2018.05.20 – Keresztelés

2018. pünkösdjén a Bányai család második gyermeke.

Felülről jövő ajándék

keresztelési beszéd

„Felülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik.”   Jk 1,17.

Kedves Szülők, Keresztszülők, Atyámfiai, szeretett ünneplő Testvéreim! Ritka alkalmaink egyikét éljük most. A fiatal Bányai család idehozta második gyermekét, hogy bemutassuk Istennek, és bevegyük közösségünkbe őt is. Erre az alkalomra választottam Jakab apostol leveléből egy nagyon szép bibliai verset: Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről, azaz Istentől van. Így, tehát minden születést, minden gyermeket, így a tiéteket is Isten nagy ajándékaként tekintjük. Ne feledjétek, hogy az ajándék volt a téma első gyermeketek keresztelésekor is.

Ajándékba kapott, sorszerű életünk Istentől ered és nehéz helyzeteinkben, sok erőfeszítés árán értjük meg sorsunkat. Tudjuk, átérezzük, hogy minden ajándék Istentől származik, mégis nagyon sok fenntartással viszonyulunk iránta. Elsődleges elfogadnunk és megértenünk, hogy Isten akár még a megpróbáltatásokat is javunkra szánja. Hitünk egyik sarkalatos feladványa ez.

Minden megpróbáltatás nehéz. Ha egy emberi életre nézünk, nyomban beigazolódik állításom: Megpróbáltatásokkal terhes sokunk gyermekkora, sőt ifjúkorunk is. Mások kemény küzdelmek árán indulnak el közös, családi életútjukon. Aztán korán, vagy későn megérkezik a gyermekáldás. Egyik család jobban megszenved gyermeke világra jövetele miatt, a másik viszont végig komoly áldozatokat kell hozzon azért, hogy életben tartsa gyermekét. A felnőtt és az idős kor sem kecsegtet kevesebb megpróbáltatással egyeseket. Elveszítik gyermekeiket, összeomlik családi életük.

A fenti, felsorolt kellemetlenségek, megpróbáltatások megértéséhez nem kell okoskodó elmélkedés, hanem kitartó hit szükséges. A felülről felfogható ajándékok: a remény és a szeretet. Ezek megnyerése állandóan feltételekhez van kötve. Ezek közül egyet említek e keresztelés alkalmával: Hittel kérjük továbbra is Isten áldását! Az ilyen imádságok megfogalmazásakor szüntelen arra kell figyelnünk, hogy Isten nem a kifogástalanul felépített és elmondott imádságra kíváncsi, hanem arra, hogy mit talál szívünkben. Itt őrzött érzelmeink ugyanazok-e, mint amelyekről szól a szánk? Ha nyílt a tiszta szívünk, akkor hasonlóan nyitott imádságunk is. Ezt fogja meghallgatni a gondviselő Isten.

Karotokban tartjátok e gyermeket, akit Isten ajándékaként nagyon szépen megköszönünk. A mai alkalom a feledés homályába rejtőzik az idő múlásával. Alig lesz majd valaki, aki emlékezni fog évek múltán is e rövid keresztelési beszéd összefüggéseire. Egyet azonban könnyedén rögzíthettek: Úgy imádkozzatok mindenkor e gyermekért, hogy győzedelmeskedjen rajtatok a hit. Az az érzés töltse be szíveteket, amit szavakkal is kifejezésre juttattok. Hitre neveljétek őt is, hogy az élet kemény próbái között tiszta szívvel megállhasson, mert neki is szüksége lesz Isten megtartó segítségére.

Megállapítom, hogy abba kell hagynunk minden szinten Isten vádolását. Áldásai nélkül ugyanis nincs köröttünk, sem bennünk világosság, eső, vagy meleg. Gyermekáldás nélkül puszta marad emberi életünk. Csakis így érezhetjük meg, hogy mi az édesanyaság és édesapaság. Nagy áldást nyertetek most ti már másodszor is Istentől, hiszen többé nem kell előadást tartani számotokra, hogy a jó szülő milyen mély szeretettel és önfeláldozással szereti mindenik gyermekét.

Isten áldásai szeretetből fakadnak. Még akkor is, ha értékítéletünk során más csoportba sorolnánk azokat. Még akkor is, ha időnként kellemetlenül érintik, amúgy szelíd, emberi lelkünket. Lássátok meg – szeretett testvéreim: Isten ajándékaiban nincs árnyék! Istennek csak ahhoz van köze, ami az életet szolgálja. Egy gyermek születése világosságot gyújt a szülők szívében. Nevelése megpróbáltatásokkal teljes, mert küzdeni kell egészségéért, ha majd csíntalanság tarkítja életét, sőt, ha kellemetlenségeket is okoz majd nektek, ez nem jelenti azt, hogy sötétség váltotta fel fiatal életetek hittel teljes világosságát. Második tanácsom röviden így fogalmazom meg: Legyen világosság számotokra e gyermek, aki Isten ajándéka!

E mai alkalommal két tanítás kapcsolódik gyermeketek kereszteléséhez: A szívből fakadó hit és a világosság. Ezek kísérjék őt életútján, most, még karjaitokban, majd Isten gondviselő kezében, hisz nincs nagyobb boldogság, mint Isten kezében tudni életünket. Ámen.