Iskola

A rövidlátó, szemüveges tanárnő kezdi elveszíteni a türelmét.
– Te, ott hátul. Mikor volt az Aranybulla?
– Tudom is én…
– Mikor volt a tatárjárás?
– Tudja a fene.
– De hiszen ezt a múlt órán tanultuk. Mit csináltál tegnap este?
– A kocsmában voltam. Megittunk pár üveg sört a haverokkal.
– És… és ezt csak így kijelented? Hogyan akarsz átmenni a vizsgán?
– Sehogy. Én a vízvezeték szerelő vagyok, és a fűtőtestet jöttem megjavítani.

Egy középiskolában nagyon elterjedt az a szokás, hogy a lányok a mosdóban kirúzsozzák a szájukat, majd megcsókolva a tükröt, ott hagyják az ajaklenyomatukat. A takarítónő szól az igazgatónak, így az összes lányt, akinek rúzsos a szája, tanítás után behívják a mosdóba. A takarítónő elmeséli nekik, hogy milyen nehéz is a rúzst lemosni a tükörről, majd tart egy bemutatót. Fogja a felmosórongyot, belemártja a legközelebbi WC kagylóba, és elkezdi letörölni a rúzsfoltokat. Na, ez volt az utolsó nap, amikor a lányok rúzsnyomokat hagytak a tükrön…

A tanár nincs megelégedve az elsősök szellemi színvonalával, ezért gúnyosan így szól hozzájuk:
– Kérem, aki idiótának érzi magát, az álljon fel!
Nagy csend, mindenki ülve marad. Egyszer csak egy fiatalember óvatosan feláll.
– Nos, maga úgy gondolja, hogy rászolgált az idióta elnevezésre? – kérdi a tanár gúnyosan.
– Az igazat megvallva nem, de nem bírtam nézni, hogy a tanár úr egyedül álldogál.

A hallgatónak nagyon nem megy a vizsga, minden kérdésre rossz választ ad. Tanár:
– Na jó, mentő kérdés a kettesért. Hány villanykapcsoló van ebben a teremben?
A hallgató forgolódik, számolja a kapcsolókat… Tanár:
– Páros vagy páratlan?
A hallgató gondolkozik, majd mondja:
– Páros.
A tanár erre előkap egy villanykapcsolót a zsebéből és így szól:
– Páratlan!

Az utolsó tanítási napon a gyerekek ajándékot visznek a tanító néninek. A virágboltos fia egy csokrot hoz, a cukrász kislánya egy tortát, majd az italboltos kisfia egy nagy dobozt, szépen csomagolva. A tanító néni megemeli, és látja, hogy valami szivárog belőle. Viccesen megkóstol egy cseppet, és megkérdi:
– Bor?
– Nem – feleli a fiú.
Újabb cseppet kóstol a tanító néni.
– Pezsgő?
– Nem.
– Szabad a gazda! – mondja a tanító – Feladom; mi ez?
– Kiskutya…

A szórakozott tanárnő köszön a villamoson az egyik utasnak, de rájön, hogy nem is ismeri, ezért pirulva mentegetőzni kezd:
– Jaj, bocsásson meg, azt hittem, az egyik gyerekem apja!

Természetrajz órán kérdezi a tanár: – Ki mondja meg nekem, hogyan nevezzük azokat az élőlényeket, melyek életüket részint a vízben, részint a szárazföldön töltik?Jancsi izgatottan jelentkezik: – strandolóknak, tanár úr kérem.

Egy kis községben, ahol a tanító nem volt valami bővében a járandóságainak, kijelentette a gyermekeknek: – Gyermekek! Holnap Kolumbuszról fogok magyarázni, és elmondom a Kolumbusz tojás történetét, s hogy jobban megértsétek a dolgot, holnapra hozzon mindenki egy-két tojást. Egy kisfiú feláll: – Tanító úr kérem, az édesanyám éppen ma mondta, hogy elfogyott a tojás. De van még egy oldal szalonnánk…- Az is jó lesz – szólt a tanár – csak hozzad.

Egyik nap az iskolában egy fényképész csoportképet készített az osztályról.
A tanító néni megpróbálja rávenni a gyerekeket, mindenki vegyen a képből.
– Képzeljétek el, milyen jó lesz, ha majd felnőttök, előveszitek a képet és azt mondjátok, itt van Judit, ő orvos. Ez meg Gábor, ő autószerelő.
Hátulról egy vékonyka hang:
– És itt a tanárnő, ő meg halott.

Az egyetemen vizsgázik a hallgató. Nem sokat tud ezért összevissza makog. Megszólal a professzor:
– Kolléga, jöjjön közelebb!
A hallgató közelebb megy, de még mindig nem tud egy értelmes mondatot sem kinyögni. Megint azt mondja a professzor:
– Kolléga, jöjjön még közelebb!
A hallgató még közelebb megy, és tovább folytatja a makogást. Mire a professzor:
– Kolléga, tudja, mit: jöjjön legközelebb!

– Hogy tetszik az iskola? – kérdi anyuka a kisfiát az első tanítási nap után.
– Disznóság az egész! – fakad ki a gyerek. – Mi csináljuk meg a feladatokat és mégis a tanító néni kap érte fizetést!

