Szatmár

A szatmári szórvány

1970-től évente 7-8 kiszállást végezett a lelkész. Ünnep 2. napján, vagy az ünnepet követő 2. vasárnap szokott kiszállni.

A 920/1974 E K TANÁCS sz. iratban többek között a Szatmári gondozással kapcsolatosan esik szó. Azonban nagyon lényegesnek találtam ezen irat 4. pontjában foglaltakat, melynek értelmében megjegyzik, hogy az ún. „pásztorlevelet” csakis a Vallásügyi Hivatal engedélyezésével lehet kiküldeni a szórványokba. Itt természetesen azokról a levelekről van szó, melyeket a lelkész írt a szórványba történő kiszállásai előtt. Most értesültünk arról, hogy megelőzően Sebe Ferenc előadó is látogatást akart végezni Szatmáron, sőt istentisztelet is elő volt készítve. A hívek megjelentek meg, de Kolozsvárról nem érkezett kiküldött, ami miatt elmaradt az istentisztelet.

1974. február 1.-én a lelkész megtartotta Szatmáron az első istentiszteletet. Nagyon jó benyomása volt, annyira, hogy útiköltség és napidíj ellenében szívesen vállalja a szórvány gondozását. 1974-ben, Benedek Sándor esperes szóbeli meghagyása értelmében Boda József kötelességének érezte a szórvány hívek minél előbbi meglátogatását. Erre Szatmáron június 19-20-án került sor.

A megalakuló istentisztelet idejét 1974 augusztus 25-re tűzték ki. 1974-ben jelezte a Lelkészi Jelentés, hogy az elmúlt év folyamán kétszer látogatta meg a „beszervezetlen” szatmári szórványt.[14]

A súlyos beteg Benczédi Domokos ny. lelkész ugyanebben az évben közölte, hogy valóban vannak unitáriusok Szatmáron, „de annyi nincsen, hogy őket be lehessen szervezni s velük az esetleges egyházi életet meg is lehessen kezdeni.” Az istentisztelet tartásának helye is témába került. Az említett ny. lelkész tanácsára az evangélikusoknál próbálkoztak kéréssel.

1974.–ben Boda József lelkész belátta, hogy az alkalomszerű istentisztelet végzése alkalmával kevésnek bizonyul az egynapos látogatás arra, hogy családlátogatást is végezzen. Ezért, ún. „pásztorlevelet” szokott küldeni a híveknek, amivel igyekezett pótolni a családlátogatás hiányát. Igyekezett arra, hogy a nagy ünnepek előtti kiszálláskor 2-3 nappal megelőzően jelen legyen a gyülekezetben, hogy az alatt családlátogatást végezhessen. Demeter Kálmán gondnok afia helyzetét résztelezte jelentésében Boda J. lelkész. Ennek indító oka az volt, hogy említett gondnok katolikusnak keresztelte két gyermekét. A hívek kérték, hogy váltsák le tisztségéről. A lelkész álláspontja viszont az volt, hogy amennyiben beváltják a gyülekezet akaratát, előfordulhat, hogy még inkább távol marad említett atyánkfia az istentiszteleti alkalmakról.

1975 február 2.-án tartotta a lelkész az évi, első istentiszteletet. Ezt megelőzően bizonyos formaságokat kellett elintézni. Olyanokat, mint pl. megszerezni a vallásügyi Hivatal engedélyét, valamint a helyi szervekkel találkozni, ugyanakkor pedig rögzíteni az evangélikusokkal az istentiszteletek tartásának időpontját. A gyülekezet tagjai felvállalták a lelkész kiszállási költségeinek fedezését.

1976.-ban a lélekszám 31-ről 36-ra szaporodott. Megjegyezte a lelkész, hogy, amennyiben a szaporodás így halad, akkor tíz év múlva a lélekszám el fogja érni a 100 lelket. A szatmári leányegyházközség mellett ott vannak a szórványok: Margitta, Élesd, Szapálliget, Szalonta, melyek első sorban azért nincsenek beszervezve, mert nincs istentiszteleti helyük. Ugyanakkor Dr. Petru Groza város neve is megjelent. Igaz, hogy ide pásztorlevelet küldött. A hívek minden úrvacsora osztás alkalmával felajánlják az úrvacsorai kenyeret és a bort.

