Kolozsvári püspök

HÚSVÉT: LÉLEK ÉS ÉLET

„Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket: Békesség nektek!” Lk 24,36

A keresztény egyházak idén egy időben ünneplik húsvétot. Minden keresztény gyülekezet a maga hite és életfelfogása szerint csendesedik el, és erőt akar gyűjeni húsvét üzenetében. Ezen az ünnepen alkalmunk és lehetőségünk van elgondolkozni mindazok felett, amelyek bennünket összekötnek ebben a szétdaraboltságban. Hitem szerint ez nem lehet más, mint az Istentől kapott lélek, amelyet születésünktől halálunkig hordozunk. Életünkkel és cselekedeteinkkel pedig igazolnunk kell, hogy lélektől formáltattunk embernek. Jézus evangéliumi tanítása szerint Isten méltónak tartott bennünket, hogy az Ő lelkét hordozzuk. Emberi életünk értéke abban rejlik, hogy minden megnyilvánulásunkkal hogyan teszünk erről bizonyságot. Szavainkat és cselekedeteinket ez a lélek kell irányítsa.

Jézus azt tanítja, hogy „a Lélek az, aki életre kelt…, azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, Lélek és élet”. (Jn 6,63) A bennünk lakozó isteni lélek által győzedelmeskedni tudunk minden bezártság felett, és képesek vagyunk az örökkévaló értékek szolgálatába állni: a jóság, igazság, szépség és a szeretet szolgálatába.

A hosszúra nyúlt fagyos tél világa után minden a tavasz melegére, fényére áhítozik. A bennünket körülölelő világ a megújuló élet himnuszát zengi, és azt szeretnénk, hogy lelkünkben is visszhangozzon ez a dal. Ilyen várakozások között érkezik meg húsvét biztató tanításával. A húsvéti angyalok üzenete erősödik fel bennünk, és nekünk szegezi a kérdést: Mit keresitek a holtak közt az élőt?

Az ünnepre készülve a nagyböjti hetekben fokozottabban él bennünk a tisztaság és fény utáni vágy. Emberi világunk összekuszálódott napjai sokszor elbizonytalanítanak, leszűkül látóhatárunk. Húsvét ünnepén emeld fel tekinteted és nézz körül: vedd észre, hogy minden élni akar! A bennünket körülölelő természet zengi a megújult Élet himnuszát. A húsvéti ünnep úgy igazi, hogyha a megújuló természet Istent dicsőítő himnuszába be tudsz kapcsolódni lelked, gondolatod és érzéseid tisztaságával! Ez bizonyítja, hogy Jézus és tanítása benned és általad él. Ha tele vagy szeretettel és árad belőled az isteni lélek jósága és békessége, akkor tudsz megállni Isten igazsága mellett. Életed lelki-szellemi megnyilvánulásaival bizonyítani tudod, hogy az örökélet részese és hordozója vagy a jézusi szeretet evangéliuma által. A benned élő és belőled kiáradó szeretet emel fel a születés és halál életünket meghatározó korlátai fölé. A szeretetben nincs kezdet és vég, nincs fent és lent. A szeretet maga Isten. Isten pedig az örökkévalóság. Jézus ezt tanította és életével ezt példázta. Így lett a mi szabadítónk és megváltónk.

Ez esztendő húsvéti ünnepén azért imádkozunk, hogy ebben a hitben megerősödjünk. Ez a hit töltsön el erővel mindennapi vergődéseink között. Ez a hit csendesítsen le háborgásainkban. Ez a hit láttassa meg velünk, hogy Isten örökkévaló világához tartozunk, és Jézus tanítása szerint a szeretet hordozói tudunk lenni. Húsvétkor ez a Jézus által felmutatott isteni szeretet győzedelmeskedett, mely erőt ad az Istenben bízni tudó embernek. Köszöntsük tehát egymást Jézus tanítása szerint: Békesség nektek!

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok!

Bálint Benczédi Ferenc

unitárius püspök

Kolozsvár, 2010 Húsvétján