Temetés

kifejezésre történő keresés eredménye:

A Főpásztor temetésének margójára

Tisztelettel és szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe a temetéssel kapcsolatos gondolataimat Aki legalább az érdeklődés szintjén odafigyelt Rázmány Csaba püspök-lelkész betegségére, vagy emberi módon hozzátette a szenvedő ember reménységéhez a maga bizakodását, abban hitt, amiben én is, hogy van folytatása fájdalommal … Folytatás →

2010.12.15 – Temetési beszéd

Szeretetünk békéje – Temetési beszéd: Balsa Jánosné, szül. Rozsos Erzsébet 84/36 – „Aki szeret engem, megtartja tanításomat.”  Jn 14,23/a. Kedves Atyámfiai, szeretett Testvéreim! Ma szomorú alkalomra gyűltünk össze, hiszen utolsó útjára kísérjük és eltemetjük néhai testvérünket, Balsa Jánosné, szül. Rozsos … Folytatás →

Nagyvárad

kifejezésre történő keresés eredménye: JAN9 – 2011 Unitárius örökségünk – Nagyvárad – Bihar Előszó Kedves Olvasó! Tudjuk, hogy amennyiben egy teljes korrajzot várnak tőlünk, akkor megdöbbenéssel tapasztalják, hogy nem teljesítettük igényüket. Nem is vállalkoztunk arra, hogy mindenben kimerítő tudósítást közöljünk rövid … Folytatás →

2012.11.04 – Halottak napja

Bibliai olvasmány: 42. Zsoltár Halottak napja – 2012 – halottak napi beszéd – „De most, hogy meghalt, vajon miért bőjtölnék? Vajon visszahozhatom-é azzal? Én megyek őhozzá, de ő nem jő ide vissza énhozzám.”                                                2 Sám 12,23. Kedves Atyámfiai, szeretett … Folytatás →

Benedek Enikő – könyvbemutató – Homoródújfalu

Benedek Enikő felkérésének eleget téve részt vettem 2012. június 24-én a szülőfalujában rendezett könyvbemutatón. Helybéli lelkész, Ilkei Árpád és felesége, Judit szívélyes fogadása után elkísértek a kultúrotthonba. T. lelkész úr meleg hangon köszöntötte az egybegyűlteket, valamint átadta a szót.     …Folytatás →

2012.08.10 – A becsület

  – Temetési beszéd – Hárinkó Kálmán – 72 éves A becsületre ugyanis vigyázunk nemcsak Isten, hanem az emberek előtt is. 2Kor 8,21 Kedves Testvéreim, Gyászoló Atyámfiai, végtisztességet tevő gyülekezet! Hasonló alkalmakkor azt szoktuk mondani egymásnak, hogy találkozzunk majd olyankor, amikor … Folytatás →

2012.08.06 – Rúzsa Judit

Az őrálló öröme – temetési beszéd – Rúzsa Judit 99 éves „Egyszerre csak szomorkodni és gyötrődni kezdett. Halálosan szomorú a lelkem, mondta nekik, várjatok itt és virrasszatok velem.”                               Máté 26, 38 Kedves Testvéreim, Atyámfiai! Mivel személyesen ismertem néhai Rúzsa … Folytatás →

Meghalt Fazakas Ferenc nyugalmazott lelkész

Őszinte gyásszal és fájdalommal tudatjuk, hogy FAZAKAS FERENC, nyugalmazott unitárius lelkész, hitvestárs, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér és rokon, életének 79. évében, folyó hó. 25-én elhunyt, visszaadva lelkét Teremtő Istenének. Temetés, gyászszertartás folyó hó. 27-én, du. 15 órakor a tordai unitárius … Folytatás →

2012.05.18 – Elöljáró

Temetői kápolnában 1. Előfohász. 2. Egyházi ének 3. Textusfelvétel. 4. Temetési beszéd. Temetési beszéd – 2012  – Dr. Oláh Andor 83 Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Zsid 13,7 Kedves Atyámfiai, gyászoló Testvéreim! … Folytatás →

2012.05.15 – Kívánság

1. Kezdőének (22 sz.) 2. Derekas ének (199sz.) 3. Ima 4. Miatyánk, 5. Közének (303 sz.) 6. Textus-felvétel 7. Temetési beszéd. Kívánság – Temetési beszéd: özv. Szabó Józsefné, szül. Gyarmati Piroska 89 De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak … Folytatás →