Napra szóló vicc

01.  

Szerény

 

1950 nyarán a szerény külvárosi templom sekrestyéjében Arisztid suttogó hangon jelenti be újszülött fiának keresztelőjét.
– És milyen nevet választottál, fiam? – érdeklődik az idős atya.
– Gáspár, Menyhért, Boldizsár, Vazul, Celesztin névre gondoltam.
– Fura döntés. Nem gondolod, hogy esetleg hátrányba kerül a neve miatt?
– Nézze, tisztelendő úr: ha már vagyont nem hagyhatok rá, legalább tekintélyes neve legyen – ez is valami!
02.  

Találkozás

 

Arisztid találkozik Taszilóval, akit már régen nem látott.
– Hogy vagy? Mivel foglalkozol mostanában?
– Légypapírt árulok – mondja Tasziló.
– Őrült vagy! Légypapírt télen?
– Igen – válaszol Arisztid. – Ilyenkor nincs konkurencia.
03.  

Ungabunga

 

Afrikában egy nő és egy apáca egy vad törzs fogságába kerül. Odavezetik őket a főnökhöz, aki felteszi a következő kérdést a nőnek:
– Lehetni választani! Lenni ungabunga, vagy lenni halál!
A nő gondolkodik, a halál rossz dolog, az ungabunga nem tudja, hogy mi, de csak jobb lehet…
– Legyen ungabunga.
A törzs tagjai szépen felsorakoznak, és mindegyik magáévá teszi a nőt, majd elengedik.
– Lehetni választani! Lenni ungabunga, vagy lenni halál! – fordul a törzsfőnök az apácához.
– Inkább a halál! – hangzik az eltökélt válasz.
Mire a főnök:
– Nagyszerű! De előbb egy kis ungabunga.
04.  

Ügyvéd

 

Az ügyvédhez becsönget a szomszédja, akinek kis élelmiszer boltja van.
– Elnézést a zavarásért, tanácsot szeretnék kérni.
– Csak tessék.
– Ki fizeti meg azt a kárt, amit egy kutya okoz?
– Természetesen a gazdája.
– Akkor legyen szíves fizetni ezer forintot, ügyvéd úr, mert a kutyája ellopott egy rúd szalámit a boltomból!
– Kérem, akkor ezt levonva összesen ötszáz forinttal jön a jogi tanácsért.

 

05.  

Ünneplés

 

– Hányadik születésnapját ünnepli, asszonyom?
– Pontosan ugyan annyit, ahányas cipőt viselek!
– És hányas cipőt hord?
– Harmincötöst!
– Nem szorítja egy kicsit?!
06.  

Vezető

 

Kétszer kettő

A világ vezető értelmiségeinek a következő kérdést rakták fel:
– Mennyi kétszer kettő?
– A régi vágású mérnök előkapja a logarlécet, ide-oda tologatja, majd kijelenti:
– 3,99.
A fizikus szakkönyveiben kezd el kutatni, számítógépre viszi a problémát, majd kijelenti:
– Az eredmény valahol 3,98 és 4,02 között van.
A matematikus magába fordulva elmélázik, figyelembe se veszi a körülötte lévőket, majd bejelenti:
– Nem tudom, hogy mi a válasz, viszont azt tudom, hogy létezik válasz.
A filozófus visszakérdez:
– De tulajdonképpen, mit értenek azalatt, hogy kétszer kettő?
A főkönyvelő becsukatja az összes ajtót, ablakot, elhúzatja a függönyöket, aztán megkérdezi:
– Mit szeretnének, mennyi legyen kétszer kettő?

07.  

Vidéken

 

Arisztid és Tasziló egy vidéki színtársulat igazgatójának meghívására megjelennek az előadás házi főpróbáján. A darab második felvonása közben Tasziló felugrik a helyérők, és kirohan a nézőtérről. Izgatottan nyargalászik, de sehol sem találja a WC-t. Végül benyit egy vasajtón, végigrohan egy sötét folyóson, majd benyit egy szobába. A szoba üres, de középen asztalt lát egy cserépvázával. Nem bírván már uralkodni magán, kéjes arccal telepisili a vázát, majd a már ismert úton visszatér a nézőtérre. <br>

– Történt valami, Arisztidkám, amíg távol voltam? – kérdezi barátjától.<br>

– Ó, semmi különös. Néhány szereplő beszélgetett egy ideig, majd kimentek a színpadról. Aztán nyílt az ajtó, te beléptél, és telehugyoztál egy vázát.

