Búcsúztató

kifejezésre történő keresés eredménye:

2012.05.18 – Elöljáró

Temetői kápolnában 1. Előfohász. 2. Egyházi ének 3. Textusfelvétel. 4. Temetési beszéd. Temetési beszéd – 2012  – Dr. Oláh Andor 83 Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Zsid 13,7 Kedves Atyámfiai, gyászoló Testvéreim! … Folytatás →

2012.05.15 – Kívánság

1. Kezdőének (22 sz.) 2. Derekas ének (199sz.) 3. Ima 4. Miatyánk, 5. Közének (303 sz.) 6. Textus-felvétel 7. Temetési beszéd. Kívánság – Temetési beszéd: özv. Szabó Józsefné, szül. Gyarmati Piroska 89 De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak … Folytatás →

2008. 09. 12 – Mézán Józsefné, szül. KULCSÁR MÁRIA

 – 2008. szept. 12 73 – 35  – „Embernek fia! Ímé, én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét hirtelen halállal, és ne sírj és ne jajgass, se könnyed ne hulljon.”                                      Ez 24,16. Kedves Atyámfiai, Gyászoló Testvéreim, végtisztességet tevő gyülekezet! Szomorú napokra … Folytatás →

20. századi humor

A mai rossz idők. — Csak ne türelmetlenkedjék, János gazda, — biztatta a lelkész hívei egyikét. Az Isten majd csak megsegíti. Benne kell bízni. Lássa, a világot is semmiből teremte. — Igen, — jegyezte meg János gazda, — de akkor … Folytatás →

Emlékezzünk Jakab Dénesre!

2010. június 5-e végleges, megmásíthatatlan és szomorú tényt idéz! Közel fél évszázados történések emléke fonódik össze a Homoród mente és a Gagy völgye között. Ezek megmaradtak, élnek és emlékeztetnek. Lapozgatom a Keresztény Magvetőket, az Unitárius Közlönyöket. Hasábjaikon kinyomtatott prédikációi, tanulmányai, … Folytatás →

Általános

Születési év/hely: 1960. október 29.-én, Székelykeresztúr. Szentábrahámot tekintem szülőfalumnak, hiszen ott nevelkedtem, oda jártam haza a középiskola, de az egyetemi évek szünideiben is. Az általános iskola 1-8 osztályának elvégzése után Székelyudvarhelyen folytattam a középiskolát, ahová a kor szellemének megfelelően irányítottak. … Folytatás →

Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai

Istentiszteletünk és szertartásaink 400 éves történetének vizsgálata arról győz meg, hogy ezek hitelveink fejlődésével többé-kevésbé párhuzamosan alakultak. Ez alól a történelmi párhuzamosság alól kivételt képeznek történelmünknek azon korszakai, midőn hatalmi tényezők istentiszteletünkre és szertartásainkra tőlünk idegen hitelvek kifejezését kényszerítették. Első … Folytatás →

2010.12.15 – Temetési beszéd

Szeretetünk békéje – Temetési beszéd: Balsa Jánosné, szül. Rozsos Erzsébet 84/36 – „Aki szeret engem, megtartja tanításomat.”  Jn 14,23/a. Kedves Atyámfiai, szeretett Testvéreim! Ma szomorú alkalomra gyűltünk össze, hiszen utolsó útjára kísérjük és eltemetjük néhai testvérünket, Balsa Jánosné, szül. Rozsos … Folytatás →