440 év

DEBRECENI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

H – 4025 Debrecen, Hatvan u. 24

Fax: 52-53-53-78; Tel: 52-53-53-79; Mobil: 06-70/301-05-66

Email: papgylaszlo@gmail.com

http://uninaplo.unitarius-halo.net/debrecen/

Meghívó

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Magyarországi Unitárius Egyházvédnöksége alatt sorra kerülő ünnepségre, melyet 2008. október 25.-én, szombaton de. 10,00 órai kezdettel tartunk a Debrecen, Hatvan u. 24. sz. alatti templomunkban és tanácstermünkben. Rendezvényünket egyházunk fennállása 440. évfordulója alkalmából szervezzük, melynek központi témája a „vallásszabadság” és az „unitarizmus

A konferencia programja

1). 10,00 óra

Ima: Balázsi László főjegyző

2). Elnöki megnyitó: Főt. Rázmány Csaba püspök

3). 10,15 óra

Dr. Rezi Elek: MI AZ UNITÁRIZMUS SAJÁTOS HOZZÁJÁRULÁSA AZ ERDÉLYI, A MAGYAR ÉS AZ EURÓPAI KULTÚRÁHOZ?

4). 10,45: óra

Kérdések, hozzászólások

5). 11,00: óra

Buzogány Csoma-István, nagyváradi lelkész: Disputa

6). 11,30 óra

Kérdések, hozzászólások

7). 11,45 óra

Szünet

8). 12,00 óra

Török István, olthévízi lelkész: Debrecen – Nagyvárad – Olthévíz testvérkapcsolat

Kérdések, hozzászólások

9). 12,30

Csíki József m. gondnok h.: Hogyan látjuk a debreceni unitáriusok holnapját

Szavalatok – Zeneszámok

Török Karola – Buzogány – Csoma István

10). 13,00-15,00 óráig

Ebédszünet

11). 15,00 óra

Pap Gy. László:: Vallásosságom ma – holnap

12). 15,30 óra

Kérdések, hozzászólások, kiegészítések

13). 15,45 óra

Debrecen – Olthévíz-  Nagyvárad  hivatalos testvériség – kötése

14). 16,00 óra

Istentisztelet

Prédikál: Székely Miklós, kövendi lelkész

Kiss Törék Ildikó színművész műsora

Egyházi Főhatóságunk jóvoltából térítésmentesen vendégül látjuk kedves meghívottainkat, de tisztelettel és szeretettel kérjük, hogy 2008. október 19.-ig jelezzék – az utolérhetőségek valamelyikén – részvételi szándékukat.

Debrecen, 2008. szeptember15.-én.

Az egyházközség nevében:

Atyafiságos tisztelettel és szeretettel:

Pap Gy. László lelkész                       Csíki József m. gondnok h