Szólások és közmondások

Szólások és közmondások bibliai párjai

Ó s z ö v e t s é g

„Nem mind arany, ami fénylik.” Bűneset (I.Móz.3:6)

„Eltűnt mint szürke szamár a ködben.” Énók (I.Móz.5:24)

„A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát.” Ábrahám Egyiptomban (I.Móz.12:10-20)

„Se szeri se száma.” Ábrahám utódai (I.Móz.15:5)

„Kereket old.” Ábrahámnak hírt hozó héber (I.Móz.14:13)

Hágár (I.Móz.16:6)

„Kő kövön nem marad.” Sodoma pusztulása (I.Móz.19:24-25)

„Éhes, mint a farkas.” Ézsau (I.Móz.25:27-34)

Saul serege (I.Sám. 14:31-32)

„A harag rossz tanácsadó.” Ézsau terve (I.Móz.27:41)

„Kölcsön kenyér visszajár.” A csalót becsapják (I.Móz.27:1-29 és

I.Móz.29:21-23)

„Bokor a szállása, harmat a takarója.” Jákób menekül Ézsau elől (I.Móz. 28:10-11)

Illés menekül Jezabel elől (II. Kir. 19:1-8)

„Jól forog a kereke.” Jákóbmeggazdagodik (I.Móz.30:25-43)

„Nagy kő esett le a szívéről.” Jákób kibékül Ézsauval (I.Móz. 33)

„Hol kerék, hol talp.” József életútja (I.Móz.37-50)

„A pénznek nincs szaga” Józsefet eladják a testvérei (I.Móz. 37:12-36)

„Nincs olyan titok, ami ki ne derülne.” József életben van (I.Móz.45:25-28)

Ákán bűne (Józsué 7:1-26)

Géházi kapzsisága (II.Kir. 5:20-27)

„Minden jó, ha a vége jó.” József megismerteti magát testvéreivel (I.Móz.50:20)

„Szelíd, mint a kezes bárány.” Mózes (IV.Móz.12:3)

Jákób (I.Móz.25:27)

„Minden hájjal megkent.” A ravasz gibeoniták (Józsué 9.)

„Nem ijed meg a maga árnyékától.” Jáél megöli Siserát (Bírák 4:17-22)

„Inába száll a bátorsága.” Gedeon harcosai (Bírák 7:3)

Saul katonái (I.Sám.13:5-6)

„Sok kicsi sokra megy.” Ruth kalászt szedeget (Ruth. 2:2-3)

„ Hiányzik egy kereke.” Dávid Ákis királynál (I.Sám.21:11-16)

„Aki á-t mond, b-t is mondjon.” Jefte (Bírák 11:29-40)

„Kimutatja a foga fehérjét.” Delila árulása (Bírák 16:4-21)

„Kicsi a bors, de erős.” Dávid legyőzi Góliátot (I:Sám.17)

„Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó.”

Saul leányát (Mikált) Dávidhoz adja feleségül (I.Sám.17:25)

„Madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni.”

Jonathán és Dávid barátsága (I.Sám. 18.)

„Olajat önt a tűzre.”

Jonathán védelmébe veszi barátját Dávidot apjával szemben (I.Sám. 20:27-33)

„Fáj rá a foga.” Dávid megkívánja Betsabét (II.Sám.11:2-4)

„Más kertjében kapálgat.” Betsabé Dávid szeretője lesz (II.Sám.11:2-4)

„Van mit aprítania a tejbe.” Salamon gazdagsága (I.Kir.3:13)

„Aki a korpa közé keveredik,megeszik a disznók.”

Salamon házasságai (I.Kir. 11:1-13)

Új.szöv. tanács: „Ne legyetek a hitetlenekkel felemás igában…” I.Kor.6:7

„Jó tett helyébe jót várj.” Ráháb (Józsué6:23)

A seraptai özvegy lángos (I.Kir.17)

Elizeus és a sunemi asszony (II.Kir.4:8-18)

Az arámok megvendége (II.Kir.6:8-23)

„Jobb később, mint soha.” Manassé megtérése (II.Krón.33:15-16

„Olyan a feje, mint egy biliárdgolyó.” Elizeus (II.Kir.2:23)

„Eltalálta szarva közt a tőgyit.” Aháb halála (I.Kir.22:34)

„Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel!”

