Székely viccek

Zsíros álom Ambrus bácsi éjféltájban nyögve kászolódik ki az ágyból.

– Mi a bajod? Hová mégy? – kérdezi a felesége.

– Megyek a pincébe egy kis borért.

– Talán csak nem bolondultál meg, hogy éjfélkor bort akarsz inni?

– Nem innám én, édes anyukám, de mikor álmomban három tál töltött káposztát ettem meg egy ültömben. Erre már muszáj inni, mert különben megcsömörlök.

A gazda időszámítása

– Édesapám! Miért hosszabb a nap nyáron, mint télen?

– Te szamár! Hát azért, mert dologidő van!

János bácsi pipázva álldogál a kapuban. Mihály bácsi vezet egy tehenet épp a kapu előtt.
– Mihály bácsi, hova viszi azt a tehenet?
– Az orvoshoz.
– Miért? Beteg az a tehén?
– Nem beteg az.
– Nem ad elég tejet az a tehén?
– Húsz litert tejel minden nap!
– Nem borjadzik az a tehén?
– Dehogynem, a tavasszal hármat is borjadzott!
– Az Isten szerelmére, akkor mi a fenének viszi az orvoshoz?
– Mert az övé.

Két székely fát vág az erdőben. Azt mondja az egyik:
– Te, tudod-e, mi az a vagánykodás?
– Nem tudom.
A székely földobja a baltát, alááll, és az utolsó pillanatban ugrik el
a leeső fejsze alól.
– Na látod, ez a vagánykodás.
A másik székelynek megtetszik a dolog, így másnap a fiával megy ki az erdőre, gondolja megmutatja, mit tanult.
– Fiam, tudod-e mi az a vagánykodás?
– Nem tudom.
A fickó feldobja a baltát, alááll, majd amikor el kellene ugrani megbotlik, és agyonüti a balta.
A fiú egyedül megy haza. Otthon az anyja:
– Apád hol van?
– Még kinn vagánykodik az erdőben.

A székely farmer legjobban tejelő tehene eltűnik, ezért elmegy egy ügyvédhez, bepereli kártérítésre a vasutat, mondván, hogy a sínek a földjén mennek át, és a vonat valószínűleg elütötte a tehenet. Még mielőtt elkezdődne a per, a vasúti társaság ügyvédje elmegy a farmerhez, és megpróbál vele egy bizonyos összegben megegyezni, de csak a felét adják neki, mint amennyit kért. Az öreg köti az ebet a karóhoz, de az ügyvédje tanácsára végül elfogadja a kisebb összeget. Ahogy a vasúti társaság ügyvédje elment, a farmer ügyvédje mondja az ügyfelének:
– Tudja, megmondom őszintén, nem sok esélyünk volt megnyerni a pert…
– Hogy őszinte legyek – mondja a farmer -, én is kezdtem kételkedni benne, amikor láttam ezt a hülye tehenet besétálni a kapun.

Az öreg székely ül a hintaszékében az udvaron. Egyszer csak egy limuzin gurul a ház elé. Kiszáll belőle egy öltönyös ember és azt mondja:
– Emlékszel rám, apám, én vagyok a fiad, akit elküldtél 10 éve a városba dohányért. Azóta meggazdagodtam, megnősültem és híres lettem.
– Jó, jó, – mondja a székely – de hol a dohány?

Öreg székely bácsi megy az országúton, egyszer csak megáll mellette egy Mercedes, kihajolnak az ablakon és megkérdezik a bácsit:
– Hány lóerős a szekér, papa?
– Kettő, hát a tied?
– 320 – mondja a sofőr és nagy gázt adva elhúz.
Pár kilométerrel arrébb az öreg látja, hogy a Mercedes nekiment egy fának. Erre gúnyosan így szól:
– Mi van fiam, szétszaladt a ménes?

Székely bácsi stoppol az út szélén a tehenével.
Éppen arra jön egy mercis pofa és megáll.
– Merre, bácsi?
– Csak ide az első faluba.
– Üljön be, a tehenét pedig kösse hátra.
A mercis elindul úgy 40 km/h sebességgel, hátrapillant a tehénre, mely
csak bandukol a kocsi után.
A mercis most már 120km/h-ás sebességgel halad. Hátrapillant és megdöbbenve észleli, hogy a tehén kocog, míg a kocsi 120-al halad. Felidegeskedik erre a mercis és maximális gázzal vagy 200-al kezd repeszteni. Visszapillant és látja, hogy a tehén lógatja a nyelvét. Mondja is a székely bácsinak, hogy lóg a tehén nyelve!
– Jaja, a tehenem mindig így jelez, amikor előzni akar!

