát.
– Mi a rossz?
– A “Ne paráználkodj” még mindig benne van.

A szentéletű apáca elmegy az orvoshoz, mert nem tudja abbahagyni a csuklást. Néhány perc múlva sírva rohan ki a rendelőből. A nővér bemegy és megkérdezi:
– Mi történt, doktor úr?
– Megvizsgáltam és közöltem vele, hogy gyereket vár, azért csuklik.
– De hát ez lehetetlen!
– Persze, hogy az. Viszont a csuklása elmúlt!

Négy katolikus nő beszélget egy teadélutánon, arról mire vitték a gyerekeik.
Az egyik nő ezt meséli:
– Az én fiam pap. Amikor belép egy helyiségbe, az emberek Tisztelendő Úrnak szólítják.
A másik nő ezt mondja:
– Az én fiam püspök. Amikor belép egy helyiségbe, az emberek Excellenciás Úrnak szólítják.
A harmadik büszkén ezt mondja:
– Nem azért, hogy felvágjak, de az én fiam egy kardinális. Ha megjelenik valahol, az emberek Eminenciás Úrnak szólítják.
A negyedik nő csak ül csöndben és a teáját szürcsölgeti. A többiek kérdően néznek rá. Aztán ezt mondja:
– Az én fiam egy gyönyörű, 185 cm magas, izmos sztriptíz táncos. Amikor belép egy helyiségbe, az emberek csak ennyit mondanak: Te jó Isten!

A hittan órán a becsületről tanulnak a gyerekek. A pap feltesz nekik egy beugratós kérdést:
– Gyerekek, ha én eladom a házamat, autómat, mindenemet, és a pénzt a templomnak adományozom, akkor ettől már a Mennybe jutok?
– Neeem! – felelik a gyerekek.
– És ha minden nap kitakarítom a templomot, és gondozom a kertjét, akkor ez már elég ahhoz, hogy a Mennybe jussak?
– Neeem! – válaszolják ismét.
A pap büszkén néz a gyerekekre:
– Tehát, mondjátok meg nekem, mi kell ahhoz, hogy a Mennybe jussak?
Egy kisfiú rávágja:
– Először is meg kell halnod!

Isten látva a világon pusztító drogőrületet, úgy dönt, hogy a droggal csak akkor veheti fel a harcot, ha megismeri azt, ezért leküldi apostolait a Földre, hogy szerezzenek be mintákat. Eltelik némi idő és szép sorban kopogtatnak a Mennyország ajtaján: Megjön Péter és bekopog:
– Mit hoztál, Péter?
– Egy kis hasist hoztam Marokkóból.
Megjön János és bekopog:
– Mit hoztál, János?
– Hoztam egy kis kokaint Kolumbiából.
Megjön Lukács és bekopog:
– Mit hoztál Lukács?
– LSD-t hoztam Amszterdamból.
Megjön Júdás és bekopog:
– Mit hoztál, Júdás?
– FBI!!! Mindenki a földre, kezeket a tarkóra…

A rabbi és a plébános egymás mellett vettek telket. A rabbinak van egy gyönyörű fekete Mercedes-e a plébánosnak pedig egy öreg, szakadt Trabija. Egyik nap gondolkodik a plébános, hogy milyen jócselekedettel lephetné meg kedves szomszédját… Kitalálja, hogy lemossa a rabbi autóját és úgy is tesz. A rabbi a lakása ablakán kinézve döbbenten nézi, mit csinál a plébános. Másnap reggel felébred a plébános, kisétál a háza elé és meglepve látja, hogy a rabbi térdel a Trabi mögött és egy fémfűrésszel a kocsi kipufogóját fűrészeli, odalép hozzá:
– Mi csinálsz testvérem a kocsimmal?
– Hát tudod testvér, ha te tegnap megkeresztelhetted az én Mercedesemet, akkor én meg körülmetélem a te kocsidat!