 

08.  

Világosság

 

Új cseléd

A grófék új cselédet kaptak faluról, és mindjárt az első nap vendégek érkeztek. A vacsora jó későig tartott, a vendégek éjfél után távoztak, és a cseléd világított nekik a lépcsőházban. Aztán visszajött, a keze tele volt pénzzel. Odament az asszonyához, letette a pénzt az asztalra, és így szólt:
– Itt van a pénz. Az egyik vendég nem fizetett.

09. Agyrázkódás

 

Báró: – Mi történt Tivadarral?
Gróf: – Bizony, súlyos agyrázkódást szenvedett.
Báró: – Majd felépül! Fő, hogy a nemesebb szervei nem sérültek meg.
10. Áldás

 

Arisztid mézesheteit tölti ifjú arájával, míg az egyik este a bájos grófnő irulva-pirulva így szól a férjéhez:
– Drágám, nem akartam eddig szólni, de mégis megkérdezem, miért nem teszed le éjszakára sem a monoklidat?
– Tudod, édesem, most már bevallhatom. Sajnos olyan rossz a szemem, hogy álmomban sem látok tisztán…
11. Áldott szerencse

 

Pistike a villamoson utazik az apjával. A papa mellett egy bombázó nő áll, és a papa állandóan belebámul a mély dekoltázsba. Egyszer csak a nő elengedi a fogantyút, és egy jó nagyot lekever az apának. A papa sürgősen leszáll a villamosról a gyerekekkel. Megszólal a kölyök:
– Apa, tetszett neked az a néni, aki melletted állt?
– Dehogy tetszett – tapogatja az arcát a apa.
– Na, nekem se – mondja Pistike -, azért csíptem a fenekébe.
12. Álom

 

Egy vénkisasszony álmodik:
Álmában tengerparton üdül és egy csodálatos, szőke, izmos fiatalember áll eléje, akitől megkérdezi:
– Akarod, hogy a tiéd legyek, szép szőke hercegem?
– Honnan tudjam, hogy most te álmodsz engem, vagy én álmodlak téged?

 

13. Amit akarsz A kisgyerek az apjával a szabadba dolgozik. Farkasordító hideg van, fázik a gyerek keze. Nézi, hogy az apja időnként a tenyerét lehelgeti, s megkérdezi:
– Mit csinál, édesapám?
– A kezem melegítem.
Délidőben elmennek ebédelni, s az apa fújni kezdi a forró levest.
– Miért fújja édesapám?
– Mert forró, s így gyorsabban hűl.
Elcsodálkozik a gyerek:
– Csuda pofája van, édesapám! Ha kell, meleget, ha kell, hát hideget fúj.
14. Apa

 

Apa és fia

Apa és fia a nagy hidegben háttal állnak a tűznek, és melegednek. Egyszer csak megszólal a fiú:
– Apámuram, mondanék valamit!
– Jól fontold meg, mit akarsz mondani fiam, és csak aztán beszélj!
– Apámuram, mégis mondanék valamit!
– Mindig fontold meg mielőtt megszólalsz, fiam! Inkább hallgass, mintsem hogy butaságot mondjál!
Egyszer csak felugrik az öreg, s csapkodni kezdi a hátát.
– Látja, édesapám, addig-addig fontolgatom, míg egészen kiég a zekéje.

15. Arc

 

 

A parasztgazda feleségének valami baleset következtében nagyon megsérül az arca. A menyecske sopánkodva áll a tükör előtt.
– Jaj nekem, jaj nekem, hogy én milyen csúnya vagyok.
A gazda bólogat egy ideig, majd így szól:
– Ne sajnáltassad már magad, Bözsi, hiszen te csak akkor látod magad, ha a tükörbe nézel. De mit szóljak én, aki egész nap látlak?!

 

16. Békesség

 

Téves

Éjjel két óra. Csörög a telefon.
– Halló! 111-1111?
– Nem, ez a 1111-111.
– Elnézést, akkor téves.
– Nem tesz semmit! Úgyis fel kellett kelnem, mert csörgött a telefon.

