Jegyzetek

[1] Az idézetet a korabeli Aradi Közlönyből jegyeztem ki.

[2] 77/1968 LH

[3] 54/1975 LH

[4] Jelentés a Nagyvárad-Bihari Unitárius Egyházközséghez tartozó Leány- és szórványgyülekezetek lelki gondozásáról az 1984-es esztendőben.

[5] 18/1989 LH irat

[6] 86/1966 LH

[7] 106/1966 E K TANÁCS

[8] 54/1975 LH

[9] Az ingó vagyon: úrvacsorai kelyhek; boroskancsó; valamint úrasztali terítők.

[10] 12/1989 LH

[11] 568/1964E K T

[12] 817/1940 E K T

[13] Az 568/1964 E K TANÁCS irathoz van csatolva a telek eredeti adásvételi szerződése, valamint a telekkönyvi kivonata. 30000 Lei volt a telek ára. Az 1964. Évi iratcsomóban megtalálhatók a szóban levő iratok.

[14] Itt mindenképpen szeretném felhívni arr a figyelmet, hogy igenis észre vettem az 1970 és a mostani év jelentései közti ellentétet. Magam sem értem, hogy egy beszervezetlen gyülekezetben évi 7-8 alkalommal mi tennivalója akadt a lelkésznek, de nem téves a bejegyzésem, hiszen a korabeli (1970. évi jelentések) ilyen adatokat közölnek.

[15] Kétféle adatot találtam, melyek szerint 2 lélek az eltérés.

[16] A temesvári „hívek lélekszáma az utóbbi években igen megcsappant” – írta leányegyházközségről szóló jelentésében a lelkész.

[17] Megjegyezte a jelentésben a lelkész, hogy legnagyobb szórványnak Szatmár számít, ahová évente legalább 7-8 alkalommal ellátogat. Azt ajánlja a szórványgondozó lelkészeknek, hogy amennyiben nem sikerül meglátogatni a híveket, akkor küldjön nekik „Pásztorlevelet”.

[18] 1938.09.28

[19] 1991.07.28

[20] Sajnálatos módon csak az össz lélekszám szerepel.

[21] Sajnos itt sincs bejegyezve a szórványok lélekszáma. Csak a végső adat.

[22] A nagykárolyi szórvány a Nagybányai szórványközpont gondozásába ment át.

[23] 1986.05.25

[24] Nincs bejegyezve a szórványban élő hívek száma.  Az összesítésben látható a szórványok össz létszáma.

[25] Ettől az évtől jelent meg Élesd és Margitta szórványok neve a kimutatásokban.

[26] Hiányzik a szórványok adata.

[27] Kiesett a szórványok sorából Nagykároly.

[28] Ebben benne van az ingatlanok értéke is. Az évi teher értéke: 25347 Lei

[29] A templomtelekről van szó: 194  öl 698 n2, amit 1965-ben kisajátítottak.

[30] Ebben az összegben már benne van az eladott templom épület anyaga.

[31] Ez az adat nem csak azért tűnik valótlannak, mert az ezt megelőző összeg magasabb, hanem azért is, mert nem veszi figyelembe, hogy az adott esztendőben milyen magas volt már a pénz elértéktelenedése.