Péterné Fekete Irma -Üdvözlet Irmuskától

Kedves Tiszteletes úr ! Kedves Lelkeszi család ! Tisztelt Egyházkozségi tagok !

A karácsony – a szeretet unnepének kőzeledtével ugy érzem, köszönetet kell mondjak kedves Mindannyiuknak, hogy
június 8-an – a lelkészbeiktato ünnepség alkalmával ismerösök es ismeretlenek köreben otthon erezhettem magam, mert
atyafiságos szeretettel vettek kőrül .Rokoni latogátoba jöttem akkor Erdélyböl Debrecenbe, és ajándék volt számomra
az a vasárnap. Földimet, falustársamat – utcabelimet ünnepelték az új lelkész , Pap Gy. László személyében.
Őrvendtem, hogy viszontláthattam a lelkész szüleit, Gyuri bácsit és Erzsi nénit , akik gyermek- és ifjúkorom ismerői
voltak. Evtizedek teltek el azota , de a kötődés bennünk megmaradt.
A sors útjai sokfelé szétszórnak…. Kisebb-nagyobb közösségekbe visszük magunkkal unitárius mivoltunkat ,de emlékeink
birodalmában fel-fel csendül a szülőfalu templomanak harangszava.
Rimelő gondolatokkal most igy emlékezem :
Csendes patak mentén, a Gagy vize partján,
Vadcitrus virágos Zsidóhegynek alján
Allasz-e , élsz-e még szeretett jó anyám,
Édes szülőföldem, kedves Szentábrahám ! ?

És te százesztendős templom, Istenháza ,
Hol télben a lábam annyiszor megfáza :
Szólj ! Mai gyermekid mennyire szeretnek ?
A hála szent tüze nem hidegült-e meg ?

A kérdésre a válasz : hálás az utókor. Csak száz évre visszatekintve is a mi falunkból megjegyzendő
neveket modhatok.
Szentábrahámon született Fekete Lajos lelkész, iró,költő – az Unitárius induló szerzője.
Innen indult az egyházi pályára Lőrinczi Mihály lelkész, teológiai tanár.
Idevaló dr.Rezi Elek leköszönő főjegyzőnk.
Valahányszor az Unitárius Közlönyben rábukkantam a nagyváradi lelkész, Pap Gy. László
nevére engem is büszkeség töltött el, mert úgy éreztem, hogy ezt a megbizatást ki kellett
érdemelnie – és a debrecenit szintén .
Kivánom, hogy a jó Isten segedelmével gyümölcsöző lelkészi munkája legyen itt !
Találjon otthonra családjával együtt ebben a Kálvinista Rómában !
December 7-én a M 1 TV Unitárius Magazin cimű adásában jó volt találkozni a Debreceni
Unitárius Egyházközséggel ! Még sokszor ünnepeljenek jövőbe vetett hittel !

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kivánok hittestvéri szeretettel

Péterné Fekete Irma

Ajándékba küldöm Dutka Ákos költő – egykori nagyváradi újságiró – karácsonyi versét.

A régi házban, hol apánk ilyenkor
aranyba mázolt almát és diót
mesélve karcsú , vidám angyalokról,
kik zsákban hordanak ma minden földi jót.
Emlékszel anyánk boldog asztalára ,
hol illatozva gőzölt a frissen sült kalács,
s gyertyafényből, fenyő illatából
szövődött a derűs ,ünnepi varázs.

Szentegyhaza, 2oo8. dec. 18

Vissza a “Mások tolla” kategóriára

 

   Vissza a “Jelzések” kategória elejére!

 

 Vissza a “Főoldalra”