Unitárius Egyház

kifejezésre történő keresés eredménye:

Magyar Unitárius Egyház

Tájékoztató olvasható az alábbi hivatkozáson: http://debreceniunitariusegyhazkozseg.wordpress.com/2012/07/01/magyar-unitarius-egyhaz/

By papgylaszlo Szerkeszt

Az Unitárius Egyház

(1867–1918) Az unitárius vallás a reformáció közvetlen leszármazottja, a 16. század vallásos evolúciójának természetes következménye. Alapítója és első püspöke Dávid Ferenc (1510–1579). Teológiai álláspontjának alapvető gondolata az, hogy Jézus ember volt, s ennek következtében az Isten {II-313.} egyetlen egy. Ez a … Folytatás 

A Magyarországi Unitárius Egyház rövid története

1568.  Az Unitárius Egyház alapításának éve. Január 6-13. napjain Tordán tartott országgyűlés, az unitárius reformáció szellemében, határozatot hozott a vallási türelem és a lelkiismereti szabadság biztosítására: A prédikátorok minden helyen hirdessék az evangéliumot, kiki az ö értelme szerint, és a … Folytatás 

Unitárius Egyház istentisztelete és szertartásai

Istentiszteletünk és szertartásaink 400 éves történetének vizsgálata arról győz meg, hogy ezek hitelveink fejlődésével többé-kevésbé párhuzamosan alakultak. Ez alól a történelmi párhuzamosság alól kivételt képeznek történelmünknek azon korszakai, midőn hatalmi tényezők istentiszteletünkre és szertartásainkra tőlünk idegen hitelvek kifejezését kényszerítették. Első …Folytatás 

Fegyelmezés a bágyoni unitárius egyházközségben

A. Általánosságok 1). A fegyelmezés A fegyelmezések sokféleségével találkozunk az egyházközségek életében, melyek általában két nagy területen láttak napvilágot: Az első és jellegénél fogva fontosabb, az eklézsia-követés volt. A második fegyelmezési forma az anyagi ügyek rendezésekor bukkant elő, s mint … Folytatás 

Erdélyi Unitárius Egyházközségek

Alabaster Village Alsófelsőszentmihályi Unitárius Egyházközség Désfalvi Egyházközség Déva – Vajdahunyadi Unitárius Egyházközség Derzsi papék Gyepesi Unitárius Egyházközség Jobbágyfalvai, Nyárádszeredai Egyházközségek Kadácsi Unitárius Egyházközség Kövendi Unitárius Egyházközség Kolozsi Unitárius Egyházközség Lupény-Vulkáni Unitárius Egyházközség Magyarszováti Unitárius Egyházközség Mészkői Unitárius Egyházközség Monostori Unitárius … Folytatás 

Erdélyi Unitárius Egyház

Erdélyi Unitárius Egyház Erdélyi Unitárius Egyházkörök Erdélyi Unitárius Egyházközségek Más intézmények

Erdélyi Unitárius Egyházkörök

Erdélyi Unitárius Egyház     Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör Kolozs – Tordai Unitárius Egyházkör Kolozs-Tordai Egyházkör Marosi Egyházkör Székelykeresztúri Egyházkör

Magyarországi Unitárius Egyház

A Magyarországi Unitárius Egyház Hivatalos Honlapja itt is elérhető: Kérem válasszon az alábbi lehetőségek közül!

Erdélyi Unitárius Egyház

Az Erdélyi Unitárius Egyház Honlapja Videó: Az unitárius egyház. 1.rész. Az unitárius egyház. 2.rész. Az unitárius egyház. 3.rész.