Elmegy egy férfi a paphoz:
– Atyám, azt hiszem, a feleségem meg akar mérgezni!
– Ne aggódj fiam, beszélek a fejével!
Másnap ismét találkoznak:
– Sikerült a feleségemmel beszélnie?
– Igen, felhívtam telefonon, három órán keresztül beszéltem vele.
– És, Ön szerint mit csináljak?
– Szerintem fiam, inkább idd meg a mérget…

Varnus Xavér és Döglégy Zolee bemennek egy templomba. Az ajtón beérve fogadást kötnek, hogy ki előtt fog a pap előbb keresztet vetni. Xavér leül az orgonához és elkezd rajta gyönyörűen játszani, míg Zolee leül a padok közé, felrakja a lábát, és elkezdi köpködni a szotyolát. Kis idő múlva Xavér ámulva látja, hogy a pap keresztet vet Zolee előtt.
Mikor kimennek a templomból, megkérdi:
– Ezt meg hogy csináltad? Én gyönyörűen játszottam az orgonán, te a lábadat lógattad és szotyiztál és mégis előtted vetett keresztet a pap. Mire Zolee:
– Az úgy volt, hogy odajött hozzám a muksó és azt mondta:
– Felállsz (felfelé mutat), összeszeded a szemeted (lefelé mutat), szólsz a haverodnak, hogy ne baszogassa az orgonát (balra mutat) és kitakarodtok a templomból (jobbra mutat).

Isten megteremtette a nőt a Paradicsomba. De látta, hogy szegény nagyon egyedül van, elhatározta, hogy teremt neki egy társat.
– Nagyon magányos vagy, teremtek neked egy társat, egy férfit. De előre megmondom, hogy rengeteg bajod lesz vele.
– Nem baj, nagyon szeretnék valakit, hogy ne legyek ennyire egyedül.
– Jól van. De valahogy majd el kell magyaráznod neki, hogy téged teremtettelek meg először.

II. János Pál pápa meghal, és a mennyország kapujában Szent Péter megállítja és megkérdezi hogyan hívják. Karol Vojtila, feleli a pápa. Péter keresi a névsorban de nem találja. A pápa javasolja, hogy nézze meg II. János Pál pápa név alatt. Péter ezen a néven sem találja, így azt mondja neki, nem mehet be a mennyországba. A pápa már teljesen kikészül, mikor Szent Péter vigyorogva mondja:
– Hehe, kandi kamera!

Egy ember meghal, felkerül a Mennyország kapujába. Ketten már álldogálnak előtte, beáll ő is a sorba. Kijön egy angyal és megszólal:
– Tudják, nagyon sokan vagyunk idefenn, ezért Szent Péter kitalálta, hogy csak a gazdag halottakat engedi be.
Előlép az első várakozó:
– Én vállalkozó vagyok, és az elmúlt egy évben 100 millió forintot kerestem!
– Jó, akkor gyere be – mondja az angyal.
Előlép a második:
– Én ügyvéd vagyok, tavaly 10 millió forintot kerestem!
– Kerülj beljebb – mondja az angyal.
– Én tavaly mindössze 80.000 forintot kerestem – mondja szomorúan a harmadik.
– Ó te szegény – mondja az angyal – és mit tanítottál?

Mózes népével menekül az egyiptomi hadsereg elől, amikor odaérnek a tengerhez. Mivel az üldözők már közel járnak, Mózes összehívja legjobb embereit.
– Az üldöző hadsereg a nyomunkban van – mondja nekik – és az utunkat egy tenger állja el. Ha valakinek van valami ötlete, akkor mondja gyorsan!
– Nos, én azt javasolnám, hogy készítsünk egy hidat – mondja a szárazföldi hadsereg vezére. – Ám sajnos arra most már nincs időnk.
– Ha építenénk néhány tutajt, azzal át tudnánk evickélni – mondja a tengeri flotta parancsnoka. – De a nyomunkban vannak az egyiptomiak, így már nincs időnk tutajt építeni.
Ekkor jelentkezik Mózes PR menedzsere:
– Nos, uram, ötletem nekem sincs, de ha sikerül valami megoldást találni a problémára, két vagy három oldalt lefoglalok neki az Ótestamentumban.

A szegény vidéki pap hazamegy, és látja, hogy a felesége egy szép új ruhát próbálgat a tükör előtt. Meglátva az árcédulát, rémülten felkiált:
– Hogy tudtad ezt megvenni? Tudod, hogy nem engedhetjük meg magunknak!
– Jaj drágám, – feleli az asszony – megláttam a kirakatban és szinte magához vonzott. A következő pillanatban már a próbafülkében találtam magam, és – ez csakis az Ördög műve lehetett – valaki azt súgta, hogy: “Fantasztikusan nézel ki ebben a ruhában!”
– De, jól tudod, hogy ha az Ördög megkísért, hátat kell neki fordítanod!
– Igen, de azt mondta, hogy hátulról is jól nézek ki benne

Dörömbölnek a Mennyország kapuján. Szent Péter, szendergéséből felébredve odacsoszog a kulcsaival a kapuhoz, kinyitja, de nincs ott senki. Gondolja, hogy csak rosszul hallott, visszaül a kuckójába. Nemsokára megint dörömbölést hall, megint odamegy, megint senki. Talán valaki csak szórakozik – gondolja. Ám, alighogy visszafordul, újra dörömbölnek, de most az eddigieknél is erősebben. Dühösen feltárja a kaput, hát ott áll egy lélek.
– Te kopogtál az előbb is?
– Igen, Atyám.
– Csúnya dolog volt ugráltatni engem!
– Nem én tehetek róla, Atyám, azok ott lent próbáltak háromszor újraéleszteni!

