Szabó fiúk kérése

Tisztelettel és szeretettel továbbítom két, ígéretes debreceni unitárius fiatal zenész kérését.

A Szabó fiúk már többször is közreműködtek az egyházközségi rendezvények alkalmával, ahol zeneszámokkal örvendeztették meg a jelenlevőket. Utolsó alkalommal éppen a Simén Domokos emlékünnepély alkalmával nyerték meg a jelenlevők tetszését.

Örömünkre szolgált, hogy nemcsak az egyházközségben, hanem az iskolában is felkérték szereplésre, de sajnálatos módon nem engedi meg családi körülményük, hogy saját hangszeren gyakorolhassanak és felléphessenek.

Olyan támogatót keresünk nekik, aki segíteni tudná őket, hogy hozzájussanak legalább egy-egy gitárhoz (elektromos, vagy elektroakusztikus), illetve használaton kívül helyezett, vagy lecserélt felszereléshez (erősítő, mikrofon, kábel), ami nekik a kezdést jelentené.

Hangosan gondolkodunk, amikor elmondjuk, hogy bízunk olyan zenebarátok segítségében, akik átérzik a helyzetet és azt az örömet is, amikor valaki hozzájuthat egy kedvenc hangszerhez, melyet sajátjának mondhat.

Szabó Ádám utolérhetőségei:

Telefon: 0036/70/245-3409

Email: szaboadam92@indamail.hu