Július

1592. július 6-án

halt meg Hunyadi Demeter, egyházunk második püspöke.

1828. július 6-án

Nyárádgálfalván született Nagy Lajos lelkész, tanár, egyházi főjegyző, a Keresztény Magvető egyik alapítója. (1910. május 19-én halt meg Kolozsváron.)

1869. július 16-án

született Váradi Aurél ügyvéd, hírlapíró, az unitárius Teológiai Akadémia és a Főgimnázium felügyelő gondnoka. (1931. május 9-én halt meg Kolozsváron.)

1603. július 17-én

a Brassó melletti csatában esett el Székely Mózes, Erdély második unitárius fejedelme.

1819. július 17-én

Tordán született Kőváry László, Erdély történetírója. (1907. szeptember 25-én halt meg Kolozsváron.)

1866. július 20-án

Felsőrákoson született Ferenczy Géza ügyvéd, lapszerkesztő, egyházunk főgondnoka. (Ürmösön halt meg 1935. március 11-én.)

1868. július 27-én

Makón született Kiss Ernő irodalomtörténész, szerkesztő, a Kolozsvári Unitárius Kollégium tanára. (1931. november 9-én halt meg Alagon.)

1900. július 27-én

Újpesten született Iván (Jancsi) László lelkész, vallástanár, egy¬házi szakíró. (Budapesten halt meg 1938. május 7-én.)

1836. július 30-án

Tarcsafalván született Simén Domokos teológiai tanár, író, mű¬fordító. (1878. szeptember 9-én halt meg Kiskadácsban.)