Gotthárd Áron

Gotthárd Áron 1977. szeptember 6.-án lemondott gondnoki tisztségéről a temesvári gyülekezetben. A lemondásban azt is olvashatjuk, hogy Balogh Elemért ajánlotta utódjának az idős gondnok. Gotthárd Áron, temesvári gondnok több, mint 4 évtizedes munkájáért tiszteletbeli gondnoki címet kér a lelkész a 84/1977 LH sz. iratban. 1979. április 10. Keltezéssel Gotthárd Áronnak megküldte az E K TANÁCS a 466/1979 E K T sz. alatt a tiszteletbeli gondnoki címet. Gotthárd Áron gondnok 1985. július 11.-én, 90 éves korában villamos balesetet szenvedett, melynek következtében meghalt.

10. Táblázat: Szórványadatok: Arad

Év

Istent. Ven Léleksz

Év

Istent. Ven Léleksz

Év

Istent. Ven Léleksz
1970 8 60 1985[15] 8 12 58 1991 7 10 46
1975 7 12 63 1986 58 1992 4 12 43
1976 8 1987 7 11 42 1993 6 10 43
1981 7 16 60 1988 7 12 45 1994 7 22 44
1982 7 7 60 1989 6 9 42 1995 6 26 45
1983 4 60 1990 6 10 41 1996 6 16 41
1984 8 16 60

11. Táblázat: Szórványadatok: Temesvár

Év

Istent. Ven Léleksz

Év

Istent. Ven Léleksz

Év

Istent. Ven Léleksz
1970 7 58 1996 6 19 1990 7 10 46
1975 54 1985 8 6 57 1991 7 12 41
1981 7 14 58 1986 7 10 57 1993 7 10 40
1982 7 58 1987 7 11 43 1994 7 18 40
1983 7 37 58 1988 7 9 43 1995 6 21 22[16]
1984 8 14 58 1989 6 10 41

12. Táblázat: Szórványösszesítő kimutatások

Sor Járás neve Helység neve Léleksz. Sor Járás neve Helység neve Léleksz.
1 Berettyóújfalusi járás Ber. Sz. Márton 2 8 Nagyszalontai járás Kőtegyán 11
Újfalu 11 Méhkerék 2
Csőkmő 6 Okány 33
Kurta 10 Sarkad 1
Gáborján 13 Sarkadkeresztúr 1
Zsáka 1 9 Nagyváradi járás Bihar nagyközség 110
Hencida 33 Biharpüspöki 2
2 Biharkeresztesi járás Ártánd 3 Váradles 15
Biharkeresztes 2 Bihar Sz. János 1
Komádi 2 Fugyi Vásárhely 1
Kőrős Szakál 1 Hegyközpályi 2
3 Csefai járás Geszt 1 Kapáláspatak 1
Mezőgyán 2 Kardo 1
Zsadány 1 Kőrős Kiss Jenő 3
4 Derecskei járás Derecske község 1 Mező Szapolcs 1
Hosszú Pályi 8 Mezőszakadát 1
Monostor Pályi 3 Nagyszántó 2
Sáránd 7 Várad Alpár 2
Vértes 33 Várad Sz. Márton 3
5 Élesdi járás Alsólugos 1 10 Sárréti járás Báránd 1
Barátka 3 Sáp 1
Bárod Somos 14 Sárrétudvari 1
Bárod Besnye 1 11 Szalárdi járás Bihar Vajda 1
Cecke 7 Hegyközcsatár 2
Élesd 2 Poklostelek 1
Kőrősponor 1 Tataros 5
Kőröstopa 1 12 Székelyhídi járás Álmosd 11
Mezőtelki 1 Kágya 1
Nagykakucs 1 Kokad 4
Rév 7 Nagyléta 6
6 Érmihályfalvi járás Bagamé 29 Székelyhíd 3
Érmihályfalva 5 Újléta 17
Érsemjén 1
Piskol 1
Szalac 1
7 Margittai járás Kozma Almás 1
Középes 2
Sebes Újfalu 4
Tóti 1
Vedres Abrány 1
Összesen: 472