Gyászjelentő

Megrendülten fogadtuk a hírt, miszerint Főt. RÁZMÁNY CSABA a Magyarországi Unitárius Egyház negyedik püspöke lelkét visszaadva teremtő Atyjának távózott az élők sorából.

Ennek kapcsán tesszük közzé Főgondnokunk hivatalos értesítését:

Kör-e-mail a Magyarországi Unitárius Egyházközségek számára

Nagytiszteletű Lelkész Asszony és Lelkész Urak!

Tisztelt Gondnok Asszonyok és Urak!

Kedves Testvéreim!

Fájdalommal tudatom, hogy Főtisztelendő Rázmány Csaba, a Magyarországi Unitárius Egyház negyedik püspöke 2009. július 15-én, reggel 9 órakor visszaadta lelkét Teremtőjének.

Főtisztelendő Rázmány Csabát a Magyarországi Unitárius Egyház és a Bartók Béla Unitárius Egyházközség, amelynek lelkésze volt, saját halottjának tekinti.

Temetéséről a családdal való egyeztetés után az elkövetkező napokban intézkedünk.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a soron következő Istentiszteleten az alábbi közleményt ismertessék a gyülekezetükkel.A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége fájdalommal tudatja, hogy FőtisztelendőRázmány Csaba Béla , egyházunk negyedik püspöke, 2009. július 15-én, reggel 9 órakor visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Hosszas, súlyos betegségét Istenbe vetett hittel, türelemmel viselte.

Főpásztori és lelkészi küldetését, hivatását alázattal, szeretettel, odaadással végezte hosszú éveken át híveink megelégedésére, egyházunk előmenetele érdekében.

Főtisztelendő Rázmány Csaba püspök urat a Magyarországi Unitárius Egyház és a Bartók Béla Unitárius Egyházközség, amelynek lelkésze volt, saját halottjának tekinti.

Temetéséről a családdal való egyeztetés után később intézkedünk.

A Magyarországi Unitárius Egyház Elnöksége

Budapest, 2009. július 15.

Főtisztelendő Rázmány Csaba püspök úr temetésének helyéről és időpontjáról mindenkit értesítünk.

Atyafiságos üdvözlettel: Elekes Botond főgondnok

Budapest, 2009. július 15.

A magam, családom, gyülekezetem minden együtt érző tagjának nevében csendes pihenést kérek eltávózott testvérünknek Istentől , lelkének üdvösséget Isten atyai kebelén, hozzátartozó szeretteinek pedig belenyugvást Isten akaratába és vigasztalódást.

Tisztelettel: Pap Gy. László