Bágyon

kifejezésre történő keresés eredménye:

Bágyon

3/. “Bágyoni hangos fájdalom” – Frissen megjelent könyvem, mely a bágyoni unitárius gyülekezet múltját fogja össze az egyházközségi levéltárban megtalálható iratok alapján. Alapos odafigyeléssel törekedtem, hogy bemutassam a gyülekezeti tevékenység szétágazó sokrétűségét, de ugyanakkor ne csak a nehézségeket, kudarcokat, hanem … Folytatás

Fegyelmezés a bágyoni unitárius egyházközségben

A. Általánosságok 1). A fegyelmezés A fegyelmezések sokféleségével találkozunk az egyházközségek életében, melyek általában két nagy területen láttak napvilágot: Az első és jellegénél fogva fontosabb, az eklézsia-követés volt. A második fegyelmezési forma az anyagi ügyek rendezésekor bukkant elő, s mint … Folytatás 

Bágyon – Csegez: 1848

ADATOK AZ 1848-1849-es ESEMÉNYEKHEZ A BÁGYONI EGYHÁZKÖZSÉGBŐL Jellemző a korabeli, de a későbbi nagy események levéltári anyagára, hogy nagyon szűkszavúan, mérsékelten, tartózkodóan számolnak be az eseményekről, pedig a személyes átélők tudták volna a legpontosabb adatokat szolgáltatni. Nagyvonalú tudósításokkal állunk szemben … Folytatás 

Ellentéthelyzetek és azok kezelése Bágyonban, a 17. századtól

Bágyon község földrajzi és történeti elhelyezése Bágyon az Aranyos folyásának jobb felén, Tordától 11 km távolságra található, vegyes lakosságú település. A „Székelyek kiváltságában” Bagun olvasható és a falu Dávid Ferenc püspöksége alatt teljesen unitáriussá lett.[1] Az 1313. évi confirmationalisban Bagium … Folytatás 

Bágyoni hangos fájdalom

Kedves OLVASÓ! Mi olvasható a könyvemben? A könyv első részében a valláserkölcsi élettel kapcsolatos tudnivalókat összegezem, egy általam felállított sorrendben. A vizitációkról szóló tájékoztatást követően a gyülekezet istentiszteleteire, szertartásaira fektetek hangsúlyt. Az olvasható események terjedelme nem minden esetben tükrözi az egyházközség levéltárában megtalálható anyag …Folytatás 

Jakab Dénes

kifejezésre történő keresés eredménye: AUG11 – 2011 Emlékezzünk Jakab Dénesre! 2010. június 5-e végleges, megmásíthatatlan és szomorú tényt idéz! Közel fél évszázados történések emléke fonódik össze a Homoród mente és a Gagy völgye között. Ezek megmaradtak, élnek és emlékeztetnek. Lapozgatom a … Folytatás 

2012.10.14 – Az élet út- 2

Bibliai olvasmány: Péld 18,10-21. Az élet út- 2 – általános beszéd – „Azután ezt mondjad e népnek: Ezt mondja az Úr: Íme én előtökbe adom néktek az élet útját és a halál útját.” Jeremiás 21, 8. Kedves Testvéreim, Atyámfiai! Szíves … Folytatás 

1848 – 2012

Az aradi 13 vértanú „Ha én teszek bizonyságot magamról, az én bizonyságtételem nem igaz. Más az, aki bizonyságot tesz rólam.” Jn 5,31-32. Kedves Atyámfiai, szeretett, ünneplő testvéreim! Október 6-a van, az aradi 13 vértanú emléknapja. Az egybeesés, és a bizonyságtevés … Folytatás 

By papgylaszlo Szerkeszt

Benedek Enikő – könyvbemutató – Homoródújfalu

Benedek Enikő felkérésének eleget téve részt vettem 2012. június 24-én a szülőfalujában rendezett könyvbemutatón. Helybéli lelkész, Ilkei Árpád és felesége, Judit szívélyes fogadása után elkísértek a kultúrotthonba. T. lelkész úr meleg hangon köszöntötte az egybegyűlteket, valamint átadta a szót.     … Folytatás 

Beszámoló a Doktorok Kollégiumáról

DC- 2012 Révkomárom MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ DOKTOROK KOLLÉGIUMA VALLÁSI NÉPRAJZI SZEKCIÓ RÉVKOMÁROM SELYE JÁNOS EGYETEM 2012. AUGUSZTUS 21-25. Természetesen, mint mindig első nehézségeket az eligazodás jelentette. Bár itthonról úgy indultam, hogy felkészültnek hittem magam, ebben mégis csalatkoznom kellett, amikor az … Folytatás