A Coca-Cola cég ügynöke bemegy a pápához, és megkérdi tőle:
– Atyám, nem lehetne a Mi Atyánkban a “mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” szöveget mindennapi Coca-Colánkra változtatni? Ajánlunk érte évente százezer dollárt.
A pápa erre megkérdi az egyik bíborosát:
– Te, nem tudod meddig tart a szerződésünk a kenyérgyárral?

Meghal az alkoholista, a nőfaló és a drogos. Felkerülnek a mennyországba. Szent Péter így szól hozzájuk a túlvilágon:
– Mindenki kap egy szobát és ő határozza meg, hogy mi kerüljön bele!
– Én rengeteg piát akarok! – mondja az alkoholista.
– El van intézve! – mondja Szent Péter, azzal rázárja az ajtót.
– Én baromi nagy mellű, szőke csajokat! – mondja a nőfaló.
– El van intézve! – mondja Szent Péter, azzal rázárja az ajtót.
– Én rengeteg füves cigit akarok!- mondja a drogos.
– El van intézve! – mondja Szent Péter, azzal rázárja az ajtót.
Eltelik 15 év. Mindegyiknek kinyitják az ajtaját és megnézik mi van velük.
– Engedjetek ki! Elegem van az alkoholból! – mondja az alkoholista.
– Engedjetek ki! Elegem van a nőkből! – mondja a nőfaló.
Kinyitják a drogos ajtaját:
– Valaki adjon már be végre egy rohadt öngyújtót!

– Miért prédikálja az eszkimó pap, hogy a pokolban mínusz 120 fok van?
– Mert ha azt mondaná, hogy a pokol egy forró katlan, minden eszkimó öngyilkos lenne, hogy végre oda juthasson felmelegedni.

Meghal a pap és az ügyvéd, mindketten felkerülnek a Mennyországba. Míg az ügyvédet körülrajongják az angyalok, a pappal senki sem törődik.
– Halljátok, egész életemben Istent szolgáltam, talán megérdemelnék én is egy kis törődést! – mondja sértődötten.
– Ugyan, hagyd már! – válaszol az egyik angyal – Papok naponta többször is jönnek, ügyvédből viszont ez az első!

Tanév kezdete van, leküldi Isten Szent Pétert a Földre, hogy nézze meg, mit csinálnak az egyetemi hallgatók. Jár-kel Szent Péter, mikor visszamegy kérdi tőle Isten, mit látott.
– Hát, az orvosi egyetemen tanulnak, a jogon úgyszintén. De a Műegyetemen… csak buliznak.
Év közepén megint leküldi Szent Pétert. Mikor visszajött, megkéri, mondja el mit látott.
– Az orvosi egyetemen szakadtak bele a tanulásba, a jogon ugyanúgy. De a Műegyetemen buliznak, lógnak, szórakoznak.
Év végéig többször megismétlődik a helyzet, mikor is vizsgaidőszak előtt megint lemegy Szent Péter, mikor visszajött, kérdi Isten tőle:
– Nos, mit láttál?
– Az orvosin reggeltől estig, megállás nélkül tanulnak, izgulnak, a jogon szintén.
– Hát a Műegyetemen?
– Ott már csak imádkoztak…
– Imádkoznak? Jó! Akkor ezeket átengedjük!

Egy házaspárnak sokáig nem születik gyereke, és elmennek a paphoz tanácsért. A pap mondja nekik, hogy pont jókor jöttek, mert épp most helyezték ki Rómába 10 évre, és holnap indul. Amint odaér, az első dolga lesz, hogy egy gyertyát gyújt az érdekükben. Telik-múlik az idő, a pap visszajön 10 év múlva, és első útja a házaspár házához vezet. Ahogy bekopog az ajtón, szörnyű gyerekzsivaj fogadja. A nő ajtót nyit, három kisgyerek lóg a karján, egy pár a szoknyájába kapaszkodik, a pap összesen tízet számol meg.
– Ez aztán a kellemes meglepetés! – kiált fel – Úgy látszik, meghallgatta a Jóisten az imámat. De hol van a férje?
– A férjem Rómába utazott – mondja a nő.
– Rómába? – kérdezi a pap – Miért ment Rómába?
– Hogy elfújja azt a rohadt gyertyát, amit a tisztelendő úr meggyújtott!

