Bejegyzések oldala

Húszezredik látogató

*

Kedves Olvasó!

Lassan, de biztosan közeledik a nagy számforduló, hiszen hamarosan átlépi naplóm a húszezredik számlálást. Mindez történik jóval azelőtt, hogy betöltené az egy évet.

Ki kell mondanom, hogy boldog vagyok, hiszen látszik, hogy meg van az olvasó táborom, melyen kívül elég sokan látogatják olyanok is, akikről úgy szoktuk mondani, hogy oda tévedtek.

Naplómat főként oldalakra építettem, melyek tíz felosztásban nyújtanak kínálatot azoknak, akik már ismernek és eligazítják a tartalomban azokat, akik először „tévedtek” erre. Több, mint 700 oldalban kínálom – többnyire – személyes írásaimat, dolgozataimat, beszédeimet. Helyet kerestem és találtam azoknak az írásoknak is, melyeket másoktól átvettem, mert tartalmuk valami miatt megfogott.

Létre hoztam egy üzenő falat is, melyen olvashatók a kedveskedő és kevésbé nyájas írások. Örömömre szolgált, hogy egyetlen esetben hangzott el kérés, hogy ne tegyem közzé az üzenetet. Meggyőződésem, hogy sokkal többen írnának – akár kellemetlent is -, de valami miatt nem veszik a fáradságot. Pedig több helyen is jeleztem, hogy akkor sikerülne megfelelően a tájékoztatás, amennyiben megmondanák az olvasók, hogy miként szeretnék, vagy hogyan szeretnék látni, olvasni a közölteket.

Mindenképpen nagyon köszönöm mindazoknak, akik jeleztek az üzenő falon.

Elmondhatom, hogy személyes honlapom sok hittestvérnek is eligazítást ad, hiszen éppen a visszajelzésük alapján vagyok bátor kimondani – leírni ezt. Korábban is jeleztem, most pedig megerősítem, hogy honlapom nem szakad el a hivatásomtól, bár helyenként megjelenik a humor és egyebek is. Arra törekszem, hogy mindaz, ami a közzétett írásokban olvasható – összhangban legyen azzal az emberrel, aki én vagyok.

Tisztelettel köszöntöm a 20001-ik látogatót és azokat, akik őt követik. Szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik keresztényi jó érzéssel keresnek olvasnivalót naplómban.

Isten áldja: Pap Gy. László

*
Népszámlálás – 2011

*

Kedves unitárius Testvéreim!

A Központi Statisztikai Hivatal népszámlálást tart 2011. október 1 és 31 között Magyarországon. A személyi kérdőív utolsó oldalán, a 38. kérdésre Ön is válaszolhat, amennyiben úgy érzi, hogy erdélyi gyökerei erre feljogosítják, vagy választott vallásaként az unitárius az, mely szívéhez, szellemiségéhez, lelkületéhez közel áll.


Kérem testvéreimet, hogy bizalommal forduljanak hozzám, amennyiben kérdésük van a népszámlálással kapcsolatosan, illetve abban az esetben is, ha internetes formában szeretnék minél gyorsabban és hatékonyabban elintézni polgári kötelességükkel járó feladataikat.

A népszámlálásról bővebb információkat, részleteket az alábbi elérhetőségeken kaphat:

www.ksh.hu

www.nepszamlalas.hu

Majd hamarosan:

www.enepszamlalas.huoldalon

Nagyon szépen köszönöm, hogy unitárius őseinkhez hasonlóan Ön is merészen megvallja származását és hitét.

Atyafiságos tisztelettel: Pap Gy. László

*

   

“Nemessé a király tehet valakit, de székellyé csak az Isten!”  Nyírő József

    

A kedves Olvasó betekintést nyer tevékenységembe, mely elválaszthatatlanul hozzátartozik hivatásomhoz. Meggyőződésem, hogy megjelent könyveimben, dolgozataimban és egyházi beszédeimben teljes képet mutatok magamról, illetve gondolkodásmódomról is.

A korábbi idézetek – Itt – olvashatók

*
Isten hozta!

*

“Nemessé a király tehet valakit, de székellyé csak az Isten!”