Székely és a felesége egy szekéren utaznak.
Egyszer csak nagy vihar támad. Tőlük 100 méterre lecsap a villám. Azt mondja a székely:
– No-no.
Megint lecsap a villám tőlük 50 méterre. Újra megszólal a székely:
– No-no!
Lecsap a villám ismét, agyoncsapja az asszonyt.
Mondja a székely:
– No, azért!

Székely és a fia mennek a szekéren, megszólal a fiú:
– A hátsó kerék ki akar esni, édesapám.
Leszáll az öreg, megnézi a kereket.
– Nem akar az leesni, fiam!
Mennek tovább, megint megszólal a gyerek:
– Le akar esni a hátsó kerék!
Megint leszáll az apja és mondja:
– Dehogy akar az leesni!
Újra elindulnak, de a gyerek még kétszer eljátssza ugyanezt az apjával, mire az kifakad:
– Nem akar az leesni, hogy a jó ég áldjon meg!
– Akarni akar… csak nem engedi a csapszeg!

*

Két székely beszélget:
– Oszt mondja kend, eladó mán a jánya?
– Még nem, de már lízingelik!

MEGGYŐZ
– Valami sérti a lábamat – sántikál a székely.
– Tán a kavics – mondja a komája.
Lehúzza a székely a csizmáját, nézegeti de nem lát semmit benne.
Megszólal a komája:
– Biztosan a másikban van.

NagyerdőFiatal újságíró utazik Székelyföldre, interjúra. Kérdezi is az öreg székelyt:
– Bátyám! Tudna egy történetet mesélni?
– Persze fiam! Ecce eltűnt a szomszéd felesége a Nagyerdőbe.
– És? Mi történt?-kérdi az újságíró
– Mi férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk egy üveg pálinkát, oszt megkerestük.
– És meglett? – kérdi az újságíró
– Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát, és mindannyian a magunkévá tettük.
– Hát ez nagyon vidám történet! Van valami más is?
– Persze fiam! Ecce eltűnt a szomszéd birkája a Nagyerdőbe.
– És? Mi történt?-kérdi az újságíró
– Mi férfiak összegyűltünk a falu főterén, fogtunk egy üveg pálinkát, oszt megkerestük.
– És meglett?-kérdi az újságíró
– Meg fiam. Megittuk az üveg pálinkát és mindannyian a magunkévá tettük.
– Hát, ez egy kicsit morbid történet! Van valami szomorú is?
– Van fiam! Ecce én is eltűntem a Nagyerdőbe…

Egy mulatságon magyar érzelmű nótát húznak a zenészek: “zöld ablakban piros, fehér virág”. Egyszer csak szalad be egy “fentforgolódó”, és mondja a zenészeknek, hogy:

– Itt vannak a rendőrök és kavarjatok bele egy kicsi sárgát is, mert ha nem ezek kékre vernek.

A halál angyala kopogtat a székely ajtaján. Kijön a székely.
– Székely, az életedért jöttem!
A székely beszól a házba:
– Életem, téged keresnek!

A székely és a felesége vacsoráznak. A nő magára borítja a paradicsomos szószt. Azt mondja a férjének:
– Most nézz rám! Úgy nézek ki, mint egy disznó!
– Ja! Meg még le is etted magad!

Áron bá’! Látott már maga medvét?

– Egyet láttam, de az se a vót.

A zsiráf

Székely bácsi sétálgat az állatkertben. Hirtelen megáll a zsiráf előtt, csípőre rakja a kezét, s öntudatosan megszólal: Na, ilyen állat nincs is!

Áldott állapot

A székely ballag a szekerével Csík felé, az út mellett ballag egy takaros menyecske. Megszánja, felveszi maga mellé, majd szóba elegyednek: Székely: Aztán tudja-e, hogy maga a harmadik áldott állapotban lévő menyecske, akit Csíkba fuvarozok? Menyecske: Dehát én nem is vagyok áldott állapotban! Székely: De nem is vagyunk még Csíkba!

Gyümölcsszedés

A székely meg a fia az érett gyümölcsöket szedik össze a kertben. A fiú megkérdezi:

– Mi lesz ebből a sok gyümölcsből, édesapám?

– Hát ha anyád meggyógyul lekvár, ha nem, akkor pálinka.