A misszionárius, aki a kannibálokat próbálja megtéríteni, hazamegy szabadságra. A barátai érdeklődnek, hogy nehéz-e a dolog.
– Hát elég nehéz – feleli a misszionárius -, de annyit már elértem, hogy pénteken csak halászt esznek.

A tömeg meg akar egy hűtlen asszonyt kövezni, de Jézus látva ezt, elkezd nekik prédikálni:
– Híveim, az vesse rá az első követ, aki még sohasem vétkezett. Ekkor egy fekete ruhás nő kilép a tömegből, kezében egy nagy kő, hozzávágja a hűtlen asszonyhoz, aki halva esik össze. Amint a tömeg eloszlik, Jézus odaszól a fekete ruhás nőhöz:
– Ne haragudj anyám, de néha nagyon az idegeimre tudsz menni…

1950 nyarán a szerény külvárosi templom sekrestyéjében Arisztid suttogó hangon jelenti be újszülött fiának keresztelőjét. – És milyen nevet választottál, fiam? – érdeklődik az idős atya. – Gáspár, Menyhért, Boldizsár, Vazul, Celesztin névre gondoltam. – Fura döntés. Nem gondolod, hogy esetleg hátrányba kerül a neve miatt? – Nézze, tisztelendő úr: ha már vagyont nem hagyhatok rá, legalább tekintélyes neve legyen – ez is valami!

***

Az istentisztelet vége felé a lelkész megkérdezte nyáját: – Hányan bocsátottatok meg az ellenetek vétkezőknek? Mindenki feltartotta a kezét, kivéve egy törékeny idős hölgyet. – Jones asszony!? Ön elzárkózik attól, hogy megbocsásson ellenségeinek?! – Nekem nincs egyetlen ellenségem sem – mondta kedvesen mosolyogva az apró hölgy. – Asszonyom, ez igen szokatlan. Megkérdezhetem, mennyi idős is Ön? – Kilencvennyolc múltam – felelte az ősz matróna. – Kedves asszonyom, megkérhetem, hogy jöjjön ki ide a gyülekezet elé, s mesélje el nekünk, miképpen lehetséges, hogy valaki majdnem százéves, és nincs egyetlen ellensége sem! Az aranyos néni kitotyogott a lelkész mellé, szembefordult a gyülekezettel, és csak ennyit mondott angyali mosollyal: – Túléltem a rohadékokat!

******

A fiatal lelkész lendületes vallásórát tart az általános iskola diákjainak egyháztörténelemből: az egyistenhivőkről és a háromsághívőkről. Az óra végén visszakérdezi a leadott anyagot.

– Na gyerekek, ki tudja megmondani nekem, hogy ki a trinitárius?

Az egyik gyerek kapásból rávágja: – Három unitárius.

A lelkész a múlt órai anyagot kérdezi vissza a gyerekektől: – Hány része van a Bibliának?

A megszólított gyermek rettenetes zavarban nyögdécsel. A lelkész a segítségére siet:

– Ugyan fiam, hát egyszer van az Ószövetség .. aztán az Új…

– Tudom már – kiáltott fel a gyerek. Három részből áll: Van az Ószövetség, az Újszövetség, aztán a Nőszövetség…

Székelykeresztúron történt egyházi megáldás alkalmával, amikor a lelkész az eskü szövegének az elmondására hívta fel az ifjú párt mondván: Most pedig fogjátok meg egymás jobb kezét és mondjátok utánam a fogadalmat, előbb te, vőlegény testvérem:

– Én…

– Én…

– Mondja a nevét … -szól a lelkész

– Mondja a nevét… -ismétli a vőlegény

A lelkész segíteni akar:

– Én Koszó István…

A vőlegény csodálkozva, de lelkesedéssel szól:

– Nem is tudtam, hogy az esperes urat is Koszó Istvánnak hívják.