A milliomos gyereke iskolába megy. Az első számtanórán kérdezi a tanító néni:
– Mennyi hatszor hét?
A gyerek nem tudja. A tanító néni felszólít egy másik gyereket, aki megmondja a helyes eredményt:
– 42.
Erre a milliomos gyereke:
– Csak? Én megadok érte 45-öt is.

A tanító néni ezt mondja a gyerekeknek:
– Gyerekek, ma Lenin bácsiról fogunk tanulni. Tudjátok gyerekek ez a Lenin bácsi egy nagyon jó ember volt, hogy megértsétek elmesélek nektek egy történetet:
Lenin bácsi sétált egy moszkvai parkban és leült egy padra, nagyon fáradt volt szegény. Ahogy ott ült, zajra lett figyelmes. Gyerekek futballoztak mellette és nagyon hangosak voltak, kiabáltak, zajongtak, szegény Lenin bácsi nem tudott pihenni. Ekkor így szólt Lenin bácsi a gyerekekhez:
– Tudjátok gyerekek, tegnap csináltam egy nagy forradalmat és most nagyon kimerült vagyok, pihenni szeretnék, kérlek titeket ne zajongjatok, menjetek máshová, és ott focizzatok.
És a gyerekek megértették Lenin bácsit és hagyták pihenni. Látjátok gyerekek, hát ilyen jó ember volt ez a Lenin bácsi, pedig le is lövethette volna őket…

Az egyetemen, szociológia órán a tanár kérdéseket tesz fel, és a hallgatóknak le kell írniuk a választ.
– Következő kérdés: – mondja a tanár – Milyennek szeretné hogy lássák magát a másik nem képviselői?
Erre egy lány odafordul a szomszédjához:
– Hogy kell írni azt, hogy intellektuális?

– Ha az egyik iskolai vécében van vécépapír: szerencséd van.
– Ha működik a vécé: még nagyobb szerencséd van.
– Ha van illatosító spray is: Tűnés azonnal a tanári vécéből!

Bemegy a szexis diáklány a professzor irodájába, becsukja az ajtót maga mögött, leül a székre, miniszoknyájából kivillannak a combjai.
– Professzor úr, bármit megtennék, hogy átmenjek a vizsgán!
A professzor végigméri.
– Bármit?
A lány előrehajol, érzékien búgja:
– Igen, bármit!
– Akkor próbáljon meg tanulni.

Egyetemi biológia előadáson a professzor az alkohol káros hatását demonstrálja. Fog egy poharat, megtölti vízzel, míg egy másikat whiskey-vel. Aztán egy gyufás skatulyából elővesz két gilisztát, az egyiket beleteszi a vízbe, a másikat pedig a whiskey-be. Az első giliszta vígan ficánkol a vízben, míg az alkoholba tett giliszta néhány másodperc vonaglás után megmerevedik és lesüllyed a pohár fenekére.
– Látják? – fordul a prof a hallgatósághoz. – Az alkoholba tett giliszta megdöglött, míg a másiknak láthatóan semmi baja. Önök szerint mit bizonyít ez?
– Azt – hangzik a hátsó sorból, – hogy ha whiskey-t iszik az ember, nem lesz gilisztás.

Három professzor megbeszéli, hogy kipróbálnak egy nudista strandot. Vígan napozgatnak, újságot olvasnak, mikor ijedten felkiált az egyik:
– Ajaj! Itt jön a Molnárné a fizika tanszékről!
Mindhárman felugranak, ketten az ágyékuk elé teszik az újságot, a harmadik professzor viszont a fejére. Üdvözlik Molnárnét, majd miután távozott,  megkérdik a harmadiktól:
– Te, hogyhogy a fejedre tetted az újságot?
– Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de engem általában az arcomról ismernek meg!

Alázós – de zseniális…

Egy egyetemista az egyetem ebédlőjében le szeretett volna ülni egy üres helyre egy pedagógusa mellé, de az így válaszol:

– Egy hattyú nem lehet barátja egy disznónak.

– Jó, akkor továbbrepülök! – így a diák. A tanár ezen vérig sértődött és elhatározta, hogy a vizsgán elbuktatja, így a legnehezebb kérdéseket adta fel neki. A diák azonban a dolgozatában parádés válaszokat adott, ezért a tanár – hátha mégis megbuktathatja az áldozatát – mindent eldöntő kérdést ad:

– Mész az úton és találsz két zsákot, az egyikben arany, a másikban pedig ész van. Melyiket választod?
– Az aranyat.

– Én sajnos a másikat választanám, az értelemmel teli zsákot.

– Mindenki azt, ami neki hiányzik – vágja ki magát a diák.

A tanár majd megőrül, és azt írja a dolgozatra: “szamár”. A diák a nélkül, hogy belenézzen, fogja a dolgozatát és kimegy a teremből. Rövid idő múlva azonban visszatér, visszateszi a dolgozatát és így szól:

– Elnézést tanár úr, aláírta, de nem írt rá jegyet!

Az egyetemisták elmennek egy húsgyárba, üzemlátogatásra. Az öreg szaki magyaráz a konveyor sornál:
– Úgy képzeljék el ezt ifjú kollegák, hogy itt az elején bemegy a marha és a végén kijön a kolbász.
Az egyik srác jó pofizik:
– Bátyám olyan nincsen, hogy az elején bemegy a kolbász és a végén kijön a marha?
A szaki végigméri a srácot:
– Öcsi, kérdezd meg apádat!