Január


FRUZSINA
Női név, eredete görög-magyar.
Jelentése: vidám.
ÁBEL
Férfi név, eredete héber.
Jelentése: lehelet, mulandóság.
GENOVÉVA
Női név, eredete germán.
Jelentése: (bizonytalan).
BENJÁMIN
Férfi név, eredete héber.
Jelentése: a szerencse fia.
TITUSZ
Férfi név, eredete latin.
Jelentése: tisztel, becsült, tiszteletreméltó férfiú, mezei galamb.
LEONA
Női név, eredete görög-latin.
Jelentése: oroszlán.
SIMON
Férfi név.
A Simeon rövidüléséből.
BOLDIZSÁR
Férfi név, eredete asszír-babilóniai-német-magyar.
Jelentése: Baal isten óvja életét.
ATTILA
Férfi név, eredete gót.
Jelentése: szeretett apánk.
RAMÓNA
Női név, eredete germán-spanyol.
Jelentése: okos védelmező.
GYÖNGYVÉR
Női név, eredete Arany János névalkotása.
Jelentése: gyöngytestvér.
MARCELL
Férfi név, eredete latin.
Jelentése: Mars istenhez tartozó, neki szentelt.
MELÁNIA
Női név, eredete görög.
Jelentése: fekete, sötét.
ÁGOTA
Női név.
Az Agáta régi magyar formája.
ERNŐ
Férfi név, eredete ófelnémet.
Jelentése: komoly, határozott.
VERONIKA
Női név, eredete görög-latin.
Jelentése: győzelmet hozó
VERONIKA
Női név, eredete latin-görög.
Jelentése: igaz + ikon.
BÓDOG
Férfi név, eredete magyar.
Jelentése: boldog, gazdag.
LORÁND
Férfi név.
A Lóránt régies változata.
LÓRÁNT
Férfi név, eredete germán.
Jelentése: dicsőség + merész.
GUSZTÁV
Férfi név, eredete skandináv-német.
Jelentése: a gótok támasza.
ANTAL
Férfi név, eredete latin.
Jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
ANTÓNIA
Női név, eredete latin.
Jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
PIROSKA
Női név, eredete latin-magyar.
Jelentése: régi, egykori, tiszteletre méltó.
SÁRA
Női név, eredete héber.
Jelentése: hercegnő, uralkodónő.
MÁRIÓ
Férfi név.
A Máriusz olasz változatából.
FÁBIÁN
Férfi név, eredete latin.
Jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó férfi.
SEBESTYÉN
Férfi név, eredete görög-latin.
Jelentése: magasztos, felséges.
ÁGNES
Női név, eredete görög.
Jelentése: szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies, tartózkodó.
VINCE
Férfi név, eredete latin.
Jelentése: győztes.
ARTÚR
Férfi név, eredete kelta-angol.
Jelentése ismeretlen.
ZELMA
Női név, eredete héber-latin.
Jelentése: az Istenség védelme alatt álló nő.
RAJMUND
Férfi név, eredete német.
Jelentése: okos védő.
TIMÓT
Férfi név, eredete görög.
Jelentése: Isten becsülője.
PÁL
Férfi név, eredete latin.
Jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
VANDA
Női név, eredete lengyel.
Jelentése: vend nő
VANDA
Női név.
A Wendel- kezdetű német női nevek önállósult becézője
PAULA
Női név, eredete latin.
Jelentése: kicsi, kis termetű.
ANGELIKA
Női név, eredete latin.
Jelentése: angyali, angyalhoz hasonló.
KÁROLY
Férfi név, eredete magyar.
Jelentése: karvaly, turul
KÁROLY
Férfi név, eredete germán-latin.
Jelentése: legény, fiú.
KAROLA
Női név, eredete latin-germán.
Jelentése: legény, fiú.
ADÉL
Női név, eredete német-francia.
Jelentése: nemes.
MARTINA
Női név, eredete latin.
Jelentése: Mars istenhez hasonló, merész, bátor.
MARCELLA
Női név, eredete latin.
Jelentése: határerdő, a határvidék védője.
GERDA
Női név, eredete germán.
Jelentése: ág, vessző
GERDA
Női név, eredete germán.
Jelentése: dárda + bekerített hely, vessző, varázsvessző.