Helyesbítés

A székely paraszt megy a szekéren. Egyszer csak megáll a ló. Mondja a paraszt neki

– GYÍ- de a ló nem mozdul . Megint mondja neki

-GYÍ – a ló továbbra sem mozdul. Leszáll a szekérről, előre megy. Látja, hogy egy mélységes szakadék szélén állnak. Odafordul a lóhoz:

– Helyesbítek: HÓ.

Ki volt?

Két székely ül egy szobában az asztal mellett. Hallgatnak. Egyszer csak elereszt egy pukit valamelyik.

– Kend volt az?

– Nem én.

– Hát akkor ki volt?

– A kutya.

Körülnéz a másik.

– Nincs is bent!

– Majd bejön.

Szedjük ki a fa alól

A székely család, fát szállít egy szekéren. Felborul a kocsi és maga alá temet mindenkit a fa. Kis idő múlva kimászik az apa és rágyújt. Egy óra múlva előmászik a gyerek is, ő is rágyújt. Két óra múlva megszólal a gyerek:

– Édösapám, édösanyámat nem szedjük ki a fa alól?

Mire az öreg:

– Minek? Úgyse dohányzik.

Becsönget egy házaló egy szegény székelyhez.
– Nagyon szép utazóbőröndöket tudok ajánlani…
– Minek az nekem?
– Hát ha például vonaton utazik uraságod, ebbe rakhatja a ruháit!
– És akkor üljek ott pucéron a pályaudvaron?!

Az öreg székely részegen megy haza és beleesik a kútba. Kirohan hozzá az egész család, leengedik a kötelet és elkezdik felhúzni. Mikor kibukkan a feje a kútból, elkezd rettentően nevetni. Mondja neki az asszony:
– Ember, mit röhögsz, hisz épp hogy csak megmentettük az életed!
– Azon röhögök, hogyha elengedném a kötelet hogy seggre esnétek!

A rendőr megállítja a székely bácsit.
– Hé bátyám, mit visz azon a szekéren?
A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:
– Szénát.
– És miért sugdolózik?
– Hogy a lovak ne kérjenek!

Két székely bácsi találkozik a piacon. Egyik kérdezi:
– Mit adtál a lovadnak tavaly amikor kólikás volt?
– Korpát meg melaszt!
Egy hét múlva újra találkoznak:
– Korpát meg melaszt adtam a lovamnak, mégis megdöglött!
– Az enyém is!

Székely fiú hazaérkezik Budapestről, visz az apjának egy dobozos sört. Apja elveszi a sört, előkapja a bicskáját, és kezdi bontani a dobozt, mire a fiú rászól:
– De idősapám! Itt ez a kallantyú. Arra való, hogy az ember meghúzza, és ki van nyitva a doboz.
– Na, igen! Annak, akinek nincsen bicskája!

Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak lekési, a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér. Erre a bácsi:
– Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

Székelybácsi nagy kínlódás közepette borotválkozik. A gyerek:
– Mi a baj, édesapám?
– Életlen a beretva. Nem viszi a szakállamat!
– Ne mongya mán’ édesapám, hogy keményebb a szakálla, mint az a konzervdoboz, amit most nyitottam ki ezzel a beretvával!

A székely este kimegy az udvarba. Egy kis idő múltán belép az ajtón, a nadrágszára vizes. Mire az asszony:
– Esik?
– Nem, fúj…

– Mondja Bácsi, miért ilyen soványak ezek a tehenek ezen a dús füvű legelőn? — kérdezi az állatokat legeltető székelytől az arra járó turista.
– Hát bizony fiam, komoly oka van annak — feleli az öreg.
– ???
– Amióta eladtam mellőlük a bikát, csak nefelejcset esznek.

Két székely beszélget:
– Hé szomszéd, miért van annak a disznónak három lába?
– Mit gondol kend, majd levágom az egészet egy bableves miatt!

Az öreg székely lefekvést követően minden este imádkozott elalvás előtt. Éppen a Miatyánkot kezdte el, mikor a felesége, aki unta a mindennapi ájtatoskodást mivel az öreg ilyenkor nem vele foglalkozott,
így szólt:
– Apjok, miért nem foglalsz engemet is az imáidba?
– Hát már hogyne foglalnálak asszony? Éppen az előbb imádkoztam, hogy “szabadíts meg a gonosztól”!

Öreg székely elmegy az orvoshoz. A doki meghallgatja a tüdejét, s így szól az öreghez:
– Sóhajtson nagyokat kérem!
– Ej, haj…

Öreg székely ül a háza kertjében és pipázik.. Kiabálva rohan feléje az unokája.
– Nagyapa, nagyapa! Medve van a háztetőn!
Az öreg szippant egyet a pipából és így szól:
– No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencésrudat.
– Minek ennyi minden, nagyapa?
– Én majd felmászok a tetőre, a petrencésrúddal lepiszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy harapja le nekije a tökeit.
– De minek a puska?
Az öreg megint szippant a pipából és azt mondja:
– Ha netalán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd a kutyát.

