Útmutató

Útmutató az újszövetség unitárius gondolataihoz

Téma Bibliai hely
Adakozás Mk 12, 44; Lk 6, 30
Adomány Lk 11, 13; 2 Kor 9, 5; 2 Kor 9, 6-7
Aggodalom Mt 6, 27; Mt 6, 34
Ajándék ApCsel 11, 17; Ef 2, 8
Ajándékozás Mt 2, 11
Ajánlás 2 Kor 3, 1-3; 2 Kor 10, 12; 2 Kor 10, 18;
Akarat Róma 7, 18.
Alárendeltség 1 Kor 11, 8-10
Alázatosság Lk 6, 28
Áldás ApCsel 13, 3; Róma 12, 14
Áldozat Róma 12, 1-2
Áldozathozatal 2 Kor 12, 15
Állhatatosság Mt 24, 13; Lk 21, 16-19; ApCsel 14, 22; Róma 12, 12; 1 Kor 7, 17; 1 Kor 7, 20; 1 Kor 16, 13
Anyaszentegyház Gal 4, 26.
Apostolság 2 Kor 12, 12
Aranyszabály Mt 7, 12; Lk 6, 31
Ártatlanság ApCsel 25, 8
Árulás Mt 21, 9
Atya Jn 1, 12; Jn 14, 23.
Barátság Jn 15, 13-14
Barátszerzés Lk 16, 9
Bátorság Mt 10, 28; 2 Kor 4, 16;
Békesség Jn 14, 27; Róma 12, 18 Róma 14, 19; Ef 4, 3
Bér ApCsel 20, 33-34
Beszéd Mt 5, 37; Ef 4, 29; Ef 5, 4
Bizalom Jn 13, 36.; 2 Kor 7, 4
Bizonyságtevés ApCsel 3, 19-20
Boldogság ApCsel 20, 35
Bosszú Róma 12, 19
Böjt Mt 6, 17-18
Bölcsesség Mt 7, 24; 1 Kor 2, 10-16. Ef 5, 15
Búcsú ApCsel 20, 32
Bűn Jn 8, 7
Bűnbánat Róma 2, 4
Bűnbocsánat Mk 3, 28; Mk 3, 29
Cél Jn 17, 4.
Cselekedet Mt 5, 16; Mt 23, 3 ; Ef ; 5, 11; Gal 5, 20-21
Csoda ApCsel 2 ,43; ApCsel 9, 18
Csodatevés Jn 4, 48
Dicsekvés 2 Kor 10, 15; 2 Kor 11, 16
Dicséret Mt 21, 16
Dicsőség 1 Kor 10, 31; 2 Kor 4, 17
Döntés Mt 15, 2
Egyenlőség ApCsel 10, 34-35; ApCsel 11, 18; 1 Kor 10, 17; 2 Kor 8, 13-14; Gal 3, 28
Egyformaság Róma 2, 11
Egység Jn 3, 6; Jn 17, 21.; Róma 12, 5-6; 1 Kor 10, 17; 1 Kor 12, 12; Ef 4, 16
Egyszerűség Róma 12, 16
Együttérzés Róma 12, 15
Élet Róma 8, 6.; Ef 4, 15
Életút ApCsel 2, 28
Ellenség Gal 4, 17
Ellenségeskedés Mt 10, 35-36
Ellenségszeretet Lk 6, 27
Élő víz Jn 4, 10
Emberi ApCsel 12, 22.
Éneklés Ef 5, 19
Engedelmesség Lk 2, 52.; ApCsel 5, 29; 1 Kor 14, 34; 2 Kor 2, 9; Ef 5, 22; Ef 5, 28; Ef 6, 1
Építés 1 Kor 3, 16-17.
Erkölcs Lk 2, 14.; Róma 7, 22-23
Értékek Lk 16, 15.
Eskü Mt 5, 34-35
Étkezés Mt 4, 4
Evangélium Mt 7, 6; ApCsel 11, 21; ApCsel 13, 46-49; ApCsel 20, 24; Róma 1, 15-16; Róma 1, 16; 1 Kor 9, 23; Ef 6, 14-17; 1 Kor 9, 16
Fáradozás 1 Kor 4, 12
Fegyverzet Ef 6, 10-11
Felfogás Mt 13, 51
Felhatalmazás Lk 5, 24
Felnőtt 1 Kor 14, 20
Feltámadás Mt 22, 30; Mt 22, 32; Mt 22, 30; Mk 12, 27; Lk 20, 34-36; Jn 11, 25-27; ; ApCsel 13, 33; ApCsel 1, 7; 1 Kor 15, 50
Fogság ApCsel 26, 29
Fundamentum ApCsel 3, 11
Gamáliel tanácsa ApCsel 5, 38-39
Gazdagság Lk 12, 21; Lk 23, 46.; Lk 12, 29
Gondviselés Mt 6, 25-34.; Jn 17, 15
Gonoszság Mt 12, 34; Róma 12, 21; 1 Kor 15, 33
Gyalázás 1 Kor 4, 13
Gyermek Lk 2, 7; Mt 18, 10; Mk 10, 14
Gyógyítás Mt 13, 14-15
Gyűlölet Jn 15, 23
Gyümölcs Gal 5, 22-23; Mt 3, 10; Mt 21, 18-20.; Jn 15, 16
Hajlék Mt 8, 20
Hála 2 Kor 9, 15
Hálaadás Róma 1, 8; 1 Kor 10, 30; Ef 5, 20
Halál Lk 12, 19.
