2003 – Húsvét

Isten akarata szerinti húsvét

Kedves, BIHARI NAPLÓ-t olvasó Testvéreim!

Szinte guzsba köt a szégyen, hiszen alig tudunk kimozdulni a virágvasárnapi eseményekből. Többünket megszégyenített Isten és Jézus. Isten azért, mert ismételten figyelmeztetett, hogy mivé tettük teremtett világát, Jézus pedig azért, mert képtelen megtisztítani Isten legnemesebb templomát, emberi szívünket.

Én szégyenlem magam, s csatlakozásra kérem mindazokat, akik Isten templomában voltak virágvasárnapján. Az újszövetségi történet szerint Jézus felborította a pénzváltók és galambárusok asztalait, mert azok rablóbarlanggá változtatták Isten házát (Mt 21. R).

Jézus azonban képtelen felforgatni a mi „asztalainkat”, hiszen arról állandóan intézkedünk, hogy kölcsönösen leseperjük egymás „bõrze-papírjait”. Jézus csak összevfisszaságot talál Isten templomában, hiszen amikor megérkezik azt látja, hogy mindenki térden állva keresi a maga „papírját”, igazát.

Szégyenlem magam ismételten Testvéreim, mert vakok, sánták várnak Jézus gyógyítására, de képtelen előretörni a papírjait kereső tömeg miatt. Szégyen, hogy elnyomja szenvedő embertársaink sírását, gyermekeink őszinte „Hozsanna” kiáltását a felnőtt, egészséges írástudók, farizeusok, pénzváltók és galambárusok lármája.

A nagyváradi unitárius közösség csandes, nyugodt ünneplést szeretne magának és azt kíván mindenkinek, aki Isten akarata szerint szeretne megélni egy újabb húsvétot. Ünneplésünket úgy képzeljük el, hogy karjainkra vesszük apró gyermekeinket és kézen fogjuk a nagyobbakat. Velük szeretnénk belépni Isten házába Húsvét első napjának reggelén. Sőt szeretnénk megmosni betegjeinket, s ha körülményesen is, de őket is vinni akarjuk magunkkal. Segíteni akarunk a bajba jutott, özvegy, árva embertársainknak is, hogy első kézből hallhassák az idén ők is a húsvéti diadal, az örökélet örömüzenetét.

Kisdedek és csecsemők szája hirdeti Isten dicsőségét. Gyermekké kell lennünk annak érdekében, hogy érzésvilágában felforgatott felnőtt szívünk megkapja Istentől, embertársainktól az igazán megérdemelt nyugalmát.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok az Unitárius Egyházközség nevében a Bihari Napló minden kedves olvasójának, de nem csak nekik, hanem minden embertársamnak: Összhangban, egyetértésben, Isten gazdag, ünnepi áldásaiban bővelkedő Húsvéti ünnepeket!

Nagyvárad, 2003 április hava.

Atyafiságos tisztelettel és üdvözlettel:

Pap Gy. László unitárius lelkész