Székelyudvarhelyen történt 1957-ben. Az egyházköri évi rendes közgyűlés a székelyudvarhelyi lelkészt, Dr. Szász Dénest választotta esperesnek. A köri felügyelő-gondnok így köszöntötte a teljes egyhangúsággal megválasztott esperest: Isten áldja meg az új esperest, hogy jól végezhesse egyházköri szolgálatát e nehéz időben. Igaz ugyan, hogy az új esperesünk “szász”, de hála Istennek jól tud magyarul és így megérthetjük egymást. *** Ugyancsak Székelyudvarheylen történt: amikor az egyházköri közgyűlés a homoródszentpáli lelkészt választotta esperesnek. A köri felügyelő-gondnok így köszöntötte:

– Mi mindnyájan úgy ismerjük az esperes urat, mint szentpáli lelkészt, aki erős testalkatú, jó munkabírású ember, aki sokat és lelkiismeretesen dolgozott eddig is az egyházkörben, mint köri jegyző. Arra kérjük a drága jó Istent, hogy éltesse öt sokáig, aztán haljon meg hamar. Öt pedig arra figyelmeztetjük, hogy ne legyen soha felperes, se alperes, de legyen számunkra igazi esperes.

A hosszúra nyúlt családlátogatás után így búcsúzik el a lelkész az öt kikísérő házigazdától:

– Ne fáradjon azzal, hogy a kapuig kísér, egyedül is kitalálok.

– Ó, tiszteletes úr, ez nekem nem fáradtság, hanem a legnagyobb öröm.

A templomból kijövet a lelkészt így köszönti egyik híve:

– Nem is gondoltam, hogy ilyen szépen eltemeti ezt az embert.

– Nézze, Gábor, a jó temetéshez jó halott kell! válaszolt a lelkész.

Vallásórán kérdezi a tiszteletes úr:

– A Mózes első könyve leírása szerint mit teremtett Isten az ötödik napon?

– Isten az ötödik napon teremtette a vízi állatokat – felelte az egyik gyerek.

– És még mit? – hangzott a kisegítő kérdés

– A verebeket – felelte gyorsan a fiú.

Más alkalommal Sodoma és Gomora története kapcsán kérdezi a lelkész:

– Mi történt Lót feleségével, amikor hátra nézett?

– Sóbálvánnyá változott, – volt rá a válasz

– És mi történt Lóttal?

– Más feleség után nézett – hangzott a bölcs megállapítás.

Vallásórán Isten ajándékairól kellett írni a növendékeknek. Az egyik – dolgozatában – a következőket írta:

– A jó Isten kétszer ajándékba ad nekünk fogakat. Harmadszor már fizetnünk kell érte.

Homoródjánosfalván a 40-es években a lelkész temetési szolgálatot végez. Egy köztiszteletben álló, Amerikát is megjárt férfi temetése volt. A két Homoród völgyéből összegyűlt résztvevőknek még a fele sem fért be a templomba. Hosszúra nyúlt a szertartás s a kintlevök közül a türelmetlenebbek kérdezték, hogy vajon mikor lesz vége a beszédnek? Egyik jánosfalvi férfi közölte a templomon kívüliekkel, hogy bőven van még a beszédből, csak most van a felénél, mert csak most ment át az óceánon Amerikába, s még vissza is kell jönnie.

No Kati néni, hogy vagyunk? – kérdi a lelkész

– Nagyon lassan tiszteletes úr.

– Mi a baj?

– Hát sok a dolog, az embernek alig van nyugodalma. Ha az a kis templomi alvásom nem volna, nem is tudom hová lennék.

Két székely megy a temetési menetben:

– Addig járunk Mihály, addig járunk, míg egyszer mű es itt maradunk.

– Ne búsulj semmit János, itt is eltelik valahogy, csak az Isten egészséget adjon.

Désfalván konfirmáláskor kérdi a pap: – Na János, mit mondottak az írástudók és farizeusok és egyéb tudósok Jézusról, mikor 12 éves korában olyan szépen, értelmesen felelt minden kérdésre a jeruzsálemi templomban?

János feleli: – Azt mondták instállom azok a farizeus tudósok, hogy: Így még legényke nem beszélt.

Egy vasárnap délután a prezsbiteri gyűlés bevégeztével a pap az emberekkel még egy kicsit eldiskurálgat. Az e világi dolgokról a másvilágra fordul a beszéd. A pap ékesen és meggyőzően beszél a feltámadásról. A többi atyafi áhítattal is hallgatja, csak János bácsi hümmöget s pipaszára mellől kételkedve csavargatja a fejét.

– Hát mi az János bácsi? – szól rá a pap élesen, – maga tán nem hisz a feltámadásban?

– Hiszem én, tiszteletes úr, hogyne hinném, ha egyszer maga mondja – feleli János – hanem én az én egyszerű eszemmel azt gondolom, hogy ez eleje már kezdhetné, mert különben későcskén kerül ránk a sor.