Hamispróféta Mt 24, 11
Hamisság ApCsel 8, 20-23
Harag Ef 4, 26
Hatalom Jn 12, 49
Házasélet 1 Kor 7, 3-4; 1 Kor 7, 8-9; 1 Kor 7, 38
Házasság Mt 19, 6; Mt 19, 12; Mk 10, 11-12
Házasságtörés Mt 5, 28
Hazugság ApCsel 5, 4
Helyreállítás Mt 17, 12
Hit Mt 15, 28; Mt 21, 32; Mk 9, 23; Mk 11, 22; Mk 11, 24; Lk 7, 50; Lk 17, 5; Jn 20, 29; Jn 14, 1; Jn 15, 7; Jn 13, 20; Jn 16, 23; Jn 20, 29; ApCsel 8, 37; Róma 1, 17; Róma 10, 10; Róma 10, 17; 2 Kor 1, 23; 2 Kor 4, 13; Gal 5, 6
Hit Jézusban Mt 14, 28-31; Lk 24, 5.; Jn 14, 1.; Jn 3, 15; ApCsel 3, 16
Hit öröme Róma 15,13
Hitetlenség Mk 9, 19
Hivatás Róma 12, 6-7; Ef 4, 2; Ef 4, 11-13
Homoszexualitás Róma 1, 27
Hozsanna Mt 21, 8
Hűség Lk 16, 10-12
Iga 2 Kor 6, 14
Igazság Mt 23, 28; Jn 18, 37; Jn 18, 23
Igazságosság Lk 16, 15; 2 Kor 7, 2
Igazságtalanság 1 Kor 6, 7; 2 Kor 12, 13
Ígéret ApCsel 2, 39
Imádás Mt 4, 10
Imádkozás Mt 6, 6; Mt 6, 7
Imádság Mt 7, 7-8; Mt 21, 22; Mk 14, 35-36; Lk 22, 32; ; Róma 8, 26
Intés ApCsel 20, 31
Irgalmasság Lk 6, 36
Irgalom Róma 9, 16
Isten Jn 8, 54-55; 1 Kor 8, 6
Isten – Mindenható Mt 19, 26; Mk 10, 27
Isten ábrázolhatatlan ApCsel 17, 29
Isten akarata Mt 7, 21; Mt 12, 46 –50; Jn 8, 38; Jn 7, 17-18; Jn 5, 19; Jn 6, 28; Jn 4, 34; ApCsel 15, 8-9; Róma 12, 2.; Róma 9, 20-21; Ef 5, 17
Isten beszéde Lk 11, 28
Isten egy Mk 12, 29; Jn 5, 44; 1 Kor 8, 4; 1 Kor 8, 6; Ef 4, 6
Isten fia Jn 1, 12; ApCsel 17, 28; Róma 8, 17
Isten keresése ApCsel 17, 27
Isten láthatatlan Jn 1, 18.
Isten országa Mt 6,33; Mt 21, 43; Mk 10, 15; Mk 10, 24; Lk 12, 31; Lk 17, 21; Lk 12, 31
Isten szeretete Róma 8, 38-39
Isten temploma ApCsel 17, 24.
Isten teremtő ApCsel 17, 25; ApCsel 17, 26
Isten útjai Róma 11, 33-34; Róma 8, 14-17
Istenfiúság Róma 1, 20.; Gal 3, 26; Gal 4, 6
Istentisztelet ApCsel 2, 46; ApCsel 2, 47
Ítélet Mt 7, 1; Jn 8, 16; Jn 5, 30; Róma 2, 1; Róma 14, 13
Ítélőszék Róma 14, 10
Jézus elfogadása Mt 10, 40; Mk 9, 37
Jézus követése Mt 10, 37-38; Mt 10, 16; Lk 9, 59; Jn 14, 6.
Jézus tanítása Jn 7, 16-17.
Jézustanítványok Jn 13, 35.
Mt 19, 16
Jócselekedet Mt 13, 7; Mk 14, 7; Lk 6, 35; Róma 2, 9; Róma 12, 17
Jóindulat Róma 15, 14
Jólét Mt 19, 29.
