Sereg

Az ezredesnek jó kedve van mert új autót kapott, és örömét egy újonccal is megosztja.
– Na fiam, tudsz vezetni?
– Hát hogyne tudnék.
– Akkor menj egy kört.
Csikorgó kerekekkel indul el az ifjú, majd befordul a sarkon, nagy csörömpölés, hatalmas baleset… Az ezredes szalad kétségbeesve, és mondja a roncsok közül kimászó katonának:
– Mit csináltál, mit csináltál! Hát az mondtad, hogy tudsz vezetni!
– Jelentem ezredes úr: TÉVEDTEM!

Tiszt helyettes a katonához:
– Papp honvéd, mit gondol, miért a maga nevét jegyeztem meg először?!
Papp honvéd vigyázzba vágja magát:
– Jelentem, mert csak négy betű!

A tizedes elküldi a katonát, hogy nézze meg, ott van-e a bokor mögött.
A katona visszajön. Kérdi a tizedes:
– Na, mit látott, ott vagyok?
– Igen uram, csak le van takarva egy adag vécépapírral.

Egy nagyon mérges katona megy oda az őrmesteréhez:
– Őrmester, az igaz, hogy maga azt terjeszti rólunk, hogy mi ketten a kantin mögött csókolóztunk?
– Nem, ugyan, én nem terjesztek semmi ilyesmit!
Mire a katona:
– Hát akkor az van őrmester, hogy valaki meglátott minket!

Hadgyakorlaton kiküldenek egy katonát az ellenség vonalai mögé, hogy álcázza magát, és jelentse az ellenséges csapatmozgásokat. Rendben megy is a dolog, ám egyszer csak az őrszem feladja álcázott megfigyelőhelyét, és elkezd ugrálni. El is kapják, győz az ellenség. Később a parancsnoka felelősségre vonja az őrszemet.
– Egy fatörzsnek álcáztam magam – mentegetőzik a katona. – Nem is volt semmi gond, bár először egy csapat galamb telepedett rám, aztán meg egy kutya lepisilt. Utána azonban két mókus futott fel a nadrágszáramon, és azt véltem hallani: “Te, az egyiket együk meg most, a másikat tegyük el télire!”
Na, ezt már nem bírtam!

Félreértés

– Mennyi ideje szolgálsz már, fiam? – kérdi az ezredes a Miska bérest a szemle alkalmával.

– Tíz esztendő óta, kérem alássan.

– Ez lehetetlen! Hogy lehet ez?

– Kilenc esztendeig a János gazdánál szolgáltam, egy esztendő óta meg itt katonáéknál, jelentem alássan.

– No – de fiam! Mégis okosabb lehetnél ám a húszadik században.

– Ezredes úr, jelentem alássan, én a harmadik században szolgálok.

Hatalmas ládát cipel verejtékezve négy katona. Arra megy egy üregúr,
és megkérdi tőlük:
– Mit cipeltek, fiúk?
– Az hadititok!
– És ennyire nehéz a láda?
– Hát hogy a fenébe ne lenne az, amikor tele van rakétával!