– Miért nem nősül?

– Mert a mai lányok olyanok, mint a mezei virágok a Szentírásban.

– Hogy, hogy?

– Mert ők sem nem szántanak, sem nem aratnak, mégis pompásabban öltözködnek, mint Salamon az ö dicsőségében.

Tünetek

A gyerekek arról tanulnak a vasárnapi iskolában, hogyan teremtett Isten mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából teremtette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen. – Mi a baj, Jancsi? – Hát… Fáj az oldalam… Azt hiszem, feleségem lesz.

Ima

Négy szerzetes ül egy szobában, egy bencés, egy domonkos, egy ferences és egy jezsuita, mindegyik kezében a breviáriuma, mondják az esti zsolozsmát. Egyszer csak kialszik a lámpa. Mi történik? A bencés folytatja tovább, ő fejből is tudja az imát. A domonkos prédikálni kezd a sötétségről és a világosságról. A ferences köszönti sötétség testvérünket, majd fohászkodni kezd Istenhez, hogy legyen ismét világos, és egyszer csak világosság lesz. A jezsuita közben ugyanis kicserélte a biztosítékot.

Esküvő

A fiatal jegyespár éppen az esküvőjük előtti napon szenved autóbalesetet. Mindketten meghalnak és felkerülnek Szent Péter színe elé. Ott aztán megkérdezik, hogy lehetséges lenne-e, hogy összeházasodjanak a Mennyországban?

– Jól van, várjatok itt, gondolkodjatok el azon, tényleg szeretnétek-e házastársak lenni. Nemsokára visszajövök, ha még akkor is szeretitek egymást, akkor nem bánom. Eltelik hat hónap, majd Szent Péter megjelenik egy pappal az oldalán: – Na, gyermekeim, hogyan döntöttetek? – Még mindig szeretjük egymást, és szeretnénk összeházasodni! – mondja a fiú. – De azt azért megkérdezném, ha mégsem sikerül a házasság, elválhatunk? – Az lehetetlen! – mondja Szent Péter.

Hazugság Így szól a pap a hívekhez: – Jövő héten a hazugság bűnéről fogok prédikálni. Hogy megértsétek, miről is van szó, olvassátok el Márk evangéliumának 17. részét. A következő vasárnap a szószékre lépve megkérdezte a híveket, hányan olvasták el Márk evangéliumának 17. részét. A templomban minden kéz a magasba emelkedik. – Márk evangéliuma csak 16 részből áll – mondja a pap ravasz mosollyal az arcán. Most pedig hallgassátok prédikációmat a hazugságról!

Az apáca megy az erdőben mikor a fák közül kiugrik egy férfi és megerőszakolja. – Na apáca mit mondasz ha visszamész a kolostorba? – Az igazat, hogy háromszor megerőszakolt. – Hogy-hogy háromszor?!?!?! – Miért, siet valahová?

Demokratikus vita

Négy pap vitatkozik egy teológiai kérdésről. Hárman képviselik az egyik álláspontot, egyiküknek más a véleménye. Mikor a renitens pap kifogy az érvekből, felkiált: – Uram, tudom, hogy igazam van! Adja valami jelét, hogy így van! Hirtelen mennydörög egyet az ég. – Ugyan már, ez csak véletlen! – mondja a három másik. – Uram, ha igazam van, adj egy nagyobb jelet, hogy a többiek is elhiggyék! A derült égből lecsap egy villám. – Ez csak véletlen! – hitetlenkednek a többiek. – Uram, adj valamilyen félreérthetetlen jelet, hogy meggyőzd ezt a három hitetlent! Az égből egy mély hang dörgi: – IGAZA VAN! A három hitetlenkedő pap összenéz, majd az egyikük: – Na és? Akkor most két vélemény áll hárommal szemben…

Négyéves fiam sehogy sem boldogult a köhögés elleni szirupja kupakjával, és végül azt kérdezte: – Miért nem tudom én ezt kinyitni? – Mert biztonsági zár van rajta, hogy gyerekek ne tudják kinyitni – feleltem. Még egyszer próbálkozott a kupakkal, aztán azt kérdezte: – De honnan tudja, hogy én gyerek vagyok?

*** Templomunkban áldozáskor a gyerekek nemcsak kenyeret kapnak, hanem egy kis bort is. Istentisztelet után a pap félrehívott, hogy hétéves fiamról beszéljen velem. – Kérem, szóljon Jánosnak – mondta szelíden -, hogy a bor után mindig áment kell mondani, nem azt, hogy „hű, de finom!”

