Cselekedet


1). Meghatározott indítékból, bizonyos cél elérése érdekében megvalósított tevékenység

– olykor ösztönös, akaratlan, de ha meghatározott cél elérésére irányul, akkor tudatos.

– Istennek minden cselekedete tudatos, tervszerû, minden következményével együtt átgondolt akarás eredménye. Az emberek cselekedeteirõl ugyanezt nem lehet elmondani. Egy-egy cselekedet indítóoka lehet külsõ, anyagi természetû, de lehet belsõ is: érzés, hiányérzet, különbözõ lelki szükséglet vagy kényszer.

2). A cselekedetek alapvetően kétfélék: jók és rosszak.

– Isten minden cselekedete jó, mert minden gondolata és szava azonos a cselekedetével

– Isten szava és cselekedete között soha sincs különbség, még kevésbé ellentmondás.

– Amit mond, azt meg is cselekszi, vagy meg fogja cselekedni.

– Minden cselekedete tökéletesen megfelel önmagának, a saját lényének, mert hû önmagához.

– minden cselekedete igaz.

– Cselekedetei csodálatosak, akármilyen nagy dolgot is képes megcselekedni, s azokat mindenki láthatja

– Ő az ura a történelemnek.

– Isten mindent meg tud cselekedni, amit akar, sõt többre is képes cselekedeteiben, mintsem az ember kérni vagy elképzelni tudja.

3). Az embervilágban egyedül az ember-Jézus cselekedetei voltak tökéletesek: minden, amit tett, tökéletesen megfelelt az Atya akaratának, akitõl a küldetését kapta

– Jézus semmit sem cselekedett, amíg a mennyei Atya nem adta tudtára, miket kell cselekednie

– Az volt a kenyere, hogy a mennyei Atya akaratát cselekedje (Jn 4,34).

4). Az emberi cselekedetek zsinórmértéke Isten akarata: amennyire annak megfelelnek, jók, ha nem, akkor rosszak.

– Istennek mi az akarata, azt népének is, egyeseknek is világosan tudtára adta:

– a teremtés kezdetén a Paradicsomban (1Móz 2,16-17),

– az özönvíz előtt Nóénak (1Móz 6,14-21),

– később Ábrahámnak (1Móz 12,1 stb.),

– Mózesnek (2Móz 3,10), Izráel népének a Sinai-hegyen (2Móz 20,1-17).

– Rendeléseit és végzéseit is érthetően, részletesen megfogalmazta (3Móz 18,4-5 stb.).

– Isten akaratának a zsinórmértéke szerint egyetlen ember sem képes jót cselekedni

– A jó cselekedetek nyomán áldás,

– a rossz cselekedetek nyomán boldogtalanság következik

– Jézus követésének titka: mindent az ő tanítása szellemében, Isten dicsőségére cselekedni.