2009 Húsvéti

HÚSVÉTI PÁSZTORLEVÉL
Egy az Isten!

Szeretett Atyámfiai, Testvéreim!
Szinte gúzsba köt a szégyen, hiszen többünket megszégyenített Isten és Jézus, hogy mivé tettük teremtett világát, mert képtelen megtisztítani emberi szívünket. Jézus felborította a pénzváltók és galambárusok asztalait, mert azok rablóbarlanggá változtatták Isten házát (Mt 21. R). Jézus azonban képtelen felforgatni a mi „asztalainkat”, hiszen arról állandóan intézkedünk, hogy kölcsönösen leseperjük egymás „börze-papírjait”.
Szégyen Testvéreim, mert vakok, sánták várnak Jézus gyógyítására, de képtelen előretörni a papírjait kereső tömeg miatt, mert elnyomja szenvedő embertársaink sírását, gyermekeink őszinte „Hozsanna” kiáltását a felnőtt, egészséges írástudók, farizeusok, pénzváltók és galambárusok lármája.
Bízom abban, hogy unitárius közösségünk csendes, nyugodt ünneplést szeretne magának és azt kíván mindenkinek, aki Isten akarata szerint szeretne megélni egy újabb húsvétot. Ünneplésünkben karjainkra vesszük apró gyermekeinket és kézen fogjuk a nagyobbakat. Velük szeretnénk belépni Isten házába Szeretnénk megmosni betegjeinket, s ha körülményesen is, de őket is vinni akarjuk magunkkal. Segíteni akarunk a bajba jutott, özvegy, árva embertársainknak is, hogy első kézből hallhassák a húsvéti diadal, az örökélet örömüzenetét. Kisdedek és csecsemők szája hirdeti Isten dicsőségét.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok  minden embertársamnak: Összhangban, egyetértésben, Isten ünnepi áldásaiban bővelkedő Húsvéti ünnepeket!
Debrecen, 2009. április hava.
Isten áldja!
Atyafiságos üdvözlettel és tisztelettel: Pap Gy. László lelkész