Bágyoni hangos fájdalom

Kedves OLVASÓ!

Mi olvasható a könyvemben?

A könyv első részében a valláserkölcsi élettel kapcsolatos tudnivalókat összegezem, egy általam felállított sorrendben. A vizitációkról szóló tájékoztatást követően a gyülekezet istentiszteleteire, szertartásaira fektetek hangsúlyt. Az olvasható események terjedelme nem minden esetben tükrözi az egyházközség levéltárában megtalálható anyag terjedelmét, hanem inkább személyes hozzáállásomat az adott kérdéskörhöz. Amikor ragaszkodom az eseményekhez, az azokban szereplő családok személyéhez, akkor ezt történeti hűséggel teszem. E helyen is határozottan megkérem az OLVASÓT, hogy szigorú elbírálásnak kell alávetnie az egyes családokat és azok tagjait, amennyiben saját elődeire akar ráismerni, hiszen azonos nevű családok (Balogh-Balogh, Simonffy-Simonffy stb) nem álltak rokoni kapcsolatban egymással.

A következő, nagyobb fejezetet a „segítőkészség” jelenti, melyben kiviláglik az egyházközség azon szándéka, hogy intézményeken és személyeken azonnal segítsen a bajok idején.

Komoly figyelmet szenteltem az egyházközségi vallásoktatásnak, de az iskolai nevelésnek is. A megvalósítások mellett sikertelenségek is nyomot hagytak az egyházközség életében, de érdemes megfigyelni azokat a próbálkozásokat, melyek az ifjúság mindenkori nevelésére irányultak.

Az egyházközségi közigazgatás fejezetben a hatóságokkal illetve azok tevékenységével kerül közeli kapcsolatba az Olvasó, majd a határozatok összegezésével szembe találva magát tapasztalja, hogy milyen nagy szerepet kapott a korabeli vezetés a bágyoni unitárius gyülekezet életében.

Az egyházközség tisztviselői és tisztségviselői felsorolásával, az adott, fontosabb események személyeikhez történt kapcsolásával mindig két szempont vezetett: Először, hogy felsoroljam az adott személy megvalósításait, másodszor pedig felhívjam a figyelmet a gyülekezetben betöltött szerepére.

A fegyelmezés, valamint a közös tulajdon elleni vétségek elősorolása nem teljes, mint, ahogy a többi fejezet sem, de egyfajta ízelítőt kínál a kíváncsiskodónak.

A második részben az egyházközség anyagi értékeivel foglalkozom. Amint látni fogja az OLVASÓ, a lehető legaprólékosabban tárgyalom az épületekkel kapcsolatos tudnivalókat, arra törekedve, hogy semmi ne maradjon ki a felsorolásból.

Külön szíves figyelmébe ajánlom az egyházközség föld- és erdőterületeivel foglalkozó fejezeteket, ahol kiviláglik, hogy nemcsak egy tehetős egyházközség „nemes eklézsia” történeteivel ismerkedhet, hanem azzal a sok gonddal és törődéssel, ami e területek értékesítésével járt.

Az egyházközség ingó vagyona következik a sorban, ahol szintén a kis értékű tárgyaknak is megtaláltam megillető helyüket.

Sokan nem gondolták, hogy egy bágyoni nagyságrendű, unitárius gyülekezet változatos és gazdag „alapokkal” rendelkezett. E könyvnek köszönhetően erről is meggyőződhet.

A pénzvagyon és annak kezelése következik, majd az egyházközség fenntartása,biztosítási ügyei folytatják a sort. Sosem volt kellemes téma a gyülekezet tagjai közt, de fontos helyet kapott a hátralékosokkal kapcsolatos intézkedés is.

Végül pedig egy névmutatót is talál az OLVASÓ, akik közt könnyedén megkeresheti, hogy a számára fontos személy szerepel-e valahol a könyvben leírtak valamelyik történetében, vagy további kutatás eredménye lehet a kívánsága.

Záró mondatomban tisztelettel még egyszer hangsúlyozom, hogy jelen könyv a gyülekezet levéltárában megtalálható iratok, jegyzőkönyvek adataira támaszkodik, s csak bizonyos esetekben, kiegészítésként használ külső forrást.

Bízom abban, hogy nemes szándékommal hozzájárulok ahhoz a történetíráshoz, mely túlmutat Bágyon földrajzi határain.

Most, amikor végleges formába került több esztendő Bágyon múltjából, érzem és éreztetem, hogy sokkal többet jelentett számomra a falu, mint azt jellemezni szokták azokkal kapcsolatosan, akik valami oknál fogva eltávoznak onnan.

Egykori gyülekezetem bő tizenhárom évig adta a máig feledhetetlen házi sült kenyeret, két gyermekem megszületését, de mindazt, ami hozzátartozik a naponkénti élet örömeihez és szomorúságához. Adott emlékeket, de főként a múltjával kötelezett el egy életre.

Némelyek úgy fogalmaznak, hogy helyek, emberek, történések elrabolták életük részét. Nekem szívem csücskének egyik szegletét foglalták le örök időre. Bár szomorú a megállapítás, tény, hogy mint minden megszületett egyszer magam is rátérek majd az örökkévalóság útjára, de tudnia kell az Olvasónak, hogy e könyv az övé marad, szívem egy része pedig mindig a bágyoniaké.

– Megjelent könyvem a bágyoni unitárius gyülekezet múltját fogja össze az egyházközségi levéltárban megtalálható iratok alapján.

Alapos odafigyeléssel törekedtem, hogy bemutassam a gyülekezeti tevékenység szétágazó sokrétűségét, de ugyanakkor ne csak a nehézségeket, kudarcokat, hanem a megvalósításokat is megfelelő rangra emeljem.

A könyv saját terjesztésben megtalálható, de olvasható elektronikus formátumban (PDF) is.

Szeretettel ajánlom.

Atyafiságos tisztelettel:

Pap Gy. László

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s