Jóság Mt 6, 1; Mt 20, 16; Mt 12, 35; Mt 12, 33; Mk 10, 18; Lk 18, 19
Jótékonyság 2 Kor 8, 8-9; 2 Kor 9, 12-13
Jótett 2 Kor 9, 9; Gal 6, 9; Gal 6, 9
Jövendölés Mt 16, 3; Lk 21, 25; Lk 21, 27; Lk 21, 34; Lk 12, 56-57; Lk 19, 42-44; ApCsel 17, 31
Kapu Mt 7, 14
Kapzsiság Lk 12, 15
Kárvallás Mt 16, 26
Kényszerítés Mt 5, 41
Képmutatás Lk 11, 42; Lk 11, 44; Lk 12, 1
Keresztelés Jn 1, 26-27
Kereszténység ApCsel 11, 26
Keresztség ApCsel 2, 40-41; ApCsel 10, 47-48
Keresztút Mt 22, 9
Kincs Mt 6, 21; 2 Kor 4, 7
Kísértés Mt 7, 7; Mt 22, 21; ApCsel 15, 10; 1 Kor 10, 13
Kivétel Mt 12, 33.
Kölcsön Mt 5, 42
Könyörületesség Lk 10, 23
Követés Mt 9, 12-13; Mt 16, 24-26; Mt 4, 19; Mt 8, 22; Mt 10, 38; Mk 10, 30; Lk 18, 30; Lk 6, 46; Lk 9, 62; Lk 14, 26-27; Gal 5, 25
Közösség Jn 13, 35.; ApCsel 2, 42; ApCsel 2, 44; ApCsel 2, 45; ApCsel 3, 32
Küldetés Mt 10, 14; Mt 10, 16; Mt 10, 17; Mt 10, 10; Lk 9, 3; 1 Kor 1, 17
Küzdelem 2 Kor 10, 3-4
Láthatatlan 2 Kor 4, 18
Lélek 2 Kor 3, 17
Lelkiismeret ApCsel 24, 16; 1 Kor 10, 29
Megalázkodás Lk 18, 14
Megbecsülés Mt 15, 32-38
Megbecsületlen Mt 13, 57; Mk 6, 4
Megbízatás Lk 12, 48; ApCsel 10, 33
Megbízott 1 Kor 4, 1
Megbocsátás Mt 6, 14-15; Mk 11, 25-26; Lk 7, 47.; Lk 17, 4
Megbotránkozás Mt 15, 12; Lk 7, 23
Megerősítés Róma 1, 11
Megigazulás Róma 3, 21
Megismerés Mt 7, 3.; Lk 6, 42.
Megmentés Mt 18, 11; Ef 4, 24.
Megostorozás ApCsel 5, 40
Megtérés Lk 15, 7; Lk 19, 10; ApCsel 9, 17; ApCsel 14, 15-18; ApCsel 14, 27; ApCsel 17, 30; ApCsel 20, 21
Megújulás 2 Kor 5, 17; Ef 4, 22.
Megvetés 1 Kor 4, 13
Meggyalázás ApCsel 5, 41
Meggyőződés Róma 14, 5; Róma 14, 22
Munkálkodás Jn 5, 17
Nevelés Ef 6, 4
Nyelvek 1 Kor 14, 10
Nyelvenszólás ApCsel 2, 7-8; ApCsel 2, 12-13
Önbizalom 1 Kor 10, 12
Öndicséret Róma 12, 3
Önfeláldozás ApCsel 21, 13; Gal 4, 16
Önteltség Lk 12, 19
Örök hajlék 2 Kor 5, 1
Örökélet Mk 10, 30; Jn 6, 47; Jn 12, 50; Jn 3, 35-36; Jn 5, 39-40; Jn 7, 33-34; Jn 14, 6; Jn 5, 24; Jn 11, 21; Jn 6, 27; Jn 11, 25; Jn 12, 25; Jn 6, 35; Jn 6, 47; Róma 6, 23; 1 Kor 15, 19
Örökös Gal 4, 7
Öröm Lk 2, 10-11.; Jn 17, 3
Őszinteség Ef 4, 25
Paráznaság Ef 5, 3
Pártoskodás 1 Kor 1, 10; 1 Kor 3, 7-9
Pásztor Jn 10, 11-15
Példamutatás Jn 13, 14-15; Jn 13, 15
Próbatétel Mk 16, 18.