A pap, a ló és a miniszterelnök

A lóversenypályán a miniszterelnök észreveszi, hogy egy pap belopakodik az istállóba, és megáldja az egyik lovat. Megjegyzi a lovat, majd csodálkozva látja, hogy a következő futamot az addig esélytelennek tartott ló toronymagasan megnyeri…

A következő héten futam előtt elbújik az istállóban. Jön megint a pap, megáldja az egyik paripát. A miniszterelnök rohan a bukmékerhez, feltesz 500 Ft-t a lóra, majd amikor tényleg a megáldott ló nyer, besöpri az 5000 Ft-nyi nyereményt. A következő héten megint meglesi a papot, majd a sikeres fogadás után 20.000 Ft-tal lesz gazdagabb. A nagy sikeren felbuzdulva a következő hétre mindenét eladja, majd miután ismét kileste a papot, minden pénzét ráteszi az akkor megáldott lóra. Azonban ez a ló teljesen lemarad, majd fél távnál összeesik, és kileheli a lelkét. A miniszterelnök felháborodva rohan a paphoz: – Atya, miért tette ezt velem? Eddig ahányszor megáldott egy lovat, az nyert, ez meg most még a célba se tudott bevánszorogni! A pap a fejét csóválja: – Látod, fiam, ez a baj veletek, hazugokkal. Ahogyan nem tudjátok megkülönböztetni az áldozást a bérmálkozástól, ugyanúgy nem tudjátok megkülönböztetni az áldást az utolsó kenettől.

5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és lemegy a bejárati ajtóhoz. Amikor kinyitja az ajtót, azt látja, hogy Béla, a szomszédjuk áll ott. Mielőtt bármit is szólhatna, Béla kikerekedett szemekkel ezt mondja: „Adok százezer forintot, ha ledobod magadról a törölközőt.” Egy pillanat gondolkodás után a nő ledobja magáról a törölközőt, és ott áll pucéran Béla előtt. Néhány másodperc múlva Béla átadja a százezer forintot és elmegy. A nő visszaveszi magára a törölközőt és bemegy a házba. Amikor visszaér, a férje kérdezi tőle: „Ki volt az?” „Béla volt, a szomszéd” – válaszolja. „Nagyszerű” – mondja a férj. „Mondott valamit arról a százezer forintról, amit a múltkor adtam neki kölcsön?” A történet tanulsága: Ha időben megosztod az üzleti partnereiddel a hitellel és a kockázattal kapcsolatos információkat, azzal megelőzheted a felesleges kitárulkozást. 2. lecke