Nyírő József

*
Egyszerűsített honosítás

*

Tisztelettel és szeretettel hozom minden kedves érdeklődő szíves tudomására, hogy Debrecenben is nagyon jól működik az ún. „kormány ablak”, ahol kb. fél óra leforgása alatt egy személy kitöltheti és leadhatja a kettős állampolgársághoz szükséges kérvényeket, űrlapokat. Kimondottan érdemes odafigyelni arra, hogy a jelzett hivatalnál még nincs előrejegyzés, míg a városházán június végére van csupán hely.
Amennyiben az ismerősök közül bárkinek segítségre van szüksége ezen a téren, kérem forduljanak bizalommal hozzám, mert szívesen állok rendelkezésükre.
Tisztelettel jelzem a következőket:

  1. Minden 18 éven felüli kérelmezőnek szükséges a keresztlevelének hivatalos magyar fordítása
  2. Amennyiben saját és ősei születési helye Észak – Erdélyben volt, akkor annak a felmenőjének bizonyítása szükséges, aki 1940-1945 között, vagy 1895 előtt élt az adott helyen.
  3. A magyar felmenő bizonyítása során szükséges a keresztlevél, vagy halotti bizonyítvány hivatalos, magyar fordítására, illetve, az eredetire, amennyiben létezik ilyen a családi levéltárban.
  4. a Dél-Erdélyben élt felmenők bizonyítására szükséges a lelkész anyakönyvi igazolása.


*
Diavetítés

*

*
Békés és kellemes húsvétot!

*

husveti-01“Ne arra gondolj, hogy mi hiányzik, hanem annak örülj, ami megvan.” (Moldva György)

Húsvétkor sok emberben felerősödik a hiányérzet. Valamire, vagy valaki után. Ez természetes velejárója a többre, jobbra törekvés emberi készségének. Nem lehet azonban meghatározója ünnepünknek, vagy valamelyik napunknak. Azt se kérdezzük, hogy miért hiányoznak a vágyott dolgok életünkből, hiszen előbb-utóbb lelkiismereti furdalás követheti az önszámonkérést, hiszen talán éppen saját hibánkból nincs meg valami, vagy valaki.

Könnyen megeshet, hogy sok ember esetében a hit és reménység is hiányzó kiegészítőjévé válik életének. Ekkor már komoly gondok vannak a lélek háztáján. Itt már nem segít semmi szemrehányás és sokszor az idő is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy pótolja bárki a hit dolgaiban való mulasztásait.

Mi, Istenben bízó emberek azért vagyunk boldogok még akkor is, ha sok hiányt szenvedünk, mert két fontos tényező szüntelen jelen van életünkben: a hit és Isten. Aki ezek birtokában van, az egy pillanatig sem bánkódik azért, hogy mi fog történni holnap. Azért sem búslakodik, hogy esetleg Isten nem biztosítja számára az örökélet örömét. E tekintetben csak az a fontos, hogy reménylett valóság maradjon életünkben. Ha már megbizonyosodtunk az örökéletről, akkor már azzal sem foglalkozunk, hogy egyszerűen volt-e valami, vagy valaki, ami, vagy aki hiányzott az életünkből.

A fenti gondolatokkal kívánok minden atyámfiának

Istentől áldott Békés Húsvéti Ünnepeket!

Pap Gy. László

*
Könyvbemutató

*

Tisztelettel hozom mindenki szíves tudomására, hogy 2011. április 1.-én sor került  “Én mégis a szívnek hiszek” könyv bemutatójára, melyben néhai Simén Domokos unitárius lelkésznek állítottam emléket.

A könyvbemutatóval egy időben láthatták Kuti Zoltán, debreceni egyházközségi tag faragványainak kiállítását is.

Itt megnézhető a hivatalos meghívó

Könyvbemutató helye:

1054 Budapest, Alkotmány u. 12 sz. Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt.


Itt megnézhető a videó, mely rögzíti Dr. Karner Otto könyvismertetőjét:

Könyvbemutató – 2011. április 1

Itt megnézhetők az UniKéptárban elhelyezett képek


*

Üzenet Szaúd-Arábiába

Kedveseim!

