Február

Február

1829. február 3-án Lengyelfalván született br. Orbán Balázs író, néprajzgyűjtő, történész, alapítványtevő. (1890. április 19-én halt meg Budapesten.)

1879. február 8-án Nyárádszentmártonban született Pozsonyi Szentmártoni Kálmán, a Székelykeresztúri Unitárius Kollégium igazgató-tanára, népmesegyűjtő, író. (Kolozsváron halt meg 1968. június 11-én.)

1820. február 13-án Szentgericén született Jakab Elek történettudós, Kolozsvár történetírója, Dávid Ferenc egyházalapító püspök első monográfusa. (1897. július 22-én halt meg Budapesten, a Kerepesi temetőben pihent. 1900-ban exhumálták, és december 24-én a kolozsvári Házsongárdi temetőben eltemették a város adományozta út menti díszhelyre. Síremlékét 1901. szeptember 21-én avatták fel.)

1882. február 13-án Homoródjánosfalván született Kiss Sándor lelkész, író, fordító. (Kolozsváron halt meg 1973. december 3-án.)

1903. február 13-án Korondon született Simén Dániel lelkész, teológiai tanár, író. (1969. február 25-én halt meg Kolozsváron.)

1844. február 17-én Csekefalván született Kozma Ferenc pedagógus, író, az Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja (1880). Kolozsváron szerzett unitárius lelkészi oklevelet. 1870-ben a székelykeresztúri tanítóképző tanára, majd igazgatója. 1886-tól Kolozs vármegye tanfelügyelője, az Unitárius Kollégium felügyelő gondnoka. (1920. május 12-én halt meg.)

1915. február 23-án Verespatakon született Pap István mezőgazdasági szakíró, az MTA tagja. (Kolozsváron halt meg 1994. február 5-én.)

1533. február 16-án Budán született Dudith András humanista tudós, filológus, aki ugyan rokonszenvezett az unitárius eszmékkel, de nem csatlakozott felekezetünk¬höz. (Boroszlón halt meg 1589. február 23-án.)