Könyvajánlás

Tisztelettel tájékoztatom az érdeklődőket, hogy megjelent, Dr. Rezi Elek:
“AZ ÚR, A MI ISTENÜNK, EGY ÚR!” című hittani könyve.

dr-rezikonyv-02

A könyv terjedelme 320 oldal.
Ára: 25 lej

Kapható a Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában és az Erdélyi Unitárius Egyház Számvevőségén.

A további tájékozódás érdekében személyesen hozzá lehet fordulni.
Címek:
rezielek@proteo.hu
elekrezi@yahoo.com

Atyafiságos tisztelettel: