I. Székely Nap

Képes beszámoló a debreceni, unitárius I. Székely Napról

Az egyházközség és az EJKE (Erdélyt Járók Közhasznú Egyesülete) hivatalos meghívója:

Meghívó

Mint minden szervezett összejövetel, úgy a székely nap megrendezését is komoly előkészület jellemezte. Folyamatos egyeztetéseket követően sikerült megnyernünk embereket az alkalomnak, akik elfogulatlanul és önzetlenül tették hozzá magukat az alapgondolat szellemiségéhez és jelenlétükkel megpecsételték az összetartozásnak, az egyesülésnek, illetve az együvé tartozásnak nemes szándékát.

Előkészületek

Előkészületek

Az olthévízi testvérgyülekezet képviselői azonnal sátorállításhoz fognak

Lényeges a templom belső előkészítése is, hiszen nemcsak a két kiállítás, hanem  kiadványok is megfelelő elhelyezést követeltek, illetve a kivetítés is fontos eleme a verses összeállításnak, valamint az interaktív játéknak.

Előkészületek

Előkészületek

Lényeges a legkisebbek jelenléte az előkészületekben:

Előkészületek

Lassan elkezdődött a gyülekezés, hiszen kilenc órakor kezdetét vette az istentisztelet:

Gyülekezés

Gyülekezés

Gyülekezés

Gyülekezés

Gyülekezés

Gyülekezés

1). Ünnepi istentisztelettel indult a rendezvény, melyen elénekeltük a Himnuszt. Ezt követte:

Ft. M.b. püspök úr Balázsi László

Bibliaolvasás és ünnepi ima,

melyet nagy érdeklődéssel hallgattak az istentiszteletre érkezők:

Istentiszteleti gyülekezet

Istentiszteleti gyülekezet

A 202-es énekünk, Adjatok hálát az Istennek

éneklését követően, Pap Gy. László lelkész szólt a gyülekezethez. Beszéde olvasható az alábbi hivatkozáson:

https://papgylaszlo.wordpress.com/irasaim/beszedek/alkalmi-beszedek/2012-2/2012-06-09-i-szekely-nap/

2). Istentiszteletet követően Csíki József, az egyházközség gondnoka tisztelettel köszöntötte a megjelenteket, akik közül a Főhatóság részéről jelenlevő Ft. Balázsi Lászlót, a testvérgyülekezetek lelkészeit, valamint minden kedves vendégünket és egyházközségi tagunkat.

Köszöntője után néhány jól irányzott gondolattal bemutatta az esemény szükségességét és meghatározott helyét, valamint röviden betekintést nyújtott unitárius nyitottságunkra, történelmi szerepünkre és arra a törekvésre, mellyel hozzá kívánunk járulni a jövő egységes nemzeti szemléletének kialakításához.

A fentieket követően tisztelettel átadta a szót

Ft. Balázsi László mb. püspök úrnak, aki hangsúlyos mondatokban ecsetelte nemzeti összetartozásunk fontosságát, egyházi egyesítésünk ünnepi létrehozásának szükségét és jövőre néző áldásait.

3). Az ünnepély további részében a Vox Antiqa lépett fel.

Vox Antiqa

Vox Antiqa

Vox Antiqa

Vox Antiqa

A számos díjat magáénak tudó kórus magával ragadott magas fokú éneklésével.
4).

Török István, olthévízi unitárius lelkész előadása következett, melyben a család és a nemzet meghatározott helyéről beszélt abban a nagy összefüggésben, ahogyan körvonalazhatjuk jövőképünket.

(Előadását hamarosan közzétesszük.)

5). Versek és írások Erdélyből, Erdélyről következett, melyben líra és próza váltotta egymást:

Kukovecz Barbara

Kirs Mónika

Czikora Renáta

 

Miske László színművész

Miske László színművész

6).

Buzogány Csoma István előadása következett „Az erdélyi autonómia esélye” címmel. Előadásában a fiatal lelkész bibliai megközelítésben szemlélte az autonómia kérdését és ennek köszönhetően Jeremiás „receptjét” ajánlotta a hallgatóságnak. (Előadását hamarosan közzétesszük.)

 

7). Balázsi László főjegyző és felesége közös műsora következett, melyben versek és énekek hangzottak el. Jó példáját láttuk annak a ragaszkodásnak, szeretetnek, mely énekben és versben megteremti kötődésünket a székely-magyar nemzettel.

Balázsi László és neje Mária

Balázsi László és Mária

8). Az ebédet követően a délutáni program folytatódott, melynek első eseménye a vers és próza második része volt. Ismét Erdéllyel kapcsolatos alkotások hangzottak el a korábban megismert előadóktól, miközben a háttérben erdélyi tájakban gyönyörködhettünk.

9). Az irodalmi összeállítást követően sor került Pap Gy. László, „Ébredések a Zsidó-hegy árnyékában” c. könyvének bemutatójára, melyet Dr. Kiss Balázs ismertetett.

