Január

 

Januári unitárius események:


1782. január 1-jén halt meg Gejza József lelkész, tanár, énekszerző, író. Nyomtatásban megjelent temetési beszédei, halotti versei nem mindennapi tehetségéről tesznek bizonyságot.

1883. január 2-án Bencéden született Benczédi Pál lelkész, teológiai tanár, író, a Kolozsvári Unitárius Kollégium kézirattárának kiváló ismerője. (Kolozsvárott halt meg 1966. június 9-én.)

1601. január 3-án halt meg Várfalvi Kósa János, egyházunk negyedik püspöke.

1720. január 4-én halt meg Kolozsvári Dimjén Pál iskolaigazgató, hittudós, orvos. 1689-ben, Leidenben avatták orvosdoktorrá, a magzati vérkeringésről korszerű nézeteket megfogalmazó embriológiai tárgyú disszertációja alapján. (1655-ben született.)

1931. január 12-én Vargyason született Borbáth Károly történetkutató. (1980. április 20-án halt meg Vargyason.)

1886. január 13-án Mészkőn született Gálffy Zsigmond műfordító, a Kolozsvári Unitárius Kollégium igazgató-tanára. (1958. december 26-án halt meg Kolozsváron.)

1636. január 13-án halt meg Thordai János költő, az 1632-ben megjelent unitárius énekeskönyv szerkesztője. Írói munkásságának legjelentősebb része, a 150 zsoltár verses fordítása.

1672. január 13-án halt meg Valentin Baumgart, a kolozsvári szász unitáriusok nagyhírű papja.(1610. május 5-én született Memelben.)

1910. január 13-án Kolozsváron született László Tihamér fizikus, egyetemi tanár. (1986. május 26-án halt meg Kolozsváron.)

1885. január 15-én halt meg Koronka Antal unitárius lelkész, író. Imakönyvei a 19. században nagy népszerűségnek örvendtek. Politikai szerepvállalása miatt – 1864-ben tagja lett a szebeni tartományi gyűlésnek – lelkészkollegái a magyar ügy árulójának tartották. (1806-ban született Kövenden.)

1795. január 15-én Bölönben született Bölöni Farkas Sándor útirajz- és naplóíró. (Kolozsváron halt meg 1842. február 3-án.)

1902. január 18-án Marosvásárhelyen született Szent-Iványi Sándor lelkész, író, politikus, a kolozsvári Teológiai Akadémia tanára, a Polgári Demokrata Párt alapító tagja. (1983. [[október 16]g-án halt meg az Amerikai Egyesült Államokban, Lancasterben.)

1889. január 18-án Gyulafehérváron született dr. Mikó Lőrincziné Zsakó Aranka, az Unitárius Nőszövetség elnöke. (Kolozsváron halt meg 1968. május 19-én.)

1786. január 21-én halt meg Agh István író, természettudós, egyházunk 17. püspöke. Amsterdam, Leiden és Hallé egyetemein tanult, kéziratos teológiai jegyzetei mellett kolozsvári tanítványainak természetföldrajzi és fizikai jegyzeteket is készített. (1709-ben született Sepsiszentkirályban.)

1721. január 21-én halt meg Bíró Sámuel, az Unitárius Egyház első főgondnoka.

1854. január 21-én halt meg [[Barra Imre]g, Kolozsvár népszerű orvosa, Agh István dédunokája.

1778. január 22-én halt meg [[Uzoni-Fosztó István]g bágyoni lelkész, egyháztörténetíró.

1899. január 22-én Székelyudvarhelyen született [[Dobai István]g lelkész, költő, a Tizenegyek egyik szerkesztője. (Utolsó szolgálati helyén, Vargyason halt meg 1938. szeptember 4-én.)

1920. január 23-án született [[Létay Lajos]g költő, szerkesztő, publicista. (Kolozsváron halt meg 2007. szeptember 26-án.)

Forrás itt