 

17. Beszéd

 

Meggyőző beszéd

Egy fiatalember nem sok mindenhez ért, de mindenáron dolgozni szeretne. Betér egy áruházba és azt mondja az igazgatónak:
– Vegyen fel eladónak, meglátja nem fog csalódni bennem!
– Adok egy nap próbaidőt és majd elválik megfelelsz, vagy sem.
– Alig vette fel a fiú a munkaruhát máris szoba elegyedett egy vevővel:
– Nézze, uram, itt ez a jó kis horgászbot, rengeteg halat foghat vele…
– Jó, megveszem!
– Na és hová akar leülni a tóparton? Itt van ez az összecsukható kempingszék…
– Igaza van! Ezt is kérem!
– Várjon csak! A tóhoz is el kell jutni valahogy. Ezzel a terepjáróval biztosan jól járna…
– Hát jó… egye fene… nem bánom!
A vevő felpakolva távozik. Az igazgató ámul-bámul, s amikor magához tér, megkérdezi a fiút:
– Ezt hogyan csinálta?
– Hát kérem ez a férfi bejött egy csomag vattáért, én meg erre mondtam: ha már úgy is oda a hétvégéje, legalább menjen el horgászni…

18. Bizalmas

 

A grófné megkérdezi az inastól:
– Na, fiam, milyen idő van odakünn?
– Azt hiszem, grófné, hogy ma esőt kapunk.
– Micsoda szemtelen bizalmasság ez? Hogy esőt kapunk? Maga megkapja a maga esőjét, és én is az enyémet.
19. Biztonság Egy férfi bemegy az orvoshoz:
– Doktor úr, segítsen rajtam! Mindig álmos vagyok, és gyakran elbóbiskolok munka közben. A főnököm azt mondta, hogy kirúg, ha még egyszer elmerek aludni.
– Sebaj, tudok egy jó gyógyszert! Ebből vegyen be egyet lefekvés előtt és minden rendben lesz!
A férfi hazamegy, és lefekvés előtt a biztonság kedvéért nem egyet, hanem két pirulát vesz be. Reggel frissen és fiatalosan ébred, gyorsan megy be a munkahelyére.
– Főnök úr, örömmel jelentem, hogy most már minden rendben, nem fogok többet munka közben szunyókálni.
– Ennek én is szívből örülök, de hol volt a múlt héten?
20. Börtönben  

Két rab összekerül a börtönben.
– Te miért kerültél ide? – kérdezi az egyik.
– Izgatásért: szidtam a rendszert. És te?
– Nyugtatásért: azt mondtam, úgysem tart ez már sokáig.

 

21. Eltérés Pályázat

A Csalagút építésére nemzetközi pályázatot hirdetnek, és versenytárgyaláson döntenek. Három ajánlat érkezik. Az angolok 50 millió font költséggel számolnak, a kétfelől fúrt alagút menetei közötti eltérés pedig legfeljebb 50 cm.
A németek 30 millió fontra teszik a költségeket, a két alagútmenet közötti különbség pedig nem több 40 cm-nél.
A magyarok csupán 30 millió forintból is meg tudnák csinálni a pontosság pedig 2-3 cm.
A bírálóbizottság a magyar félhez fordul:
– Uraim, ez a pontosság hihetetlen. Mi a garancia arra, hogy ezt tényleg meg is tudják tartani? Mi van ha tetemes lesz a különbség a két menet között?
– Semmi! Legfeljebb lesz két alagútjuk.

22. Emlékezés  

Két férfi ül a kiskocsmában a savanyú fröccs előtt és beszélgetnek.
– Mondja, mi lehet az oka annak, hogy a feleségek mindig pontosan emlékeznek a házasságkötés napjára, a férjek pedig csak nagyon ritkán?
– Egyszerű. Maga emlékszik arra a napra, amikor azt az óriási harcsát fogta?
– Persze, hogy emlékszem.
– Na látja. A harcsa már elfelejtette.

23. Favágó

 

Favágó versenyt rendeznek a kanadai favágóknak, amit egy cingár figura nyer meg. A verseny után megrohamozzák a riporterek.
– Hogy tudta megnyerni a versenyt?
– Kérem, én edzettem!
– Na és hol edzett?
– A sivatagban!
– De hiszen a sivatagban nincs is fa!
Mire a győztes favágó jelentőségteljesen felnéz:
– Ja, már nincs!
24. Feketében (Egyéb viccek)

Arisztid talpig feketében, komor arccal megy az utcán, a nyakában egy látcső.
– Hová, hová, barátom? – kérdezi őt a szemben jövő Tasziló.
– A taxira várok, mert egy temetésre vagyok hivatalos.
– És miért van nálad kukker?
– Ugyanis távoli rokonom volt az illető…