 

Ébredések a Zsidó-hegy árnyékában

Dr. Kiss Balázs

Dr. Kiss Balázs és Pap Gy. László

 

Pap Gy. László

Dr. Kiss Balázs és pap Gy. László

Pap Gy. László

Kiss Balázs mélyen szántó mondataival hangsúlyozta többek között, hogy a könyv egyházközségi dokumentumokra támaszkodik, s bár helyenként feltevődik néhány kérdés, mely valószínűsít történéseket, arra törekszik a szerző, hogy ne vonjon le következtetéseket. Mivel maga is részt vett a könyv első bemutatóján a lelkész szülőfalujában, elevenen élnek benne a kapcsolódó emlékek. Szeretettel ajánlotta mindenkinek a könyvet, hiszen szokatlan módon elevenedik benne a szentábrahámi egyházközség múltja és annak emberekhez kötött eseményei, történései.

10). Ki tud többet Erdélyről c. vetélkedő kezdődött. Nyolc csapat mérte össze tudását. Mindenik egy-egy folyó (pl. Küküllő), vagy patak (pl. Nyikó) nevét viselte. A kérdések megtalálhatók többnyire a „Tisztás” megjelent számaiban is. A vetélkedő alatt tapasztaltuk, hogy motivált a díj, illetve nyeremény, de mindenképpen bizonyítani kívántuk ismeretünket Erdéllyel, illetve személyekkel kapcsolatosan.

Vetélkedő előkészítése

Vetélkedő előkészítése

Vetélkedő előkészítése

11). A szabó fiúk előadásának második részével örvendeztették meg a jelenlevőket.

A Szabó testvérek

Ádám

András

A Szabó testvérek

Előadásukkal rátermettségüknek jelét adták. Túl az elismerésen és biztatáson, végre a Szabó fiúk ajándékba kapták azt a második gitárt, melyet most már magukénak tudnak és melyre vágytak első szereplésüktől kezdve. Bízunk benne, hogy a továbbiakban még jobban kamatoztatni fogják talentumaikat előmenetelük érdekében és mindnyájunk örömére.

12). A rendezvény utolsó momentumként sort került a testvériség fájának ültetésére, melynek reményeink szerint a keresett és kijelölt helyen lesz maradása számos esztendőn keresztül.

Testvériség fájának ültetése

Testvériség fájának ültetése

 

Az olthévízi gondnok

A debreceni gondnok

Az ifjúság is képviselteti magát

Testvériség fájának ültetése

Testvériség fájának ültetése

Testvériség fájának ültetése

 Testvériség fájának ültetése – kézfogás

Testvériség fájának ültetése – kézfogás

Olthévíz – Nagyvárad – Debrecen testvériség

Az ötlet Török István tiszteletestől származik, valamint ők is hozták a hargitai fenyőt. A három egyházközség képviselői közösen ásták ki a gödröt és ültették a fát, majd nyújtottak kezet egymásnak a testvériség megtartásának és folyamatos erősítésének szándékával.


További kísérő programok:

1). Kuti Zoltán faragvány kiállítása:

Kuti Zoltán húsz alkotása

2). Papp Margaréta Anikó fotókiállítása:

Anikó a következő gondolatokkal kínálja képeit:

„Papp Anikó második fotókiállítása

Fotógráfia: Hobbinak indult, ami szenvedély lett

Egy évvel korábban volt az első fotó kiállításom: Emlékek és pillantok. A pillanat emlékei: szöszenetek, emberek, érzések, helyek…

Aki akkor megismert láthatta, hogy azt szeretem fotózni ami megtetszik, vagy amit érdekesnek találok, gondolatokat ébreszt.

Sokat gondolkodtam mi legyen a mostani kiállítás címe és tematikája… nem akartam eltérni a témától.

Nem akartam eltérni Erdélytől, Székelyföldtől, Az ebredésektől a zsidó hegy árnyékában, a Zoli bácsitól.

Meg akartam mutatni Önnöknek Erdélyt, ahogy bennem él…hiszen a szülőföld szeretete sokunk számára halálig tartó szerelem.

Ébredések a zsidó hegy árnyékában

Számomra egy nagyon kedves barangolást jelentett – egy igazi  el camino – vissza a gyermekkoromba, vissza a nagyszülői kis faluban, vissza a Bátyuskám szülőfalujába. Jó volt elkisérni a könyvírás kapcsán, jó volt fotózni a könyvéhez, jó volt megmászni a dombokat, hegyeket, jó volt felkapaszkodni a templom tornyába.  Jó volt megtalálni a kokárdát, ott a mezőn, a semmi közepén, a téltől ébredező székely – földön.

Jó volt megörökíteni mindazt, ami Bátyuskám élete része volt, jó volt hozzájárulni ahhoz, hogy az olvasókat megismertette könyvében a Szentábrahámi egyházkösség multjával.

Kuti Zoltán fafaragásai

 

Első pillanattól elvarázsoltak, inspiráltak.

Csodálatos alkotások, meglát egy fát és életre kelti.  Varázslatos játszani a fényekkel,  a mélységélességgel.

Minden alkotásnak  meg van a kis története: a kis öreg, a szegény ember aki az egész vagyonát a hátán cipeli, nem utolsó sorban a kéregarcok.

