Elismert egyház az unitárius

A sarkalatos egyházügyi törvény tervezetét KDNP-s képviselők nyújtották be. Indoklásuk szerint a Németh-kormány idején elfogadott, 1990-es egyházügyi jogszabály túl nagyvonalú volt. Ennek tudható be, hogy ma legalább 350 egyház működik, és több esetben visszaéltek az egyházak alapításával.

A törvény eredetileg három kategóriába sorolta volna az egyházakat és felekezeteket, de ezt az utolsó pillanatban jelentősen megváltozatták. Eredetileg az “elitcsoport” a “bevett és elismert” egyházak közé a 116 évvel ezelőtti, 1895-ös egyházügyi törvény által meghatározott egyházak kerültek volna: a katolikus, református, evangélikus egyházak és a zsidó felekezetek mellett az unitárius, a baptista és az ortodox egyházak. A második kategória a jelentős közcélú tevékenységet ellátó egyházaké lett volna, itt mások mellett a Hit Gyülekezete, a Magyar Metodista Egyház és a Krishna-tudatúak voltak felsorolva, összesen nyolc egyház. A harmadik kategóriába az országos lefedettségű, illetve világvallásokhoz kötődő, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező egyházak kerültek, összesen 23-an (például mormonok, iszlám közösség, Jehova tanúi, örmény egyház). A többi egyháznak újra kellett volna regisztráltatnia magát.

Hétfőn este a zárószavazás előtt  az alkotmányügyi bizottság alapvetően megváltoztatta a törvény szövegét. Eszerint az országgyűlés csak 14 egyházat és felekezetet ismer el automatikusan: ebbe a körbe a korábbi elismert, történelmi egyházak közé bekerült a Hit Gyülekezete is. A többi vallási közösséget nem nevesítik és nem kategorizálják. Ezek nyilvántartásba vételéről a Fővárosi Bíróság helyett az országgyűlés dönthet, kétharmados többséggel. A nyilvántartásba vételi kérelem kritériumai közül törlik a legalább ezer tagot. A kérelmet az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszternek kell benyújtani, aki azt az Országgyűlés elé terjeszti.

A kivételezett státuszú egyházak különböző privilégiumok révén az ország oktatási és kulturális közéletének a többi egyháznál jóval befolyásosabb szereplői lesznek. Ez a kritikusok szerint egyrészt a vallásszabadság korlátozását jelenti, ugyanakkor a hitéleti elvek állami vizsgálata és az egyes egyházakkal igen szorosra fűzött intézményes kapcsolat sérti az állam és az egyházak különválasztásának alkotmányos alapelvét.

Forrás: http://index.hu/

A vallás szabad gyakorlásáról szóló 1895 . évi XLIII . törvénycikk alapján bevett és elismert egyházak

Magyar Katolikus Egyház
Magyarországi Református Egyház
Magyarországi Evangélikus Egyház
Zsidó vallásfelekezetek
Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközsé g
Ortodox Egyház
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)
Magyar [Magyarországi] Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
Magyarországi Baptista Egyház
HIT Gyülekezete