Szejkei találkozó – 2011

Ünnepi program

1.               Harangszó
2.           Díszlovasok és a fúvószenekar felvonulása
3.           Megnyitó: Kedei Mózes lelkész-esperes
4.           Ünnepi istentisztelet:
Kezdő ének (6. számú)
Derekas ének (213. számú)
Ima, MiAtyánk
Közének (27. számú)
Ünnepi egyházi beszéd: Andorkó Ferenc vargyasi lelkész
Záróének (277. számú)
5.           Köszöntők:
Az Erdélyi Unitárius Egyház nevében Bálint Benczédi Ferenc püspök.
A Magyarországi Unitárius Egyház nevében Balázsi László megbízott püspök.
Köszöntő az amerikai unitáriusok részéről.
6.           Nemzeti imánk (321. számú ének)
7.            Ünnepi műsor:
Az Amerikai Unitárius-Univerzalista Egyház kórusa
Szőcs Ilka szavalja verseit: Gondviselés, Hargita
Székely Dalegylet – Székelyudvarhely
Székelyszentmihályi citerazenekar
Népi táncok: Boróka – Székelyudvarhely
8.           Koszorúzás Orbán Balázs síremlékénél