Végezetül egy kis  hitvallás.Hitvallás

“Az ember a szemével csak érzékel, de a képzeletével lát. Azt is úgy, ahogy benső világa akarja.”

Erdély

Kuti – faragványok

Anikó ezekkel a gondolatokkal köszön el:

Székelyföld csodálatos… Ezt tudják mind, akik ott élnek és tudják azok is, akik már ellátogattak arra a szép vidékre.

Köszönöm ezt a szép napot, egy elmény volt ott lenni, fotózni, meghalgatni az előadásokat, beszélgetni emberekkel, tiszta szívből elénekelni a Székely Himnuszt…borsozott a hátam.

Bűszke vagyok Bátyuskámra és gratulálok az EJKE tagoknak is.

Zárom gondolataimat Vass Albert verseivel:

Üzenet haza

Üzenem az otthoni hegyeknek:
a csillagok járása változó.
És törvényei vannak a szeleknek,
esőnek, hónak, fellegeknek
és nincsen ború, örökkévaló.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen,
ha sáska rágja is le a vetést.
Ha vakond túrja is a gyökeret.
A világ fölött őrködik a Rend.
S nem vész magja a nemes gabonának,
de híre sem lesz egykor a csalánnak:
az idő lemarja a gyomokat.
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem az erdőnek: ne féljen,
ha csattog is a baltások hada.
Mert erősebb a baltánál a fa
s a vérző csonkból virradó tavaszra
új erdő sarjad győzedelmesen.
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda
a gyilkos vasat rég felfalta már
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel
hasznos anyaggá vált a föld alatt…
A víz szalad, a kő marad,
a kő marad.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
ha egyenlővé teszik is a földdel,
nemzedékek őrváltásain
jönnek majd újra boldog építők
és kiássák a fundamentumot
s az erkölcs ősi, hófehér kövére
emelnek falat, tetőt, templomot.
Jön ezer új Kőműves Kelemen,
ki nem hamuval és nem embervérrel
köti meg a békesség falát,
de szenteltvízzel és búzakenyérrel
és épít régi kőből új hazát.
Üzenem a háznak, mely fölnevelt:
a fundamentom Istentől való
és Istentől való az akarat,
mely újra építi a falakat.
A víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.

És üzenem a volt barátaimnak,
kik megtagadják ma a nevemet:
ha fordul egyet újra a kerék,
én akkor is  a barátjok leszek
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag.
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat:
a víz szalad, de a kő marad,
a kő marad.

És üzenem mindenkinek,
testvérnek, rokonnak, idegennek,
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak,
annak, akit a fájás űz és annak,
kinek kezéhez vércseppek tapadnak:
vigyázzatok és imádkozzatok!
Valahol fönt a magos ég alatt
mozdulnak már lassan a csillagok
s a víz szalad és csak a kő marad,
a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók.
A tiszták és a békességesek.
Erdők, hegyek, tanok és emberek.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!
Likasszák már az égben fönt a rostát
s a csillagok tengelyét olajozzák
szorgalmas angyalok.
És lészen csillagfordulás megint
és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.
Bajorerdő, 1948

Dalol a honvágy

Szeretnék szántani,
hat ökröt hajtani,
régi eke szarvát
kezemben tartani.

Harmatos hajnalon
régi útat járni.
Régi erdőszélen
virágot csodálni.

Szeretnék még egyszer
tavaszbúzát vetni!
Jó fekete földet
a kezembe venni.

Beszívni illatát
frissen kaszált fűnek,
mialatt a réten
tücskök hegedűlnek…!

Látni, még csak egyszer,
a leszálló estét.
Villanó szárnyával
az érkező fecskét.

Keleti ég alján
ahogy gyúl a csillag,
békés tájak fölé
békességet ringat…

Istenem, add hogy még
egyszer haza menjek!
Régi hegyeimen
új bort szüreteljek!

Fáj a bujdosás már.
Csupa fáj az élet.
Elvész idegenben
erdélyi cseléded.

Régi hegyeimen
lábujjhegyen járnék.
Jó volna a napfény!
Szép volna az árnyék!

Szép volna, jó volna!
Hallgass meg, Úristen!
Hisz más kívánságom
e világon nincsen:

Szeretnék szántani!
Hat ökröt hajtani!
Régi ekém szarvát
még egyszer…
még egyszer
kezemben tartani!

3). Gyermekek

4). Kürtőskalácssütés

Kapitán a tűzgyújtó

Szabó Enikő a kürtös

Szabó Enikő

Imi és Öcsi a sütők

Imi és Öcsi a sütők

Első kóstolás

Így sülnek a kürtősök

Így készülnek a kürtősök

Így sülnek a kürtősök

Így sülnek a kürtősök

Így sültek a kürtősök

Ilyenre sültek a kürtősök

A rendezvény zárásaként elénekeltük a Székely Himnuszt. Egyben ígéret volt ez arra is, hogy jövőben hasonlóan találkozunk a II. Székely Nap alkalmával, amennyiben Isten is megsegít ebben. Mivel bízunk a segítségében, így sok reménnyel és bizakodással számítunk gondviselésére.