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel, mert ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható. Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének:
– Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis tudja mi az elég!
Erre az atyafi:
– Vízből én es tudnám!

A négernek, a székelynek és a románnak egyszerre születik gyereke. Mindhárman várnak a szülőszoba ajtaja előtt, hogy végre megláthassák a gyereküket. Egyszercsak kilép a szobából a nővérke:
– Uraim, gratulálok, mindhármuk gyereke egészséges. Csak egy baj van, összekevertük őket. Kérem fáradjanak be, és válasszák ki a sajátjukat.
Erre a székely egyből berohan, és felkapja a néger gyerekét. Mire az:
– Székely! Nem látod, hogy az az én gyerekem? Teljesen olyan mint én, a bőre színén is látszik.
Mire a székely:
– Lehet hogy a tied, de amíg ki nem derül melyik a románé, addig ez nálam marad!!!

Két székely beszélget:
– Te, Áront mégsem holnap temetik, hanem pénteken.
– Miért, jobban van?

A székelycsalád vacsorázik, és a gyerek nagyon csámcsog. Megszólal az apa:
– Ne csámcsogj! – de a gyerek tovább csámcsog.

– Ne csámcsogj, mert pofon lesz! – a gyerek azért is.

Lendül az apa keze, de a gyerek lehúzza a fejét, és a pofon az asszonyt éri, hogy leesik a székről.

A gyerek éktelenül elkezd röhögni, mire az apa

– Ne röhögj, anyád is csámcsogott.

János bácsi jó ideje kedvenc kocsmájában iszogat. Érzi a végén, nem tud felállni, akárhogy próbálja. Gondolja ,egy kis friss levegő nem árt és kikúszik az ajtóig. Mikor kimászik, látja, még mindig nem tud felállni. Na, gondolja, talán ha hazakúszik, akkor majd sikerül. Hazaér, de csak nem tud felállni. Bekászálódik az ágyba és egyből kidől.
Másnap a felesége rángatja fel, és mondja:
– Má’ megint se*** részegre ittad magad a kocsmába’!
– Honnan tudod?
– Szóltak, hogy ott hagytad a tolókocsid!!

Az öreg székely részegen a kocsmából hazafelé tart a szekéren bóbiskolva. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot.
– Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a kocsiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még baleset lesz belőle! Az öreg székely csak mordul rá egyet. A rendőr intézkedés gyanánt a következőket mondja:
– Bátyám, látva a jelenleg állapotát, mit szólna ahhoz, ha most
elvenném a lovát?
A székely meghúzza a vállát, s közli:
– Mit szólhatnék ? Rendőr vejem még úgysem volt!

A székely és fia szántanak, egyszer csak az eke kifordít egy vadászpuskát. Nézegeti az öreg székely meg a fia, de nem tudják, mi az. Azt mondja az öreg:
– Fiam, úgy hiszem, ez egy furulya!
Azzal a szájába veszi és elkezdi fújni. Addig matat a puskán, míg elhúzza a ravaszt. A puska hatalmasat dörren és elviszi az öreg száját. Megszólal a fiú: – Hát édesapám hiába vigyorog, én azért egy kicsit megijedtem.

Két székely beszélget:
– Kell egy fél malac?
– Ááá, dehogy!
– De mért nem?
– Mert eldőlne az ólban!

Besorozzák Ábelt a haditengerészethez:
– Tud úszni?
– Miért? Hajó nincs?

A budapesti turista csoport megindultan szemléli a idilli Hargitát.. A távolból egy juh nyáj közeledik, pásztoruk János bácsi, akit a turisták könnybe lábadó szemmel csodálnak, minthogy ez valószínűleg teljes harmóniában él a természettel. Az egyik turista megszólítja az öreget:
– Aztán adnak-e tejet ezek a juhok?
– A fehérek adnak – feleli János bácsi.
– És a feketék?
– Hát, azok is.
– És gyapjút adnak-e ezek a juhok?
– A fehérek adnak.
– És a feketék?
– Hát, azok is.
– De hát János bácsi, miért tesz mindig különbséget a fehér és a fekete juhok között?
– Mert a fehérek mind az enyémek.
– És a feketék?
– Hát, azok is.

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s