Bartha Alpár unitárius lelkész

 

Bartha Alpár

 unitárius lelkész életének 53. évében, hittel és türelemmel viselt hosszú betegség nyomán, 2012. október 3-án elhunyt.

1959. november 4-én született Torockón, ötgyermekes családban. 1988-ban kötött házasságot, amit a teremtő Isten két fiúgyermekkel áldott meg.

Középiskolai tanulmányait 1977-ben fejezte be Déván. Teológiai tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karán végezte 1981-1985 között. Lelkészi szolgálatát 1985-ben kezdte az udvarhelyszéki Gyepesen, 1993-tól 1998-ig Szentegyházán folytatta, majd haláláig Fiatfalván szolgált.

Lelkészi hivatását alázatosan és odaadóan gyakorolta, Isten és ember, egyházunk és nemzetünk szolgálatában. A maroknyi gyepesi gyülekezetben irányításával felújították a templomot és szeretetotthont alakítottak ki. Nevéhez fűződik a szentegyházi gyülekezet megalapítása, a templomként és lelkészi lakásként szolgáló épület megvásárlása. A fiatfalvi egyházközség tanácstermének kialakítása és a vendégház építése is az ő megvalósítása.

Mindhárom szolgálati helyén élénk gyülekezeti életet szervezett – vasárnapi iskolai és ifjúsági egyleti tevékenységekkel, valamint az időseknek szervezett közösségi programokkal.

Az egyháztársadalmi szervezetek működésében tevékeny szerepet töltött be. Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egyletnek 1996-1998 között elnöke volt, a Gondviselés Segélyszervezetnek megalakulása óta elnökségi tagja, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének pedig 2009-től pénztárosa.

A székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnáziumnak 1999-2001 között vallástanára volt, ugyanakkor elkötelezett szellemi és anyagi támogatója.