 

25. Fontos család Pistikééknél csöng a telefon, Pistike veszi fel:
– Tessék, ki az? – kérdezi suttogva.
– Jóska bácsi vagyok, apukáddal szeretnék beszélni.
– Nincs itthon, elment az erdőbe rendőrökkel.
– Akkor anyukáddal.
– Ő sincs itthon, a halászbrigáddal kotorják a halastavat.
– Akkor nagyapáddal.
– Ő sincs itthon, a kútfúrókkal merik a kutat.
– Akkor nagymamáddal.
– Ő sincs itthon, a mezőt járja szomszéddokkal.
– És mond, miért beszélsz suttogva?
– Mert most meg engem keresnek.
26. Ígéret

 

Arisztid találkozik Taszilóval, és mindenféle üzleti ügyekről diskurálnak. Mielőtt elválnának, így szól Arisztid:
– Tasziló, ígérj a házamért százezer pengőt!
– A te házadért? Nem ér húszezer pengőt se, és különben sem veszem meg.
– Mondtam én, hogy vedd meg? Csak ígérj érte százezer pengőt…
– De hát miért?
– Mert holnap jön egy vevő, és meg akarok neki esküdni az anyámra, hogy tegnap százezer pengőt ígértek érte.
27. Ittas vágy  

Arisztid heves udvarlással végre célba ér: Anasztázia grófnő beleegyezik a titkos légyottba.
A félhomályos szobában, a behűtött pezsgő mellett egyre forróbb a hangulat. Végül is elhelyezkednek a kényelmes franciaágyon. A vágytól ittas férfiú azonban igen mulyán viselkedik. A felajzott Anasztázia megszólal:
– Arisztid, fázom, öleljen magához!
Megtörténik. A grófnő dühbe gurul:
– Arisztid! Ha nem tudnám, a lábaim között van egy rés!
– Ahá! Nem lehetséges, hogy esetleg onnan jön a huzat?

28. Kísérlet

 

Kísérlet

Egy őrült szociológus elrabolt három neves szakembert: egy mérnököt, egy fizikust és egy matematikust. Mindegyiket bezárta egy-egy cellába, ellátta őket rengeteg konzervvel, de konzervnyitót nem adott nekik.
Egy hónappal később visszatért. Először a mérnök cellájába ment, azonban az üres volt. A mérnök a zsebében lévő apróságok segítségével készített egy konzervnyitót, alumíniumreszelékből és szárított cukorból robbanóanyagot készített, és elmenekült.
A fizikus kiszámolta, mekkora erővel és mekkora szögben kell a falhoz vágni a konzerveket ahhoz, hogy kinyíljanak. A karja teljesen megerősödött, és éppen egy új kvantumelmélet kidolgozásával foglalkozott.
A matematikus a konzerveket állította egy nagy halomba, egy döbbenetesen egyszerű megoldást adva ezáltal a Fermat sejtésre. Kiszikkadt teste a falnak dőlt, mellette vérrel a következő volt a falra írva:
Tétel:
„Ha nem tudom kinyitni a konzerveket, meghalok.”
Bizonyítás:
„Tegyük fel az ellenkezőjét.”

29. Kísértés

 

Kavics

– Valami sérti a lábamat – sántikál a székely.
– Tán a kavics – mondja a komája.
Lehúzza a székely a csizmáját, nézegeti de nem lát semmit benne.
Megszólal a komája:
– Biztosan a másikban van.

30. Közeli rokon  

A családi veszekedés a csúcspontjához közeledik. A feleség szokása szerint túlságosan belelovalja magát a csetepatéba és mintegy végső érvül odavágja férjének:
– Bárcsak inkább magához az ördöghöz mentem volna férjhez!
A férj nyugodtan, csöndesen válaszol:
– Ez lehetetlen lett volna, drágaságom. Közeli rokonok között tilos a házasság.

31. Legközelebb

 

 

Az egyetemen vizsgázik a hallgató. Nem sokat tud ezért összevissza makog. Megszólal a professzor:
– Kolléga, jöjjön közelebb!
A hallgató közelebb megy, de még mindig nem tud egy értelmes mondatot sem kinyögni. Megint azt mondja a professzor:
– Kolléga, jöjjön még közelebb!
A hallgató még közelebb megy, és tovább folytatja a makogást. Mire a professzor:
– Kolléga, tudja, mit: jöjjön legközelebb!

 

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s