Prófétagyilkos ApCsel 7, 51-53
Prófétagyilkosság Mt 23, 31
Prófétálás 1 Kor 14, 1; 1 Kor 14, 4; 1 Kor 14, 9; 1 Kor 14, 18-19; 2 Kor 2, 17
Pünkösd ApCsel 2, 1-3
Remény Róma 15, 4.; Róma 8, 24; 1 Kor 9, 10; Gal 5, 5
Részvét Róma 12, 15
Segítőkészség ApCsel 11, 29
Segítség Róma 10, 14-15
Segítségadás Róma 14, 2; Róma 15, 1; 1 Kor 9, 22.; Gal 5, 13
Sötétség Róma 13, 12
Szabadság Róma 14, 17; 1 Kor 10, 23; Gal 4, 31
Számadás Jn 8, 54; Róma 14, 12
Szégyen 1 Kor 15, 34
Szent hely ApCsel 7, 33
Szentírás magyarázata 1 Kor 14, 31.
Szentségünk Róma 8, 14.
Szenvedés Mk 13, 13; 1 Kor 4, 11; 2 Kor 1, 6; 2 Kor 1, 7; 2 Kor 4, 8-9
Szerénység Lk 14, 11
Szeretet Mt 5, 44; Mt 5, 47; Mk 12, 31; Mk 7, 33-37.; Jn 17, 26; Jn 13, 34; Jn 13, 35.; Jn 15, 12; Jn 14, 15; Jn 14, 21; Jn 17, 26; Jn 13, 35.;; Róma 13, 10; 1 Kor 13, 1-13; Róma 12, 10
Szeretetlenség Mt 24, 13; Gal 5, 15
Szókimondás ApCsel 3, 13
Szolgálat Lk 17, 10; ApCsel 20, 19; Róma 14, 7.; Róma 6, 18; Róma 6, 22; Róma 12, 11; 1 Kor 9, 13-14; 1 Kor 10, 24; 2 Kor 3, 4-6; 2 Kor 4, 1-2; 2 Kor 6, 3-4; Gal 6, 2
Szomorúság 2 Kor 7, 10
Szózat Mt 3, 17.
Szülői szeretet 2 Kor 12, 14.
Szülőtisztelet Ef 6, 2.
Találékonyság Mt 10, 16.
Talentumok Mt 25, 15
Tanítás Lk 8, 15; Lk 8, 18; Lk 10, 16; Jn 17, 6; ApCsel 20, 20; Róma 6, 17; 1 Kor 2, 1-2; Ef 4, 14
Tanítvány ApCsel 9, 26
Tanítványság Lk 14, 33; Jn 8, 31-32
Tanúbizonyság ApCsel 26, 16-17; ApCsel 26, 18; ApCsel 9, 28; ApCsel 9, 29
Tanúság 2 Kor 1, 12
Tanúságtétel Jn 3, 11-13
Tartozás Róma 13, 7; Róma 13, 8
Teher ApCsel 15, 28; 2 Kor 11, 9
Templom Jn 14, 2; ApCsel 17, 24; 1 Kor 3, 16; 1 Kor 6, 19
Templomtisztítás Jn 2, 17
Tévelygés Mt 10, 5
Tiszta – tisztátalan ApCsel 11, 8.
Tisztátalan ApCsel 10, 28; Mt 15, 19-20; Mk 7, 20-23
Titok Mt 10, 26; Lk 10, 24
Tökéletesedés Mt 5, 48 -; Mt 19, 21; 2 Kor 13, 9
Törvény Róma 3, 31; Gal 5, 14
Tudás 1 Kor 13, 9.
Tudomány Mk 1, 27.
Türelem 2 Kor 11, 20
Tűz Jn 18, 37.
Újjászületés Jn 3, 8
Úrvacsora Lk 22, 19-20
Úrvacsora 1 Kor 11, 23-29
Útfél Mt 13, 4
Üdvösség ApCsel 28, 28
Üdvösség ApCsel 3, 12
Üldözés ApCsel 9, 4.
Üldözés ApCsel 8, 3
Üldözés ApCsel 9, 1
Üldözés ApCsel 9, 5-6
Ünneplés Lk 4, 16.
Ünnepnap Mt 12, 5
Védekezés Mk 13, 11
Védtelenség Mt 2, 16.
Végrendelet Gal 3, 15
Vendégszeretet Mk 9, 41; Lk 14, 12-14
Verseny 1 Kor 9, 24; 1 Kor 9, 26
Vezetés Mt 15, 14
Vigasztalás Mt 5, 14; Mt 11, 28; Lk 11, 36; Jn 14, 16; 2 Kor 7, 4
Vigasztalódás Róma 1, 12
Világosság Mt 6, 22.; Mt 13, 16.; Mt 5, 15.; Jn 12, 35; Jn 12, 46; Jn 3, 19-21 Jn 3, 19-21; Jn 1, 5; Jn 11, 10-11; Jn 14, 6.; Jn 8, 12; Jn 12, 35; Jn 12, 46
Világvége Mt 24, 36; Mk 13, 35-37; Mk 13, 24-25
Visszafizetés Mt 5, 39
Vita Mk 9, 34-35
Vitatkozás 1 Kor 11, 16
Zsarnokság Mk 10, 42

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s