Unitárius

Unitárius események

1927. szeptember 4-én

Brassóban született Sánta Ferenc író. (Budapesten halt meg 2008. június 6-án.)

1919. szeptember 12-én

Sepsiszentkirályon született Imreh István történetíró, szociológus. (2003. január 31-én halt meg Kolozsváron.)

1797. szeptember 13-án

Székelykálban született Aranyosrákosi Székely Sándor író, költő, egyházunk 21. püspöke. (Marosszentkirályon halt meg 1854. január 27-én.)

1763. szeptember 14-én

született Körmöczi János, egyházunk 19. püspöke. (Kolozsváron halt meg 1836. december 13-án.)

1559. szeptember 15-én

halt meg Izabella királyné, János Zsigmond édesanyja.

1914. szeptember 14-én

Kolozsváron halt meg Fangh Istvánné Gyújtó Izabella író. (1840-ben született.)

1912. szeptember 16-án

Tarcsafalván született Benczédi Sándor szobrászművész. (Kolozsváron halt meg 1998. január 1-jén.)

1856. szeptember 22-én

százegy éves korában halt meg Abrudbányai Szabó Sámuel, a Székelykeresztúri Unitárius Kollégium igazgató-tanára.

1893. szeptember 22-én

Budapesten halt meg Berde Mózes, az unitárius alapítvány¬tevők fejedelme. (1815-ben született Laborfalván, december 15-én keresztelték.)

1877. szeptember 30-án

született Kelemen Lajos történettudós, levéltáros, egyházunk főgondnoka. (Kolozsváron halt meg 1963. július 29-én.)