2013.09.14. – Áron

 

2013. szeptember 14

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged!  Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad!  Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! 4 Mózes 6,24-26

Kedves szülők, keresztszülők, Atyámfiai, Testvéreim!

Tagadhatatlan, hogy szeretett gyermeketek keresztelésekor rengeteg mondanivaló közül válogathattam. Úgy kellett döntenem, hogy ne éljek vissza türelmetekkel, de elmondjam, amit jókívánságként, illetve bibliai tanításként szántam erre az alkalomra, hogy útravaló legyen Áron számára.

A névmagyarázók állítják, hogy az Áron név jelentése ihletett, tisztánlátó, és bátorság hegye. Nyomban eldöntöttem, hogy miként választok a név jelentéseinek magyarázata, illetve a szép áldás tanítása között. Mivel itt vagyunk Isten házában és keresztelés céljából hoztátok gyermeketeket, elsődleges feladat, hogy bibliai szentlecke alapján kérjük Isten áldását. Éppen ezért röviden beszélek arról a hat igéről, illetve hozzácsatolható cselekvésről, melyekről az ún. Ároni áldásban olvashatunk. Figyeljük meg, hogy párban jelennek meg ezek az áldások a szentleckében!

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! – hangzik az első kérés. Ritkán még ma is gyakorlatban van jó néhány keresztény családban, hogy a gyermekek igénylik szüleik áldását, mert elmaradhatatlanul fontosnak tartják. Ez vonatkozik a templomi áldáskérésre is, melyről egyértelműen megállapítják, hogy rajta van Isten áldása. Ebben viszont minden jó benne van, amire szükségünk van egy terjedelmes, eseménydús élet során. Mi ma azt is kérhetjük Istentől áldásként, hogy adjon e gyermeknek ihletet, tisztánlátást, bátorságot és sok minden mást. Talán még több áldást, ahányan jelen vagyunk.

Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! – hangzik a második kéréspár. Az első azonnal belekapcsolódik a név egyik jelentésébe, hiszen mindnyájan boldogok lennénk, ha teljességgel bízhatnánk abban, hogy drága gyermeketek, a mi atyánkfia tisztánlátó lesz egész életében. Nyomban hozzátehetjük, hogy ennek elsődleges feltétele, hogy szüntelenül Isten világossága vegye körül. A társcselekvés sem lényegtelen, hiszen amennyiben szükségünk van időnként egymás könyörületességére, még inkább rászorulunk arra, hogy Isten gyakorolja ugyanezt velünk szemben.

Végül pedig hallszik a harmadik kéréspár: Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet! Meggyőződésem, hogy sokkal több időt kell szentelnünk az ároni áldás részletes elemzésére. Mivel azonban erre nincs most lehetőség, annyival kell beérnünk, hogy szerény ígéretet teszünk. Nem kell hangosan elmondanunk, esküvel megerősítenünk, csupán egy egyszerű biztatás a szülők, keresztszülők és nem utolsó sorban a gyermek felé: Amíg Isten élnünk enged, illetve itt maradunk Áron mellett, mindaddig imádkozunk, hogy jól legyen dolga a nap alatt, minél több kérés teljesüljön a keresztelése alkalmával elhangzott áldásból. Az áldás két utolsó kérése alapján arra kérjük Istent, hogy folyamatosan fordítsa feléje tekintetét, és vigyázza lépteit. Amíg igazgatja útjait, addig gondoskodjon arról, hogy szívében és lelkében, környezetében és a világban állandó legyen és maradjon a békesség. „/Nagy az én bűnöm: a lelkem./ /Bűnöm, hogy messze látok és merek./ – hangsúlyozta Ady. Ezekkel a gondolatokkal és érzésekkel forduljunk Áron és övéi felé. Ilyen szándékkal emlegessük az ároni áldást és folyamatosan kérjük Istent azok valóra váltására. Ámen.

Debrecen, 2013-09-14.