felajánlja egy apácának, hogy elviszi kocsival. Az apáca beül és keresztbe teszi a lábát, ami miatt a ruhája felhúzódik, és így láthatóvá válik a combja. A pap ezt meglátja és kis híján karambolt okoz. Miután egyenesbe hozza az autót, a pap lassan az apáca combjára teszi a kezét. Az apáca azt mondja: „Atyám, emlékszik mit mond a 129. zsoltár?” A pap erre elveszi a kezét. De sebességet vált, akkor a keze újra az apáca combjára téved. Az apáca megint azt mondja: „Atyám, emlékszik mit mond a 129. zsoltárt?” A pap elveszi a kezét és mentegetőzik: „Sajnálom, =, a test könnyen bűnbe esik.” Amikor megérkeznek, a nővér nagyot sóhajt és kiszáll. Amikor a pap visszaér a templomba, szalad, hogy megnézze a 129. zsoltárt. Meg is találja: „Menj tovább és keresgélj, mert ott feljebb megtalálod a megdicsőülést.” A történet tanulsága: Ha nem vagy jól informált a munkáddal kapcsolatban, akkor könnyen elszalaszthatsz egy nagyszerű lehetőséget. 3. lecke Az értékesítő, a pénzügyes és az ügyvezető ebédelni megy, amikor út közben találnak egy régi lámpást. Megdörzsölik, erre kijön belőle egy szellem. Azt mondja a szellem: „Mindegyikőtöknek teljesítem egy kívánságát!” „Először én! Először én!” – Mondja a pénzügyes. „A Bahamákon szeretnék lenni, a jachtomat vezetni és gondtalanul élni.” Puff, a pénzügyes eltűnik. „Most én! Most én!” – mondja az értékesítő. „Hawaii-on szeretnék lenni, henyélni a parton a személyi masszőrömmel, soha ne fogyjon el a koktél, és legyek mindig boldog.” Puff, ő is eltűnik. „Oké, most te jössz” – mondja a szellem az ügyvezetőnek. Az ügyvezető azt mondja: „Ezek ketten legyenek ebéd után az irodában.” A történet tanulsága: Mindig hagyd, hogy először a főnök beszéljen. 4. lecke A sas üldögélt a fán és csak henyélt, nem csinált semmit. Arra jött a nyúl, meglátta a sast, és azt kérdezte tőle: „Lehetne, hogy én is csak üldögélek és nem csinálok semmit?” „Persze, miért ne?” – mondta a sas. A nyúl erre leült a földre a sas alá, és ő is henyélni kezdett. Hirtelen megjelent a róka, ráugrott a nyúlra és megette. A történet tanulsága: Nagyon-nagyon magasan kell lenned ahhoz, hogy megtehesd, hogy csak üldögélsz és nem csinálsz semmit. 5. lecke A pulyka és a ló beszélgetnek. „Bárcsak képes lennék arra, hogy felrepüljek annak a fának a tetejére” – sóhajt a pulyka – „de nincs annyi erőm!” „Nos, miért nem csipegetsz egy keveset az ürülékemből?” – mondja a ló. „Tele van tápanyaggal.” A pulyka megfogadja a tanácsot, és csipeget a ló ürülékéből. Erre elég ereje lesz ahhoz, hogy a fa legalsó ágára felrepüljön. Másnap megint csipeget az ürülékből, és eléri a második ágat. Néhány nappal később a pulyka büszkén felrepül a fa legmagasabb ágára is. Ekkor észreveszi őt egy vadász, aki fogja a puskáját, és lelövi. A történet tanulsága: A sok lósz..r felrepíthet a csúcsra, de ott tartani nem fog. 6. lecke Egy kismadár délre repült, amikor beköszöntött a tél. Annyira hideg volt, hogy repülés közben a madár megdermedt, és a földre zuhant egy mezőn. Ahogy ott feküdt, arra jött egy tehén és rápottyantott némi ürüléket. A dermedt madár ott feküdt a meleg ürülékben, és kezdett felmelegedni tőle. Csak feküdt a melegben és olyan boldog volt, hogy énekelni kezdett. Arra jött egy macska, aki meghallotta a madáréneket. Követte a hangot és eljutott a madárhoz, aki a tehéntrágyában feküdt. A macska azonnal kiásta a madarat és megette. A történet tanulságai: 1. Nem mindenki az ellenséged, aki sz..ik rád. 2. Nem mindenki a barátod, aki kiránt a sz..ból. 3. És ha nyakig ülsz a sz..ban, akkor a legjobb, ha befogod a szád!

SZERÉNY 1950 nyarán a szerény külvárosi templom sekrestyéjében Arisztid suttogó hangon jelenti be újszülött fiának keresztelőjét. – És milyen nevet választottál, fiam? – érdeklődik az idős atya. – Gáspár, Menyhért, Boldizsár, Vazul, Celesztin névre gondoltam. – Fura döntés. Nem gondolod, hogy esetleg hátrányba kerül a neve miatt? – Nézze, tisztelendő úr: ha már vagyont nem hagyhatok rá, legalább tekintélyes neve legyen!

Van remény!

Olga nővér a zárdaablaknál ül, s az otthonról kapott levelet bontogatja. Talál benne egy tízdollárost. Lenéz az ablakból és meglát egy magába roskadt férfit tépett papírok között, aki a lámpaoszlophoz támaszkodva álldogál. Olga nővér gyorsan ráírja egy darab papírra: ”Van remény – Olga nővér”. Becsomagolja a tízdollárost és ledobja az ember lába elé. Az felemeli, majd értetlen arccal megbillenti a kalapját, és elmegy. Másnap szólnak a nővérnek, hogy egy ember mindenáron beszélni akar vele. Olga lemegy a kapuhoz, és ott találja a tegnapi embert, aki szó nélkül átnyújt neki egy köteg bankjegyet. – Hát ez meg mi? – kérdezi a nővér. – Hatvan dollár. A nyereménye. Van Remény öt az egyhez befutott.

Apácák az úton

Két apáca megy az úton egy kocsival. Egyszer csak kifogy a benzin, ezért bemennek egy közeli farmra kérni egy keveset. A farmer, mivel nem talál más edényt egy régi bilibe tölti nekik a benzint. Az apácák visszamennek az autóhoz, és éppen töltik bele az újonnan szerzett üzemanyagot, amikor arra megy egy rabbi és így szól: ”Nővérek, igaz, hogy a vallásukkal nem értek egyet, de a hitüket, azt igazán csodálom!”

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s