Nagy örömmel tölt el, hogy ilyen távoli országból is magas fokú érdeklődést mutattok az egyházközség élete iránt. Bár csak lehetnétek közelebb, hogy őszinte tisztelettel és szeretettel a keblemre öleljelek, hiszen nekem – hozzátok képest jól van dolgom. Az itthon hagyott szeretteitek szinte naponta felkeresnek kérdéseikkel, hogy nincs-e valamire szükségünk, jól megy-e sorunk és van-e még valaki, aki minden ok nélkül bántana.

Ilyen jól nem volt dolgunk soha ebben az életben. Azt mondhatjuk, ha nem lenne, amit megegyünk, akkor is boldogok lehetnénk, hogy ennyi szeretettel vesznek körül bennünket a ti szerető, itthon hagyott társaitok. Őszintén úgy érzem, hogy alig várták eltávozásotokat, hogy kimutathassák irántunk érzett szeretetüket.

Velük együtt kívánjuk, hogy egészségesen és megtérve térjetek vissza. Ha pedig nagyon megtetszene az ország, ahol most vagytok, talán azt is elviseljük, ha végleg kinn maradtok. Csak azt sajnáljuk, hogy nincs unitárius gyülekezet, ahol őseitek hagyományai szerint imádkozhatnátok továbbra is értünk, itthon, otthon maradtakért.

Sajnálunk, hogy nélkülünk kell meglegyetek odakinn.

Tisztelőtök, aki sokat gondol rátok:

Pap Gy. László


*

Tompa Mihály – A gólyához

*
Megenyhült a lég, vidul a határ,
S te újra itt vagy, jó gólyamadár!
Az ócska fészket megigazgatod,
Hogy ott kikölthesd pelyhes magzatod.

Csak vissza, vissza! meg ne csaljanak
Csalárd napsugár és síró patak;
Csak vissza, vissza! nincs itt kikelet,
Az élet fagyva van, s megdermedett.

Ne járj a mezőn, temető van ott;
Ne menj a tóra, vértől áradott;
Toronytetőkön nézvén nyughelyet,
Tüzes üszökbe léphetsz, úgy lehet.

Házamról jobb, ha elhurcolkodol,
De melyiken tudsz fészket rakni, hol
Kétségbeesést ne hallanál alól,
S nem félhetnél az ég villámitól?

Csak vissza, vissza! dél szigetje vár;
Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted;
Nekünk csak egy volt! az is elveszett!

Repülj, repülj! és délen valahol
A bujdosókkal ha találkozol:
Mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk,
Mint oldott kéve, széthull nemzetünk…!

Sokra sír, sokra vak börtön borul,
Kik élünk, járunk búsan, szótlanul;
Van aki felkél, és sírván, megyen
Új hont keresni túl a tengeren.

A menyasszony meddőségért eped,
Szüle nem zokog holt magzat felett,
A vén lelke örömmel eltelik,
Hogy nem kell élni már sok ideig.

Beszéld el, ah! hogy … gyalázat reánk!
Nem elég, hogy mint tölgy, kivágatánk:
A kidült fában őrlő szú lakik…
A honfi honfira vádaskodik.

Testvért testvér, apát fiú elad…
Mégis, ne szóljon erről ajakad,
Nehogy ki távol sír e nemzeten:
Megutálni is kénytelen legyen!

*

Könyvbemutató és kiállítás

*

Tisztelettel hozom mindenki szíves tudomására, hogy 2011. április 1.-én sor kerül “Én mégis a szívnek hiszek” könyv bemutatójára, melyben néhai Simén Domokos unitárius lelkésznek állítottam emléket.

A könyvbemutatóval egy időben sor kerül Kuti Zoltán, debreceni egyházközségi tag faragványainak kiállítására is.

Itt megnézhető a hivatalos meghívó

A könyvbemutató és kiállítás helye:

1055 Budapest, Alkotmány u. 12 sz. Heltai Gáspár Unitárius Könyvesbolt.

*

Román fordítás, oktatás, tolmácsolás

Ide kattintva többet megtud