Az ellenség megvendégelése (II.Kir.6: 8-2

„Minél több van, annál több kell.” Nábót szőlője (I.Kir.21.)

„Nem ettünk egy tálból cseresznyét.” Dániel hűsége (Dán.1:8)

„Az arany tűzben tisztul, a polyva megég.” A három ifjú a tüzeskemencében (Dán.3:16-27)

Új.szöv. tanács: „..a ti megpróbált hitetek, mely sokkal értékesebb a veszendő,de tűzben kipróbált aranynál…” (I.Péter 1:6-7)

„Aki másnak vermet ás, maga esik bele.” Dániel az oroszlánveremben (Dán.6: 25)

Hámán bukása (Eszter 7.)

„A baj ritkán jár egyedül.” Jób története

Ú j s z ö v e t s é g

„Anyja, lánya.” Salome (Mt14:6-10)

„Senki sem próféta a saját hazájában.” Jézust megvetik (Mt.13:53, Luk.4:14-30)

„Késő bánat, eb gondolat.” Péter megbánja, hogy megtagadta Jézust (Mt.26:75)

Júdás visszaviszi a 30 ezüstöt (Mt.27:4)

A jobb lator a kereszten (Luk.23:40)

„Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.” A két testvér példázata (Mt.21:28-31)

„Aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli.” A talentumok példázata (Mt. 25:14-30)

„Nincs rajta áldás.” Jézus vérdíja (Mt. 27:3-10)

Zákeus vagyona (Luk.19:1-10)

„Ami késik, nem múlik.” A tanítványok jutalma (Mk.10:28-31)

„Hálni jár belé a lélek.” Jairus lánya (Luk.8:42)

„Jó kifogás sose rossz.” A nagy lakomára meghívottak (Luk.14:15-24)

„Addig a barátság, míg zsíros a konyha.” A tékozló fiú barátai (Luk.15)

„Aki keres, talál.” Az elveszett drachma (Luk.15:8-10)

Az elrejtett kincs, az igazgyöny (Mt. 13:44-46)

„Más szemében meglátja a szálkát, magáéban a gerendát sem veszi észre.”

A farizeus és a vámszedő (Luk. 18:9-14)

„Kecskére bízták a káposztát.” Júdásra, mint tolvajra az apostolok pénzét (János 12:4-6)

A hamis sáfár ( Luk.16:1-12)

„Ki korán kel aranyat lel.”

Magdalai Mária találkozik Jézussal (János 20:1-18)

„Hamarabb utolérik a hazug embert, mint a sánta kutyát.”

Anániás és Szafira (Ap.csel.:5)

„Ütheti bottal a nyomát.” Pál menekülése a damaszkuszi zsidók haragja elől (Ap.csel.9:23-25)

„Kutyából nem lesz szalonna.” Sault a jeruzsálemi tanítványok nem fogadják maguk közé (Ap.csel.:9:26)

„Jobb adni, mint kapni.” Tábita (Ap.csel.:9:36)

„Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra!” Félix (Ap.csel.24:24-25)

A gazdag ifjú (Mk. 10:17-27)

Jézus követése nem enged halogatást (Luk.9:59-60)

„Nem esik messze az alma a fájától.” Timóteus (II.Tim.1:5)

Heródiás leánya (Mt.14:6-10)

Felhasznált irodalom:

O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások 8.kiadás TALENTUM

Biblia (Új fordítású ) Kálvin Kiadó 1992

Megjegyzés: Ez a gyűjtemény egy tervben lévő kiadvány egyik fejezeteként jelenleg is folyamatos bővítés alatt áll. (2007.04.02.)

Závodny Mária

szerkesztő

Forrás: http://uninaplo.unitarius-halo.net/unitariuselet/2010/03/01/szolasok-es-kozmondasok-bibliai-parjai/

 

 

Van hozzáfűznivalója? Tegye meg nyugodtan!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s